АКТУЕЛНО  
 


НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋE

64. седницa ННВ

64. седница Наставно-научног већа заказана је за 9.02. 2018. године (петак) у 14.00 часова у Амфитеатру Факултета.

Опширније погледајте овде.


Записник са 63. седнице Наставно-научног већа

Записник са 63. седнице Наставно-научног већа погледајте овде.


Одлука Савета и Закључак ННВ у вези са неакадемским понашањем појединаца

Одлуку Савета и Закључак ННВ у вези са неакадемским понашањем појединаца погледајте овде.


ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ

Закључци Већа семестара и одлуке Колегијума Факултета можете погледати овде.


УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилија-ције приликом писања научног рада запослених погледајте овде


АКАДЕМСКИ
календарИстраживање о
миграцијама
студенатаSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Саопштење за јавност Савета Универзитета у Крагујевцу погледајте овде

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Саопштење за јавност Савета Универзитета у Крагујевцу погледајте овде

Саопштење за јавност Универзитета у Крагујевцу, које је упућено свим новинским агенцијама, штампаним и електронским медијима

Министар просвете, науке и технолошког развоја заказао је званичан састанак са ректором Универзитета у Крагујевцу за среду, 31. јануар 2018. годинe.

Циљ састанка је утврђивање комплетне и на чињеницама засноване истине о законитости рада Универзитета у Крагујевцу и Факултета медицинских наука у његовом саставу.

Универзитет у Крагујевцу, чији је оснивач Република Србија, као највиша високошколска државна институција, у свом раду дугом преко четири деценије, до сада није и неће дозволити да се судови о његовој делатности и функционисању доносе ван за то овлашћених органа и институција.

Преко 20.000 студената свих нивоа студија, на 12 факултета у шест градова, као и 1.100 наставника, сарадника и преко 600 истраживача, очекује да о законитости рада Универзитета одлучују искључиво органи Универзитета и органи Републике Србије надлежни за вршење надзора, а ван створене атмосфере прогањања и линча.

У том циљу, а насупрот сензационалистичким текстовима, Универзитет ће учинити јавним и доступним документацију из које ће се неспорно видети да је рад Универзитета, факултета и свих њихових органа заснован на закону.

Истовремено, како је поступак избора ректора у току, што је и иницирало и подстакло текстове у таблоидној штампи и изјаве у електронским медијима, Универзитет ће учинити све да избори, као основни демократски принцип буду најбољи доказ истине и гаранција аутономије Универзитета. Након одржаног званичног састанка са Министром просвете, науке и технолошког развоја, Универзитет ће о исходу обавестити јавност на конференцији за штампу.

Саопштење за јавност можете погледати овде (PDF)

ИЗАБРАН ПРОЈЕКАТ УНИВЕРЗИТЕТА НА ЧЕТВРТОМ ЗАСЕДАЊУ СРПСКО-КИНЕСКОГ МЕШОВИТОГ КОМИТЕТА

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Народне Републике Кине, у Пекингу је 18. jaнуара 2018. године одржано Четврто заседање српско-кинеског Мешовитог комитета.

Делегацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предводио је државни секретар, проф. др Владимир Поповић, а кинеску делегацију Хуанг Веи, заменик министра у Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Протокол са Четвртог заседања Mешовитог српско-кинеског комитета.

Мешовити комитет је установиo да је на Конкурс за суфинансирање 5 заједничких научно-истраживачких пројеката између Републике Србије и Народне Републике Кине у 2017-2019. години пријављено 46 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након евалуације предлога обављене у обе земље, те у складу с утврђеним приоритетима, укупно је за реализацију изабрано 6 пројеката у трајању од три године међу којима је пројекат Универзитета у Крагујевцу

Наслов пројекта:
Биолошки ефекти естраката и молекула изолованих из биљака са територије Балкана

Српски предлагач:
Небојша Арсенијевић

Кинеска институција:
Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences

Кинески предлагач:
Shishan Yu

Мешовити комитет је установиo да је на Јавни позив за суфинансирање заједничких пројеката мобилности истраживача између Републике Србије и Народне Републике Кине у 2018/2019. години пријављено 47 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, укупно је за реализацију изабрано 19 пројеката у трајању од две године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

.

