Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за припрему   акредитације Факултета
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
АКРЕДИТАЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА, СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ЦЕНТАРА


Центар изузетних вредности


 • Одлука о додели статуса Центра изузетних вредности (2019)

 • Одлука о додели статуса Центра изузетних вредности (2015)

 • Одлука о акредитацији Центра изузетних вредности (2019)

 • Одлука о акредитацији Центра изузетних вредности (2015)

 

 

Уверења о акредитацијама Факултета

 

III циклус акредитације • Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије стоматологије

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковни физиотерапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковна медицинска сестра

 • Уверење о акредитацији заједничког студијског програма студијског програма: Основне академске студије Психологије

 • Уверење о акредитацији интердисциплинарног студијског програма: Мастер менаџер у систему здравствене заштите

 • Уверење о акредитацији студијског програма: Специјалистичке академске студије- специјалиста фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске студије- Докторска школа-медицинске науке

 • Уверење о акредитацији Факултета као научноистраживачке делатности (2017)


II циклус акредитације


Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе (после II циклуса акредитације 2014.)
 • Дозвола за рад Факултета (за извођење свих судијских програма)

 • Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе

 • Уверење о акредитацији Факултета као научноистраживачке делатности

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске академске студије- медицинске науке

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије стоматологије

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковни физиотерапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковна медицинска сестра

I циклус акредитације

Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе (после I циклуса акредитације 2008.)

 • Уверење о акредитацији студијског програма: академске докторске студије

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковни терапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковна медицинска сестра