Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган пословођења
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

Орган пословођења Факултета је декан.

Декан се бира из реда редовних професора на Факултету који су у радном односу са пуним радним временом.

Посебан услов за избор декана је да испуњава услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање.

Декан за свој рад одговара Савету Факултета.

Декан формира колегијум који чине продекани и секретар Факултета.


Руководство факултета

 

  ДЕКАН

  Проф. др Владимир Јаковљевић  

   Тел:      +381 34 306 800 локал101
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Интегрисане академске студије медицине

  Проф. др Дејан Петровић  

  Тел: +381 306 800 локал 121
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Интегрисане академске студије фармације

  Проф. др Жељко Мијаиловић   

  Тел: +381 306 800 локал 121
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Интегрисане академске студије стоматологије

  Проф. др Гвозден Росић   

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Основне струковне студије

  Проф. др Наташа Здравковић

  Тел: +381 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Докторске академске студије - медицинске науке

  Проф. др Иван Срејовић   

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Мастер студије

  Проф. др Небојша Здравковић   

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Универзитетске студијске програме

  Проф. др Владимир Јањић   

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за акредитацију и реформу наставе

  Проф. др Марко Фолић   

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН специјалистичких и уже специјалистичких студија

  Проф. др Горан Давидовић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


ПРОДЕКАН за здравствену делатност

   Проф. др Мирјана Веселиновић  
   (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде


ПРОДЕКАН за међународну сарадњу и научно-истраживачки рад

   Проф. др Невена Јеремић  
   Тел:      +381 34 306 800 локал 104
   (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде


 ПРОДЕКАН за Континуирану медицинску едукацију

  Проф. др Душан Ђурић  

   Тел:      +381 34 306 800
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


СЕКРЕТАР факултета

   Снежана Ивезић, дипл. правник  

   Тел: +381 306 800 локал 107

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.