Тренутно сте на:
 
Делатности
  Научно-истраж. делатност
 

 

Научна
истраживања


ПРОЈЕКТИ
на факултету


ДОКУМЕНТИ
конкурси


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 Једна од значајних активности у оквиру делатности Факултета медицинских наука је и континуирана припрема и реализација научноистраживачког рада и научноистраживачких пројеката.

              Садржај и резултати научноистраживачког рада су у потпуности у складу са циљевима факултета и стандардима високог образовања као и националним и европским циљевима високог образовања.

              Системско праћење и оцењивање научноистраживачког рада у свим сегментима обавља се у складу са утврђеним поступцима и критеријумима за ову област, а знања и резултати који произилазе из научноистраживачког рада примењују се и у наставном процесу.

              Наставници и сарадници факултета баве се експерименталним и клиничким истраживањима у научно образовном пољу медицинских наука.

              Развој и унапређење научноистраживачког рада базирају се на стратешким циљевима који се односе на ојачавање постојећих и развијање нових праваца свих врста истраживања; развој истраживачке инфраструктуре; финансијску подршку пројектима наставника и сарадника Факултета медицинских наука; едукацију наставника и сарадника и подршку изради докторских теза.

              Ради реализације оперативних циљева факултет ће у наредном периоду спроводити активности као што су: набавка потребне опреме, оспособљавање неопходног простора и адекватна едукација кадрова.

 • Акт о акредитацији Факултета као НИУ погледати овде

 • План научно-истраживачког рада можете погледати овде

 • Извештај о научно-истраживачком раду за 2016. годину можете погледати овде
 • Листу научноистраживачкких пројеката који се тренутно реализују
  можете погледати овде
 • Листу сарадника укључених у научноистраживачке пројекте
  можете погледати овде
 • Збирни преглед научноистраживачких резултата у претходној календарској години
  можете погледати овде

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.