ИЗАБРАН ПРОЈЕКАТ УНИВЕРЗИТЕТА НА ЧЕТВРТОМ ЗАСЕДАЊУ СРПСКО-КИНЕСКОГ МЕШОВИТОГ КОМИТЕТА

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Народне Републике Кине, у Пекингу је 18. jaнуара 2018. године одржано Четврто заседање српско-кинеског Мешовитог комитета.

Делегацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предводио је државни секретар, проф. др Владимир Поповић, а кинеску делегацију Хуанг Веи, заменик министра у Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Протокол са Четвртог заседања Mешовитог српско-кинеског комитета.

Мешовити комитет је установиo да је на Конкурс за суфинансирање 5 заједничких научно-истраживачких пројеката између Републике Србије и Народне Републике Кине у 2017-2019. години пријављено 46 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након евалуације предлога обављене у обе земље, те у складу с утврђеним приоритетима, укупно је за реализацију изабрано 6 пројеката у трајању од три године међу којима је пројекат Универзитета у Крагујевцу

Наслов пројекта:
Биолошки ефекти естраката и молекула изолованих из биљака са територије Балкана

Српски предлагач:
Небојша Арсенијевић

Кинеска институција:
Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences

Кинески предлагач:
Shishan Yu

Мешовити комитет је установиo да је на Јавни позив за суфинансирање заједничких пројеката мобилности истраживача између Републике Србије и Народне Републике Кине у 2018/2019. години пријављено 47 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, укупно је за реализацију изабрано 19 пројеката у трајању од две године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНOВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Конференција универзитета Србије објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за чланoве националног савета за високо образовање


Oбразац за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (2018. година) погледајте овде

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Vol.18 no. 4

Review Paper

Role of calcium channel blockers in myocardial preconditioning

Original Scientific Paper

Antiproliferative activity of gold(III) complexes with esters of Cyclohexyl-functionalized Ethylenediamine-N,N’-diacetate
Modelling creep (relaxation) of the urinary bladder
The effects of methionine-enriched and vitamins (folate, pyridoxine and cobalamine)- Deficient diet on exploratory activity in rats - A brief report
Regularities of oxidative stress course in cerebral stroke
Aqueous extract of carica papaya linn roots halts sodium arsenite-induced renal inflammation through inhibiting adenosine deaminase, 8-Hydroxy-2?-Deoxyguanosine, C-reactive protein and inducible nitric oxide synthase activity
Analysis of risk factors for development of cognitive disorders in maintenance hemodialysis patients - Pilot study
The prevalence of physical and psychological abuse and its correlation with depressive and anxiety symptoms among students
Cost-effectiveness analysis of etanercept in combination with methotrexate for rheumatoid arthritis - Markov model based on data from Serbia

Review Paper

Mechanism and clinical importance of respiratory failure induced by anticholinesterases

Case Report

Spontaneous subcapsular renal hematoma as a complication of acute pyelonephritis: A case report
Generalized pustular psoriasis in association with squamous cell carcinoma of the hypopharynx

Садржај броја погледајте овде

АКЦИЈA ''КОСМЕТУ НА ПОКЛОН''

Студентски парламент ФМН прикључио се акцији традиционалног прикупљања прилога за припрему новогодишњих пакетића за најмлађе са простора Косова и Метохије ''Космету на поклон''.У пакетићима ће се наћи слаткиши, сланиши, играчке, књиге и школски прибор.

