Тренутно сте на:
 
Финансирање
  Финансирање факултета
 

Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ФИНАНСИРАЊЕ ФАКУЛТЕТА

             Финансијска средства факултета у потпуности обезбеђују квалитетно остваривање студијских програма.

             У свом финансијском пословању факултет остварује позитивне финансијске резултате. Факултет је усвојио финансијски план пословања којим су планирани приходи и расходи по врсти и динамици и цео документ је доступан јавности, као и резултати пословања.

 • Извештај о финансијском пословању за 2021. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2020. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2019. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2018. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2017. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2016. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2015. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2014. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2013. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2012. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2011. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2010. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2009. годину годину можете погледати овде   

 • Извештај о финансијском пословању за 2008. годину годину можете погледати овде   
     
 • Извештај о финансијском пословању за 2007. годину годину можете погледати овде   

 

 


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.