Тренутно сте на:
 
Студенти факултета
 


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу води Регистар студентских организација које на њему делују, у складу са Законом о студентском организовању (“Службени гласник РС”, број 67/21) и Правилником о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација (“Службени гласник РС”, број 30/2022).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Факултета медицинских наука у Крагујевцу, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета медицинских наука у Крагујевцу.


Списак студентских организација


ДОБРА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Ул. Светозара Марковића бр. 69, 34 000 Крагујевац

Представник: Зорка Јоксимовић, студент шесте године на ИАСМ на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Контакт: zorkajoksimovic@gmail.com

Циљеви Организације су:
1) остваривање и заштиту права, интереса и здравља студената
2) унапређење наставе
3) унапређење животног стандарда студената
4) унапређење положаја студената у друштву
5) унапређење активног учешћа студената у процесу доношења одлука

Статут студентске организације погледајте овде

 

Општи услови за осигурање студената од последице несрећног случаја,
Посебни услови колективног осигурања,
Табела инвалидитета
ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ
СТУДИЈА
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗА СТУДЕНТЕ

О асоцијацији

Објаве

Фотографије


О асоцијацији

Циљеви

Делатност

Активности


ГЛАСИЛО ФАКУЛТЕТА
ПРозор

Активности          Стипендије
Мобилност          Конкурси
Праксе и волонтирање
Послови
Радионице и презентације Информације за запослене

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.