Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1.
МЗМ01
  Политика и систем здравствене заштите
2.
МЗМ02
  Базичне вештине у информатици
3.
МЗМ03
  Квантитативне методе за здравствене организације
4.
МЗМ04
  Менаџмент људским ресурсима и вештине комуницирања
6.
МЗМИ1
  Економија у здравству
7.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса
8.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи
9.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим организацијама (-)
10.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у здравственим установама (-)
11.
МЗМ05
  Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите
12.
МЗМ06
  Стручна пракса (-)
13.
МЗМР
  Завршни мастер рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.