Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКАКОНКУРСИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКААРХИВА КОНКУРСАКОНКУРСИ ЗА
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 19.06.2024. године)

По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Физиологија
б) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 29.05.2024. године)

Jедног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 17.04.2024. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Фармацеутска биотехнологија
б) Протетика
в) Хирургија
г) Хирургија
д) Хирургија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Дечја и превентивна стоматологија
б) Максилофацијална хирургија
в) Паронтологија и орална медицина
г) Хистологија и ембриологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 27.03.2023. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Болести зуба и ендодонција
б) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Гинекологија и акушерство
в) Клиничка фармација
г) Клиничка фармација

3. По једног научног сарадника за уже научне области:
а) Орална хирургија
б) Максилофацијална хирургија
в) Протетика

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.02.2024. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Хигијена и екологија
в ) Нуклеарна медицина
г) Нуклеарна медицина
д) Фармацутска хемија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Клиничка психологија
б) Педијатрија
в) Инфективне болести
г) Оториноларингологија

4. Једног научног сарадника за ужу научну област:
а) Медицинска генетика

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 29.11.2023. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професoра за уже научне области:
а) Неурологија
б) Интерна медицина
в) Микробиологија и имунологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Фармакологија и токсикологија
б) Клиничка онкологија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Педијатрија
б) Физикална медицина и рехабилитација
в) Интерна медицина
г) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.10.2023. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Медицинска генетика
в) Педијатрија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Неурологија
в) Радиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 27.09.2023. године)

1. По jeдног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Фармацеутска технологија
в) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Анатомија
б) Фармацеутска технологија
в) Фармакологија и токсикологија
г) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.08.2023. године)

1. По jeдног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Физикална медицина и рехабилитација
в) Педијатрија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.06.2023. године)

1. По jeдног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Медицинска генетика
б) Патолошка физиологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
a) Хирургија
б) Хирургија
в) Орална хирургија
г) Клиничка фармација

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 31.05.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Педијатрија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Гинекологија и акушерство

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
a) Интерна медицина
б) Неурологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.04.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Хирургија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
a) Интерна медицина
б) Радиологија
в) Болести зуба и ендодонција
г) Пародонтологија и орална медицина
д) Протетика
ђ) Ортопедија вилица
е) Ортопедија вилица

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 29.03.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Анатомија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Фармацеутска хемија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 01.03.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Физиологија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Оториноларингологија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
a) Хирургија
б) Инфективне болести
в) Болести зуба и ендодонција
г) Пародонтологија и орална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.01.2023. године)

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Примењена хемија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
a) Хумана генетика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.