Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за издавачку
  делатност
 


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
Комисија за издавачку делатност
 


Ради квалитетног обављања образовно научне делатности Факултет обезбеђује и издаје уџбенике и приручнике и друге публикације за студенте.


Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика стручних и научних публикација регулише се посебним општим актом који на предлог Научно-наставног већа доноси Савет Факултета.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу издаје и свој часопис EABR , претходни назив Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, у коме се публикују радови из свих области биомедицине.

Чланови Комисије за издавачку делатност:

  1. проф. др Марина Томовић, председник
  2. проф. др Слободан Јанковић, члан
  3. проф. др Дејан Петровић, члан
  4. проф. др Владимир Јањић, члан
  5. доц. др Олгица Михаљевић, члан

 

Одлукa о формирању Комсије за издавачку делатност Факултета можете погледати овде.

Правилник о издавачкој делатности Факултета можете погледати овде.

Пословник о раду комисије за издавачку делатност можете погледати овде.

Комплетан списак публикација издатих на Факултету можете погледати овде.

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.