Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за обезбеђивање
  квалитета
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за обезбеђивање квалитета
 

                Факултет медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу има формулисану стратегију обезбеђвања квалитета на студијском програму докторских академских студија, према процедури „Систематско праћење и периодична провера квалитета“, која је део система квалитета Медицинског факултета у Крагујевцу.

                Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у интервалима од највише три године. Контрола квалитета подразумева процену испуњености сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, који су дати у „Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа“, усвојеном од стране Националног савета за високо образовање.

                Факултет медицинских наука има посебну комисију за обезбеђивање квалитета, из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Комисија подноси извештај о самовредновању студијског програма докторских академских студија према „Упутству за припрему извештаја о самовредновању“, које је издала Комисија за акредитацију.

                Факултет медицинских наука спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђивања квалитета и у том циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђивања квалитета и предузима мере за отклањање уочених неправилности.

                Контрола квалитета студијског програма докторских академских студија подразумева редовно праћење, као и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, наставника, оцењивања студената, уџбеника и литературе. 

Чланови Комисије:

1. Проф. др Оливера Миловановић, председник
2. Проф. др Небојша Здравковић,члан
3. Проф. др Александра Јуришић-Шкевин, члан
4. Проф. др Мирјана Веселиновић,члан
5. Проф. др Слађана Павловић,члан
6. Доц. др Мирослав Васовић, члан
7. Доц. др Владислава Стојић, члан
8. др сци. мед. Аница Петковић, члан
9. Александар Кочовић, маг.фарм, члан
10. Милош Папић, др. стом,члан
11. Милош Јеленић, дипл. правник, члан
12. Душан Томашевић, администратор,члан
13. Зорка Јоксимовић, представник студената, члан
14. Милица Шапић, представник студената, члан
15. Амина Зирћанин, представник студената, члан

Одлуку о формирању Комисије погледајте овде

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

    Политику квалитета Факултета медицинских наука погледајте овде

    Стратегију обезбеђивања квалитета Факултета медицинских наука погледајте овде

 

РЕТЕНЦИЈА ЗНАЊА

    АНАЛИЗУ ТЕСТОВА РЕТЕНЦИЈЕ ЗНАЊА школске 2016/2017. године погледајте овде

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2017. године погледајте овде

Извештаји о самовредновању у новом формату

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2014. године погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен школске 2012/2013. године

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама МЕДИЦИНЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама ФАРМАЦИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама СТОМАТОЛОГИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ студијама погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ДОКТОРСКИМ академским студијама медицине погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде


Извештаји о самовредновању у старом формату

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине
         Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на докторским академским студијама Медицинског
         факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. годину погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама медицина за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама фармације за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на основним струковним студијама за школску 2007/2008 погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине,
         интегрисаним академским студијама фармације, на основним струковним студијама Медицинског факултета,
        Универзитета у Крагујевцу, за школску 2007/2008. годину погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија за доктора медицине
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма докторских академских студија погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија - магистар фармације
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма основних струковних студија погледајте овде

 

СТРАТЕГИЈЕ И ПРОЦЕДУРЕ

    Стратегије и процедуре за обезбеђивање квалитета на Медицинском факултету,
         Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.