Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

30.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Арнаут, под називом: „Утицај облика и морфометријских карактеристика назопалатиналног канала на терапијски приступ код ортодонтских интервенција повезаних са померањем зуба“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.09.2022. године, са почетком у 14.00 часова.


26.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Антонијевића, под називом: „Утицај физичке активности на антропометријске, кардиоваскуларне, метаболичке и биохемијске параметре код пацијената са дијабетес мелитусом типа 2“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26.09.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


26.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Вранића, под називом: „Повезаност полиморфизама у гену за рецептор витамина D са генском предиспозицијом и клиничким параметрима оболелих од остеоартритиса великих зглобова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26.09.2022. године, са почетком у 14.35 часова.


21.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Анђеле Милојевић Шамановић, под називом: „Повезаност оксидационог стреса и периапикалних лезија код хипертензивних пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21.09.2022. године, са почетком у 13.00 часова.


20.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Предрага Крстића, под називом:„Утицај суплементације омега-3 и омега-6 масним киселинама на маснокиселинаки профил плазме, oксидативни стрес и инфламаторни одговор код пацијенткиња на адјувантној терапији карцинома дојке“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20.09.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


08.09.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Оливере Стојадиновић, под називом: „Улога локалне нише епидермалних матичних ћелија у настанку и развоју хроничних венских улкуса“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.09.2022. године, са почетком у 15.05 часова.


21.07.2022. године


Јавна одбрана докторске дисертације Маје Савић, под називом: „Антитуморски ефекти комплекса Рутенијума II у експерименталним моделима колоректалног карцинома in vitro и in vivo“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21.07.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


07.07.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Томислава Николића, под називом: „Ефекти акутног оштећења бубрега нефротоксичним агенсима на функцију миокарда пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07.07.2022. године, са почетком у 14.00 часова.


05.07.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирољуба Трифуновића, под називом: „ Аудиолошко етиолошки фактори хроничног субјективног тинитуса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05.07.2022. године, са почетком у 14.00 часова.


05.07.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Сузане Живановић, под називом: „Утицај сојних разлика на патогенезу периапикалних лезија зуба у два соја пацова Dark Agouti и Albino Oxford“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05.07.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


04.07.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Иване Раковић, под називом: „Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности паладијум(II) комплекса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 04.07.2022. године, са почетком у 13.00 часова.


01.07.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миљана Зиндовића, под називом: „Компаративна анализа имунохистохемијске експресије Stathmina l, E-cadherina, Ki-67, p53 и bcl2 у интестиналном и дифузном карциному желуца“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.07.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


30.06.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Тадић, под називом:„Дугорочно праћење функције бубрега и укупног морбидитета код донора бубрега после нефректомије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.06.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


30.06.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Николе Шобота, под називом: „Утицај миноциклина на исхемијско/реперфузиону повреду изолованог срца хипертензивних и дијабетичних пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.06.2022. године, са почетком у 15.00 часова.


18.06.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Живанке Ђуровић, под називом: „Прогностички значај вредности хомоцистеина, фолне киселине и витамина B12 у крви оболелих од малигних тумора мозга“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18.06.2022. године, са почетком у 11.00 часова.


08.06.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Оливере Ђуровић, под називом:„Падови хоспитализованих пацијената са цереброваскуларном болешћу: фактори ризика и социоекономске карактеристике“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.06.2022. године, са почетком у 13.00 часова.


06.06.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Жељка Тодоровић, под називом:„Антитуморски ефекти активних принципа изолованих из onosma visianii на леукемијским лимфоцитима“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06.06.2022. године, са почетком у 11.00 часова.


27.05.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Радомирa Шћепановићa, под називом: „ Утицај антиоксидантне суплементације екстрактом биљке Filipendula ulmaria на манифестације системске токсичности наночестица калцијумфосфата код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27.05.2022. године, са почетком у 13.00 часова.


26.05.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Наташе Достанић, под називом: „Процена утицаја социодемографских, здравствених и карактеристика брачне заједнице на ментално здравље жена супружника зависних од алкохола“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26.05.2022. године, са почетком у 13.30 часова.


10.05.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Данијеле Базић Сретеновић, под називом: „Анализа телесног састава и метаболичких параметара у зависности од постојања остеопорозе код жена преко 65 година старости“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10.05.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


09.05.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Степовића, под називом: „Упоредна анализа здравствено-економских показатеља одабраних земаља Балкана и Источне Европе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09.05.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


21.04.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Гојков, под називом „Утицај термина инактивације патогена применом рибофлавина и ултравиолетног озрачења на интегритет конституената плазме у замрзнутој свежој плазми“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21.04.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


01.04.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Браниславе Ранковић, под називом: „Значај епително-мезенхималне транзиције у колоректалној карциногенези“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.04.2022. године, са почетком у 12.20 часова.


31.03.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Радета Вуковића, под називом:„Значај антиоксидантне суплементације N-ацетилцистеином у третману манифестација неуротоксичности изазване цисплатином код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.03.2022. године, са почетком у 14.00 часова.


11.02.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ирене Лазић, под називом:„Процена утицаја социодемографских, здравствених фактора и физичке активности на развој деформитета кичменог стуба код деце“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11.02.2022. године, са почетком у 12.00 часова.


