Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

30.05.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Димитријевић Стојановић, под називом: „Синтеза, карактеризација и потенцијални антитуморски ефекти мононуклеарних 5,6-епокси-5,6-дихидро-1,10-фенантролинских комплекса платине(II)“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.05.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


25.05.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Корићанац, под називом: „Процена утицаја антипсихотика на коштани метаболизам и карактеристике телесног састава болесника са схизофренијом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25.05.2023. године, са почетком у 14.00 часова.


09.05.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Јушковића, под називом: „Утицај комбинованог третмана алогеним матичним ћелијама из масног ткива и хепербаричном оксигенацијом на прогресију експерименталног гонартритиса код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09.05.2023. године, са почетком у 11.30 часова.


13.04.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Светлане Пауновић, под називом: „Ефекти Nd:YAG ласер иридотомије на интраокуларни притисак, оштрину вида, промене у видном пољу и морфологију папиле видног живца код болесника са примарно затвореним коморним углом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 13.04.2023. године, са почетком у 14.00 часова.


31.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Сандре Николић, под називом: „In vivo и in vitro испитивања биотоксичности полистиренских микро- и наночестица“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.03.2023. године, са почетком у 16.00 часова.


31.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранислава Пишћевића, под називом: „Анализа утицаја аугментационе мамапластике на функцију коже дојке код жена“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.03.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


30.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марије Петровић, под називом: „Ефекти новодинтетисаних комплекса платине(IV) на раст и радиоосетљивост ћелија хуманих малигних тумора in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.03.2023. године, са почетком у 13.30 часова.


22.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дејана Симића, под називом: „Испитивање цитотоксичности комплекса паладијума(II) са дериватима тиазола као лигандима на ћелијама тумора простате in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.03.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


22.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирослава Мишовића, под називом: „Повезаност концентрације слободне циркулишуће lncRNA GAS5 са патохистолошким, лабораторијским и радиолошким карактеристикама карцинома простате“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.03.2023. године, са почетком у 14.30 часова.


13.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Анице Ранковић, под називом: „Фактори ризика за настанак интеракција између лекова код пацијената са великим психијатријским поремећајима“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 13.03.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


06.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Милошевић, под називом: „Утицај квалитета метаболичке контроле на исход лечења физикалним процедурама болесника са гонартрозом и дијабетес мелитусом тип 2“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06.03.2023. године, са почетком у 11.30 часова.


03.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Злате Рајковић Павловић, под називом: „Испитивање морфолошких карактеристика интеррадикуларног септума максиларних молара као зоне од интереса за имедијатну уградњу имплантата применом компјутеризоване томографије конусног зрака“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 03.03.2023. године, са почетком у 13.30 часова.


01.03.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Ковачевића, под називом: „Полиморфизми гена за галектин-3 код болесника у терминалној фази реналне инсуфицијенције“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.03.2023. године, са почетком у 14.00 часова.


14.02.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Папића, под називом: „Терапијски ефекти еритропоетинa у директном прекривању инфламиране зубне пулпе“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14.02.2023. године, са почетком у 12.00 часова.


10.02.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Стојановић, под називом: „Утицај састава фоликуларне течности на квалитет јајних ћелија и исход вантелесне оплодње“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10.02.2023. године, са почетком у 15.00 часова.


10.02.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Пантић, под називом: „Процена учесталости анксиозности и депресивности и њихов утицај на квалитет живота ученика средњих школа“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћомовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10.02.2023. године, са почетком у 12.00 часова.


03.02.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Верољуба Вучића, под називом: „Процена менталног здравља код болесника са малигним болестима у примарној здравственој заштити“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћомовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 03.02.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


01.02.2023. године

Јавнаодбрана докторске дисертације Далибора Јовановића, под називом „Улога ћелијске сенесценције индуковане онкогенима у малигној трансформацији и прогресији тумора дојке“ одржаће ће се 01.02.2023. године, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 15.30 часова.


31.01.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Жељке Рогач, под називом: „Евалуација ефеката антиепилептичке терапије код деце школског узраста са новодијагностикованом епилепсијом на когнитивно и психолошко функционисање и квалитет живота“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултета медицинских наука у Крагујевцу 31.01.2023. године, са почетком у 09.00 часова.


31.01.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Душана Симића, под називом: „Утицај инозитола на ендокрино-метаболички профил и редокс статус пацијенткиња са синдромом полицистичних jajника“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.01.2023. године, са почетком у 13.00 часова.


30.01.2023. године

Јавна одбрана докторске дисертације Маје Стојановић, под називом: „Утицај шећерне болести на појаву тромбозе стента код пацијената код којих су имплантирани стентови прве генерације обложени леком“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.01.2023. године, са почетком у 11.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.