Тренутно сте на:
 
Студенти
  Студентски парламент
 

 

студенти   
Медицинског факултета   Навигација:
 
Почетна страна
  
СТУДЕНТСКA АСОЦИЈАЦИЈЕ
СТУДЕНАТА ФАРМАЦИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

О АСОЦИЈАЦИЈИ

Удружење студента "Студентска асоцијација студената фармације у Крагујевцу" (у даљем тексту Асоцијација) је независно, добровољно, непрофитно, невладино и аполитично удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања специфичних циљева у области образовања.

 

ЦИЉЕВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Циљеви Асоцијације су:

  1. Организовање студената ради унапређења, побољшања квалитета студија и ради усвајања функционалног знања.
  2. Побољшање и унапређење стандарда и положаја студената.
  3. Промоција јавног здравља кроз организоване акције и кампање.
  4. Унапређење мобилности студената у земљи и иностранству кроз различите програме размене, семинаре, конгресе, тренинге.
  5. Да у реализацији постaвљених питања и задатака тесно сарађује са свим државним институцијама, одговарајућим удружењима и асоцијацијама у земљи и иностранству.
  6. Да се бави издавачком делатношћу издајући публикације, часописе, брошуре, стручну литературу и др. у складу са законом.
  7. Да врши организацију и узима учешће у другим ваннаставним активностима.
  8. Да врши промоцију улоге фармацеута у друштву.

 

 

 

ДЕЛАТНОСТ

Делатност Асоцијације се обавља на територији Републике Србије.

Све стручне и организоване активности, о којима ће путем свих средстава јавног информисања обавештавати популацију, по правилу се реализују кроз семинаре, стручна саветовања, предавања, радионице, тематске скупштине Асоцијације, акције и кампање јавног здравља, програме индивидуалне и групне размене.

 

СТАТУТ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Статут Студентскe Асоцијације студената Фармације у Крагујевцу можете погледати овде

 

 

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.