Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (трећи конкурсни рок)
за школску 2020/2021.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите (у трећем конкурсном року) можете погледати овде.

Упис кандидата: 3. и 4.12.2020. године.
Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије формата 3.5x4.5цм
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати износа од 17.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03131ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (трећи конкурсни рок)
за школску 2020/2021.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите (у трећем конкурсном року) можете погледати овде.

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на mas_menadzment@medf.kg.ac.rs. Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2020/2021. години (Трећи конкурсни рок)

- На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 57 самофинансирајућих студената.

У прву годину мастер академских студија – менаџмент у систему здравствене заштите може се уписати лица са завршеним:

- Основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента)
- Интегрисаним академским студијама (медицине, фармације, стоматологије)

Пријава кандидата: од 06. новембра до 27. новембра 2020. године
Објављивање прелиминарне ранг листа: 30. новембра 2020. године
Објављивање коначна ранг листа: 02. децембра 2020. године
Упис студената: 03. и 04. децембра 2020. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (Други конкурсни рок)
за школску 2020/2021.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите (у другом конкурсном року) можете погледати овде.

Упис кандидата 12 и 13. новембра 2020. године
Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије формата 3.5x4.5цм
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати износа од 17.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03131ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (Други конкурсни рок)
за школску 2020/2021.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите (у другом конкурсном року) можете погледати овде.

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.ОБНОВА ГОДИНЕ

Обавештавају се студенти мастер академских студија - Менаџмент у систему здравствене заштите, да ће се обнова године реализовати у периоду од 15. до 17. октобра 2020. године у просторијама Одељења за постдипломске студије.

Документација потребна за обнову године:
- Два попуњена обрасца ШВ – 20
- Индекс


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2020/2021. години (Други конкурсни рок)

- На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

У прву годину мастер академских студија – менаџмент у систему здравствене заштите може се уписати лица са завршеним:

- Основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента)
- Интегрисаним академским студијама (медицине, фармације, стоматологије)

Пријава кандидата: од 07. октобра до 30. октобра 2020. године
Објављивање прелиминарне ранг листа: 04. новембра 2020. године
Објављивање коначна ранг листа: 06. новембра 2020. године
Упис студената: 12. и 13. новембра 2020. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2020/2021.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.

УПИС КАНДИДАТА: 07. октобра, 8. октобра и 9. октобра 2020. године.

Сви кандидати који су остварили право на упис, приликом уписа достављају:
1. два попуњена ШВ-20 обрасца
2. две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 17.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину)
Више информација на: 036/306-800 лок 131 mas_menadzment@medf.kg.ac.rsПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2020/2021.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандиата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2020/2021. години

- На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

У прву годину мастер академских студија – менаџмент у систему здравствене заштите може се уписати лица са завршеним:

- Основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента)
- Интегрисаним академским студијама (медицине, фармације, стоматологије)

Други уписни рок траје док се не упише наведени број студената.

Конкурсни рок: Пријава кандидата: до 30. септембра 2020. године.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.