Тренутно сте на:
Организација
Организација факултета

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

У складу са врстом послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови и утврђује њихов делокруг рада:
- Наставно-образовна организациона јединица за обављање послова који су у непосредној вези са наставно-образовним радом
- Организациона јединица за научно-истраживачки рад
- Организациона јединица за здравствену делатност
- Ваннаставна организациона јединица за обављање стручних, административних, техничких и других послова неопходних за обављање делатности Факултета

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру основних организационих јединица из члана 8. овог Правилника образују се унутрашње организационе јединице и утврђује њихов делокруг рада.

Кликни за детаље!

 

Наставно-образовна организациона јединица

У оквиру Наставно-образовне јединице:
- Катедре
- Предмети
- Центар за техничку подршку настави
- Центар за обезбеђење квалитета
- Центар за едукационе технологије
- Центар за издаваштво и сајт

Организациона јединица за научно-истраживачки рад

У оквиру Организационе јединице за научно-истраживачки рад:
- Истраживачки центри:

  • Центар за морфолошка истраживања
  • Центар за функционална истраживања
  • Центар за молекулска и целуларна истраживања
  • Центар за фармацеутска и фармаколошка истраживања
  • Центар за истраживања матичних ћелија
  • Центар за стоматолошка истраживања
  • Центар за клиничка и епидемиолошка истраживања
  • Виваријум
  • Центар за међународне и домаће пројекте
  • Центар за нове технологије

Организациона јединица за здравствену делатност

У оквиру Организационе јединице за здравствену делатност:
- Завод за стоматологију

Ваннаставна организациона јединица

У оквиру ваннаставне јединице:
- Служба за студије
   - Одељење за интегрисане академске и основне струковне студије
   - Одељење за постдипломске студије и континуирану медицинску едукацију

- Служба за опште, правне и кадровске послове
   - Одељење за опште послове
   - Одељење за правне и кадровске послове
   - Одељење за техничке послове

- Служба за финансијско-рачуноводствене послове

- Служба за информационо-технолошку, библиотечку и издавачку делатност
   - Одељење за информатику, развој и систем администрацију мреже
   - Библиотека
   - Одељење за издавачку делатност

 

 

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.