Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

21.04.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тање Радоњић, под називом:„Улога тиамина у инхибицији оксидативног стреса митохондрија и ендоплазматског ретикулума у анималном моделу доксорубицином индуковане кардиотоксичности“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21.04.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


19.04.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Радице Драгојловић Ружичић, под називом: „Морфолошки и функционални аспекти срчане адаптације на тренинг и детренинг код пацова различитог пола“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19.04.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


13.04.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Игора Секулића, под називом:„Упоредна анализа ефикасности и безбедности четири терапијска протокола у лечењу болесника са интермедијарно високим ризиком од плућне тромбоемболије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 13.04.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


01.04.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Валентине Опанчине, под називом:„Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника са субарахноидалним крварењем“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.04.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


30.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Митрашевића, под називом:„Неостварене потребе за здравственом заштитом у популацији одраслог становништва Србије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.03.2021. године, са почетком у 10.00 часова.


30.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вање Костовског, под називом:„Анализа непосредних клиничких исхода након oперације малигних тумора тимуса I и II стадијума у зависности од врсте оперативног приступа“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.03.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


25.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгана Крстића, под називом:„Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију код особа са мултиплом склерозом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25.03.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


24.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Николе Чикириза, под називом: „Утицај полних разлика и дијете обогаћене полифенолима на стрес изазван акутним физичким оптерећењем“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.03.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


11.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Лазаревић, под називом: „Предиктивна вредност евоцираних потенцијала на дуготрајни исход мултипле склерозе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11.03.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


04.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милана Коцића, под називом: „Испитивање фактора који утичу на успех комбинованог хируршког лечења и загрејане интраперитонеалне хемиотерапије код пацијенткиња са карцинозом перитонеума оваријалног порекла“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 04.03.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


01.03.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јована Луковића, под називом: „Испитивање in vitro антитуморског ефекта и механизма деловања аналога халкона на ћелије тумора хуманог порекла“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.03.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


24.02.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Хелена Марић, под називом: „Утицај полиморфизма гена за DNA метилтрансферазе на ток и исход меланома“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.02.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


09.02.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Јовановић, под називом: „Испитивање утицаја протективних и фактора ризика на синдром изгарања наставника који реализују наставу у редовним и школама за интелектуално ометену децу“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09.02.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


08.02.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Загора Загорца, под називом: „Процена утицаја интраабдоминалног притиска на параметре структуре и функције јетре код болесника подвргнутих лапароскопским операцијама жучне кесе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.02.2021. године, са почетком у 11.00 часова.


01.02.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Вукотић, под називом: „Хемодинамски ефекти примене различитих симпатикомиметика током планираног царског реза у спиналној анестезији“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.02.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


01.02.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Вукотић, под називом: „Хемодинамски ефекти примене различитих симпатикомиметика током планираног царског реза у спиналној анестезији“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.02.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


18.01.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ивице Петровића, под називом: „Улога галектина-3 у патофизиологији ? ћелија панкреаса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18.01.2021. године, са почетком у 10.00 часова.


29.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирка Микића, под називом „Значај корелације анализе густине кости и примарне стабилности код избора дизајна денталних имплантата“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.12.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


25.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Станка Петровића, под називом „Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње тешком формом улцерозног колитиса“ одржаће се у Малој сали Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25.12.2020. године, са почетком у 14.05 часова.


25.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Гордане Ђорђевић, под називом „Утицај демографских и социоекономских неједнакости на репродуктивно здравље жена“ одржаће се у Зеленој сали Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25.12.2020. године, са почетком од 16.30 часова.


24.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Војводића, под називом „Стандардизација Монтгомери-Ашберг скале на узорку депресивних пацијената у Србији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.12.2020. године, са почетком у 14.00 часова.


24.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милета Ераковића, под називом „Ефекат трикалцијум силикатног цемента (биодентина) на зарастање хуманих периапексних лезија након ретроградног пуњења канала корена зуба: клиничка и експериментална студија“ одржаће се у Малој сали Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.12.2020. године, са почетком у 12.25 часова.


22.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милене Вулетић, под називом „Значај експресије рецептора за лептин у ћелијској пролиферацији, неоангиогенези и организацији еластичних влакана у сквамоцелуларном карциному коже“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.12.2020. године, са почетком у 14.00 часова.


02.12.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ивице Петровића, под називом „Улога галектина-3 у патофизиологији ? ћелија панкреаса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 02.12.2020. године, са почетком у 11.00 часова.


26.11.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Поповић, под називом „Карактеризација и испитивање антитуморске активности комплекса цинка (II) са S-алкенил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26.11.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


29.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Ристић, под називом „Утицај хроничног прекондиционирања инхибиторима фосфодиестеразе 1 самостално и у комбинацији са физичком активношћу на функционални опоравак изолованог срца пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.10.2020. године, са почетком у 15.00 часова.


