Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за систем менаџмента
  квалитета
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
Комисија за систем менаџмента квалитета
 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу 11.07.2023. године постао је носилац престижног сертификата ISO 9001:2015 којим се потврђује да факултет примењује систем менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2015 у областима: Високо образовање и остале помоћне активности и едукације, експертско консултантске делатности, услуге научно истраживачке делатности и издаваштва.

Реномирано интернационално сертификационо тело TÜV AUSTRIJA потврђује посвећеност ФМН према изврсности у пружању квалитетног образовања и услуга студентима, наставном особљу и другим заинтересованим странама.

Сертификат ISO 9001:2015 је међународни стандард који поставља захтев за систематско и ефикасно управљање квалитетом у организацијама. Факултет је прошао кроз свеобухватни процес сертификације, који је укључивао оцену свих аспеката рада факултета који се односе на квалитет, укључујући планирање наставних програма, праћење и процену резултата учења, подршку студентима, управљање наставним особљем и инфраструктуром.

Одобрење сертификата ISO 9001:2015 за факултет има многе предности. Прво, сертификација потврђује да факултет следи међународно признате стандарде управљања квалитетом, што додатно јача поверење студената, родитеља и других заинтересованих страна у квалитет образовања које факултет пружа. Такође, сертификација пружа основу за стално унапређење процеса рада факултета, идентификовање и решавање проблема, као и постизање континуираног побољшања у свим областима.

Факултет је одлучан да настави са континуираним унапређењем система управљања квалитетом како би остао лидер у области високог образовања. Сертификација ISO 9001:2015 је потврда да факултет тежи изврсности у свом раду и да је посвећен пружању квалитета и задовољства свим својим корисницима.

У циљу даљег спровођења свих неопходних активности које се односе на Систем менаџмента квалитета на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, формирана је Комисија за Систем менаџмента квалитета.

 

Чланови Комисије:

1. Проф. др Оливера Миловановић, вођа тима за СМК и координатор за СМК
2. Марко Равић, др мед., заменик вође тима за СМК
3. Ивана Глишић, дипл. правник, заменик координатора за СМК
4. Александар Кочовић, маг. фарм., члан
5. Доц. др Александра Стојановић, члан
6. Вера Медић, члан
7. Милан Милојевић, члан

Одлуку о формирању Комисије погледајте овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.