Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за припрему   акредитације Факултета
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
АКРЕДИТАЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА, СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ЦЕНТАРА


Кратки програми (КП)

 

 • Кратки програм студија "Интензивно лечење"

  Решење НСВО о кратком прогаму погледајте овде
 • Кратки програм студија "Вантелесни крвоток и механички асистирана циркулација"

  Решење НСВО о кратком прогаму погледајте овде

 

Центри изузетних вредности


 • Одлука о акредитацији Центра изузетних вредности за изучавање редокс равнотеже
  у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима (2022)

 • Одлука о додели статуса центра изузетних вредности - Центра за молекулску медицину
  и истраживање матичних ћелија (2019)

 • Одлука о додели статуса центра изузетних вредности - Центра за молекулску медицину
  и истраживање матичних ћелија(2015)

 • Одлука о акредитацији центра изузетних вредности - Центра за молекулску медицину
  и истраживање матичних ћелија (2019)

 • Одлука о акредитацији центра изузетних вредности - Центра за молекулску медицину
  и истраживање матичних ћелија (2015)

 

 

Уверења о акредитацијама Факултета

 

IV циклус акредитације • Дозвола за рад Факултета (са допуном 2023.) за извођење свих студијских програма

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске академске студије (ДАС) "Медицинске науке" на српском и енглеском језику

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске академске студије (ДАС) "Фармацеутске науке" на српском и енглеском језику

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине на српском и енглеском језику

 • Уверење о акредитацији заједничког студијског програма Факултета медицинских наука и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу ОСС - Струковна медицинска сестра васпитач погледајте овде

 • Дозвола за рад Факултета (са допуном 2022.) за извођење свих студијских програма

 • Уверење о акредитацији заједничког студијског програма докторских академских студија Биоинжењеринг , на српском и на енглеском језику, у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких и медицинских наука, Факултета медицинских наука и Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

 • Уверење о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке делатности (2021)

 • Уверење о акредитацији студијског програма интегрисане академске студије фармације на енглеском језику (допуна уверења за ИАС Фармације за додатних 45 студената на енглеском језику)

 • Дозвола за рад Факултета (са допуном 2020.) за извођење свих студијских програма

 • Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија МАС- Регенеративна медицина

 • Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Менаџмент здравственог система у оквиру поља медицинских наука и области интердисциплинарних студија (Факултета медицинских наука и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу)

 • Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Исхрана и суплементација

 • III циклус акредитације • Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма интегрисане академске студије стоматологије

 • Уверење о акредитацији студијског програма основне струковне студије - струковни физиотерапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма основне струковне студије - струковна медицинска сестра

 • Уверење о акредитацији заједничког студијског програма студијског програма Основне академске студије Психологије

 • Уверење о акредитацији интердисциплинарног студијског програма: Мастер менаџер у систему здравствене заштите

 • Уверење о акредитацији студијског програма: Специјалистичке академске студије- специјалиста фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске студије- Докторска школа-медицинске науке

 • Уверење о акредитацији Факултета као научноистраживачке делатности (2017)


II циклус акредитације


Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе (после II циклуса акредитације 2014.)
 • Дозвола за рад Факултета (за извођење свих студијских програма)

 • Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе

 • Уверење о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке делатности

 • Уверење о акредитацији студијског програма: докторске академске студије- медицинске науке

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије стоматологије

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковни физиотерапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковна медицинска сестра

I циклус акредитације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије стоматологије

Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе (после I циклуса акредитације 2008.)

 • Уверење о акредитацији студијског програма: академске докторске студије

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије медицине

 • Уверење о акредитацији студијског програма: интегрисане академске студије фармације

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковни терапеут

 • Уверење о акредитацији студијског програма: основне струковне студије - струковна медицинска сестра

 

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.