28.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Светлане Антић, под називом: „Процена оксидационог стреса код болесника који се лече редовном хемодијализом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.10.2020. године, са почетком у 15.00 часова.


22.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгана Дуловића, под називом: „Ентезитис као предиктор испољавања псоријазног артритиса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.10.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


22.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Јевтића, под називом: „Хипербарична оксигенација и статини у третману сепсе пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.10.2020. године, са почетком у 14.00 часова.


15.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Анице Петковић, под називом: „Ефекти директних оралних антикоагуланаса на глобалну хемостазу код пацијената са атријалном фибрилацијом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15.10.2020. године, са почетком у 15.00 часова.


07.10.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Неде Новаковић, под називом „Утицај третмана сензорне интеграције код адолесцената и одраслих особа са поремећајима аутистичног спектра“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07.10.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


24.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Гордане Гајовић, под називом: „Социомедицински аспекти депресивности код старих у контексу савремених демографских и друштвено-економских односа“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.09.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


17.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Ацовића, под називом: „Улога индоламин 2,3 деоксигеназе у имуномодулацији улцерозног колитиса: параметри инфламације у усној дупљи и колону“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17.09.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


17.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Предрага Ђурића, под називом: „Повезаност маркера инфламације, ендотелне дисфункције и метаболизма хомоцистеина са тежином коронарне артеријске болести код болесника са стабилном ангином пекторис“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17.09.2020. године, са почетком у 16.00 часова.


17.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Девић, под називом: „Нивои цитокина пре и после хистероскопске полипектомије код инфертилних пацијенткиња“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17.09.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


24.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Игора Кумбуровића, под називом: „Ефекти примене екстракта биљке Saturejа hortensis L. на бихевиоралне манифестације неуротоксичности изазване цисплатином код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.09.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


28.09.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Саше Киковића, под називом „Значај ултразвучне еластрографије у дијагностици диферентованих карцинома штитасте жлезде“ одржаће се 28.08.2020. године, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 12.00 часова.


28.08.2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Саше Киковића, под називом: „Значај ултразвучне еластрографије у дијагностици диферентованих карцинома штитасте жлезде“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.08.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Арсенијевића, под називом: „Примарни билијарни холангитис мишева изазван бактеријом Novosphingobium aromaticivorans: улога галектина-3 у активацији инфламазома“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.07.2020. године, са почетком у 16.00 часова.


29. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Душанке Тадић, под називом: „Утицај едукације болесница са карциномом дојке током примене антинеопластичне терапије на анксиозност, депресивност и стрес“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.07.2020. године, са почетком у 14.00 часова.


29. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дејана Пилчевића, под називом: „Упоредна анализа ефикасности три различита терапијска протокола за превенцију развоја контрастне нефропатије након ангиографских процедура“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.07.2020. године, са почетком у 14.30 часова.


29. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дејана Алексића, под називом: „Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.07.2020. године, са почетком у 12.00 часова.


28. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милана Пауновића, под називом: „ Анализа предности и недостатака различитих типова континентних везикостома у деце“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.07.2020. године, са почетком у 11.00 часова.


28. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Иване Малетић Секулић, под називом: „Утицај аудитивне амплификације на квалитет вербалне комуникације и социо-емоционални статус особа са старачком наглувошћу“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.07.2020. године, са почетком у 13.00 часова.


28. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Боривоја Савића, под називом: „Улога фолне киселине, витамина B12 и генетичке варијације IL28B гена у настанку рекуретног херпетичног кератитиса“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.07.2020. године, са почетком у 16.00 часова.


27. 07. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ненада Марковића, под називом: „ Цитотоксичност новосинтетисаних динуклеарних комплекса платине(II) на ћелије карциноима дојке in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27.07.2020. године, са почетком у 13.00 часова.


31. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Ороза, под називом: Валидност минимално инвазивних дијагностичких процедура туморских промена пљувачних жлезда-Core needl biopsy“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31. 01. 2020. године, са почетком у 13.30 часова.


28. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Давора Зорчића, под називом: „Примена тродиманзионалног ултразвука у диференцијацији аномалија матернице Muller-овог типа“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 01. 2020. године, са почетком у 15.00 часова.


28. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирка Јовановића, под називом: „Испитивање предиктивне вредности фактора ризика за развој компликоване уринарне инфекције након уретероскопске литотрипсије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 01. 2020. године, са почетком у 13.30 часова.


23. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгана Столића, под називом: „Повезаност карактерних црта и тенденција ка поремећајима личности са прихватањем естетских интервенција“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 01. 2020. године, са почетком у 14.00 часова.


16. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дражена Иветића, под називом: „Фактори који утичу на исход оперативног лечења цервикалне спондилотичне мијелопатије“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16. 01. 2020. године, са почетком у 12.00 часова.


10. 1. 2020. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Петровића, под називом: „Клинички значај псеудопрогресије након ирадијације глиобластома“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10. 01. 2020. године, са почетком у 14.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.