Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКАКОНКУРСИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКААРХИВА КОНКУРСАКОНКУРСИ ЗА
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.01.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Примењена хемија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
a) Хумана генетика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Одлука о објављивању конкурса бр. 01-13509/1 од 23.11.2022. године, допуњује се у ставу 1. тачки 3. и треба да гласи (огласне новине ПОСЛОВИ од 07.12.2022. године):

По једног наставника у звању доцента за уже научне области:

а) Клиничка онкологија
б) Клиничка онкологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.11.2022. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
a) Хирургија
б) Физикална медицина и рехабилитација

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Клиничка фармација

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
a) Хирургија
б) Хирургија
в) Хирургија
г) Болести зуба и ендодонција
д) Пародонтологија и орална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.10.2022. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Патолошка физиологија
б) Физикална медицина и рехабилитација

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
a) Психијатрија
б) Судска медицина

3. Jедног научног сарадника за ужу научну област:
a) Оториноларингологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.09.2022. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Физиологија
б) Социјална медицина

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
a) Интерна медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 31.08.2022. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Физиологија
б) Хирургија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Медицинска биохемија
б) Хирургија

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
a) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 22.06.2022. године)

1. Jедног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Фармацеутска технологија
б) Физикална медицина и рехабилитација
в) Гинекологија и акушерство

3.Једног научног сарадника за ужу научну област:
а) Пародонтологија и орална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.05.2022. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Општа психологија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Фармацеутска технологија
б) Примењена хемија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 20.04.2022. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:

а) Социјална медицина
б) Педијатрија
в) Дерматовенерологија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:

а) Патолошка физиологија
б) Физикална медицина и рехабилитација

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.03.2022. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Фармацеутска хемија
б) Ортопедија вилица

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област: а) Физиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 23.02.2022. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Хирургија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Медицинска биохемија
б) Хистологија и ембриологија
в) Хистологија и ембриологија
г) Онкологија
д) Инфективне болести

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Микробиологија и имунологија
б) Офталмологија
в) Фармацеутска анализа

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.01.2022. године)

1. Jедног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Когнитивна психологија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Методологија антропометрије

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.