Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКАКОНКУРСИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКААРХИВА КОНКУРСА

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 08.09.2021. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Хигијена и екологија
б) Интерна медицина
в) Анатомија

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.06.2021. године)

1. Jедног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Онкологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Физикална медицина и рехабилитација
б) Фармацеутска органска хемија
в) Социјална медицина
г) Дерматовенерологија
д) Радиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.05.2021. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Патолошка физиологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Хистологија и ембриологија
б) Фармацеутска анализа

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Физиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.04.2021. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија
б) Микробиологија и имунологија
в) Микробиологија и имунологија
г) Социјална медицина

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Неурологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 31.03.2021. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Офталмологија
б) Медицинска биохемија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Медицинска биохемија
б) Радиологија

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Неурологија
б) Хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 03.03.2021. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Офталмологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Патолошка физиологија
б) Патолошка физиологија

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија
б) Дерматовенерологија
в) Статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 27.01.2020. године)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Клиничка фармација

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Судска медицина
б) Социјална медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 23.12.2020. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Неурологија
б) Медицинска биохемија

3. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Хирургија

4. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Инфективне болести
б) Фармацеутска биотехнологија
в) Педијатрија

5. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Интерна медицина

6. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Психијатрија

7. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Патолошка анатомија б) Вештина комуникације в) Физиологија г) Микробиологија и имунологија д) Интерна медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ КОНКУРСА бр. 01-10906 од 18.11. 2020. можете погледати овде.

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.11.2020. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Дечја и превентивна стоматологија
б) Генетика

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Радиологија

3. Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Дечја и превентивна стоматологија

4. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Физиологија
б) Радиологија
в) Методологија антропометрије

5. По jедног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Физиологија
б) Хирургија
в) Фармацеутска биотехнологија
г) Фармацеутска микробиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.