26.01.2022. године

Јавна одбрана докторске дисертације Николе Продановића, под називом: „Анализа хода пацијената након артропластике колена уз помоћ тродимензионалног система OptiTrack“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26.01.2022. године, са почетком у 15.30 часова..


30.12.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Емилије Стојановић, под називом:„Процена утицаја суплементације витамином D на коштани метаболизам и опоравак мишића кошаркашица“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30.12.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


28.12.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Маргарете Лекић, под називом: „Процена утицаја стања пародонцијума на квалитет живота професионалних припадника Војске Србије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.12.2021. године, са почетком у 18.00 часова.


29.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Наталије Арсенијевић, под називом: „Eфекти примене екстракта биљке Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на бихевиоралне манифестације неуротоксичности изазване наночестицама калцијум фосфата код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.10.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


20.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ервина Тасе, под називом: „Утицај материјала за денталне испуне апроксималних препарација на параметре оксидативног стреса у гингивалној сулкусној течности“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20.10.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


11.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јасне Петровић, под називом: „Повезаност вредности прокалцитонина и параметара оксидационог стреса код пацијената са сепсом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11.10.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


08.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Јовановић, под називом: „Синергистички ефекат блокаде IL-33/ST2 и PDL/PD1 осовина на прогресију мишјег карцинома дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.10.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


06.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владана Ковачевића, под називом: „Eфикaснoсt рaсtвoрa joнa срeбрa нa прomeнe oксидo - ниtрoзatивних пaрametaрa у teрaпиjи бoлeсникa сa хрoничниm oбликom пaрoдoнtoпatиje“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06.10.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


05.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Душана Тодоровића, под називом: „Утицај материјала и дизајна интраокуларног сочива на развој опацификације задње капсуле сочива код болесника након операције катаракте методом факоемулзификације“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05.10.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


01.10.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Арсенијевић, под називом: „Антиинфламацијска активност смеше дипропил полисулфида у експерименталном моделу акутног хепатитиса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01.10.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


28.09.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марије Костић-Вучићевић, под називом:.„Утицај елиминационе дијете код интолеранције на храну на здравствено стање и спортску способност професионалних спортиста“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.09.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


28.09.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милене Маричић, под називом:.„Процена здравствене писмености жена и фактори који је одређују“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.09.2021. године, са почетком у 10.00 часова.


28.09.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горана Стојановића, под називом:.„Процена адекватности прописивања терапије код старих особа са кардиоваскуларним болестима“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28.09.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


27.09.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дијане Лаловић, под називом:.„Испитивање ефеката употребе минералне воде са изворишта „Снежник-1/79“ на поремећаје различитих органских система код пацов“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27.09.2021. године, са почетком у 16.00 часова.


24.09.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Станишић, под називом: „Ефекти пробиотика (Lactobacillus rhamnosus) на парадонтопатију код мишева са хиперхомоцистеинемијом: улога дисбиозе“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24.09.2021. године, са почетком у 15.00 часова.


31.08.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Младена Павловића, под називом: „Утицај експресије IL-32 на стварање крвних судова у карциному желуца“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31.08.2021. године, са почетком у 13.00 часова.


22.07.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Катарине Витошевић, под називом: „Утицај формалина и парафинског блока на фрагментацију молекула ДНК у хуманим ткивима изузетих приликом извођења судскомедицинских обдукција“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22.07.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


16.07.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Кривокапића, под називом: „Испитивање антимикробних, антиинфламацијских, антиоксидационих и кардиопротективних ефеката екстракта сремуша, Allium ursinum L“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16.07.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


06.07.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Љиљана Јовановић, под називом: „Значај одређивања хуморалних биомаркера из венске крви у предвиђању исхода код различитих подгрупа болесника са плућном тромбоемболијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06.07.2021. године, са почетком у 14.00 часова.


25.06.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирослава Митровића, под називом: „Утицај протеинске дијете са или без омега-3 масних киселина на развој неалкохолне масне дегенерације јетре пацова индуковане оланзапином“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25.06.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


29.07.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Бабић, под називом: „Корелација експресије естрогенских и прогестеронских рецептора, циклина D1 и Bcl–2 са релапсом колоректалних карцинома Dukes B и C стадијума“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29.07.2021. године, са почетком у 12.30 часова.


18.06.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Маријане Каришик, под називом: „Клиничка процјена утицаја стреса на јачину постоперативног бола код дјеце предшколског узраста“ одржаће се у Зеленој сали „проф. др Славољуб Стевановић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18.06.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


18.06.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дејана Рашића, под називом: „Испитивање прогностичке вредности експресије металопротеиназа матрикса 2 и 9 код болесника са планоцелуларним карциномом гркљана“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18.06.2021. године, са почетком у 12.00 часова.


07.05.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Ишљамовић, под називом: „Испитивање ефикасности акрилата модификованог антигљивичним супстанцама у спречавању колонизације протеза гљивама рода Candida“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07.05.2021. године, са почетком у 12.30 часова.


07.05.2021. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дејана Јовановића, под називом: „Испитивање степена повезаности концентрације цитокина у урину и серуму са патохистолошким и клиничким карактеристикама карцинома простате“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07.05.2021. године, са почетком у 11.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.