Позивају се студенти ФМН и сви људи добре воље да се прикључе акцији. Своје прилоге можете оставити сваког радног дана од 10 до 14 часова у холу Факултета медицинских наука


Саопштење за јавност
Савета Универзитета у Крагујевцу (важно)


Наставно научно веће Факултета донело је Одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др. Небојшу Арсенијевића за ректора УниверзитетаИзабран пројекат Универзитета на четвртом заседању српско-кинеског мешовитог комитета
Конкурс за стипендирање до најбољих студената завршне године установа чији је оснивач Република Србија

Нови број часописа SJECR
vol18 no. 4


Закључак са 61. седнице ННВ
VII Студентски квиз знања ФМН
Стручни састанци Катедре за Физиологију
10. Национални конгрес студената фармације Србије
Конкурс за студентску размену
4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

9. Сајам стипендија: изабери стипендију по својој мери
59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије 2018.


 

10.3. - Болести јетре и оштећење бубрега у клиничкој праксиКЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА
(термин првог предавања)

Прво предавање уз Клиничке имунологије одржаће се у четвртак, 22.02.2018.


ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
(распоред вежби и спискови студената)

Распоред вежби и спискове студената по групама за предмет Гинекологија и акушерство можете погледати овде


ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-СТРУЧНА ПРАКСА
(распоред вежби и спискови студената)

Распоред вежби и спискове студената са терминима за карантинске вежбе из предмета Гинекологија и акушерство-стручна пракса можете погледати овде


ИСПИТНИ РОКОВИ

Термине заказаних термина испитних рокова погледајте овде (НОВО)

ОБРАДА РАЗУЛТАТА МЕРЕЊА
(термин модулског теста)

III модулски тест из Обраде разултата мерења на 2 години фармације биће одржан у понедељак 15.01.2018. године од 13:30.


НАДОКНАДA ТЕРМИНА ПРОПУШТЕНЕ НАСТАВЕ И ПОТПИСИ

Обавештење о надокнади термина пропуштене наставе и термину потписивања индекса можете погледати овде.

(НОВО)


ИСПИТНИ РОКОВИ

Термине заказаних термина испитних рокова погледајте овде


Остале информације погледајте овде

ГНАТОЛОГИЈА
(термин одржавања испита)

Испит из предмета Гнатологија у јануарском испитном року одржаће се у петак 26.01.2018. године у термину 09:00-11:00 часова, уместо 27.12.2017. године .


Остале информације погледајте овде

ОПШТA КИНЕЗИТЕРАПИЈA
(надокнада предавања)

Надокнада предавања из Опште кинезитерапије одржаће се 19.02. од 11-13.15 у Великој сали. (НОВО)


СПИСАК СТУДЕНАТА (по групама за вежбе)

Спискове студената (по групама за вежбе) можете погледати овде. (НОВО)


ИСПИТНИ РОКОВИ

Термине заказаних термина испитних рокова погледајте овде (НОВО)


Остале информације погледајте овде

ОВЕРA ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА
(за студенте прве године)

Обавештење о термину овере зимског семестра школске 2017/2018. године, за студенте прве године Докторских академских студија можете погледати овде.

(НОВО)


ОВЕРA ЗИМСКОГ И УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

Терминe овере зимског и упис летњег семестра школске 2017/2018. године можете погледати овде.

(НОВО)


Остале информације погледајте овде
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке студије – специјалиста фармације у школској 2017/2018. години.

Опширније погледајте овде. (НОВО)


ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке студије у школској 2017/2018. години.

Опширније погледајте овде.

(НОВО)

ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГРАНА

Информаторе (силабусе) специјалистичких грана погледајте овде.


Остале информације погледајте овде
МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

Уверење о акредитацији интерди-сциплинарног студијског програма: Мастер менаџер у систему здравствене заштите погледајте овде.
(НОВО)


АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра,
најаве лабораторијских састанака
и журнал дискусија


О ЦЕНТРУ ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Факултет медицинских наука учествује у пројектима размене студената, наставног и административног особља у оквиру програма Еразмус +

Опширније погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде


- Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде