Тренутно сте на:
 
Мастер исхрана и
  суплементација
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (семестралне водиче за студенте) предмета у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2022/2023. године можете погледати овде.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2022/2023.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Исхрана и суплементација утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

Докумнтација коју подносе кандидати за упис:
Време уписа од 09:00 до 15:00 часова (4. октобра и 5. октобра)
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије 3,5 х 4,5 cm
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и
- доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара за држављане Републике Србије, а 170 евра за стране држављане у динарској противвредности на дан уплате на жиро рачун Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 03161.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2022/2023.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA
у школској 2022/2023. години

На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 48 самофинансирајућих студената.

На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (медицински факултет, фармацеутски факултет, стоматолошки факултет, факултет спорта и физичког васпитања, пољопривредни факултет, хемијски факултет, организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут биолог, молекуларни биолог).

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор стоматологије).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде


  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021.


  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.


  ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021.


  Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.


  КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA
  у школској 2021/2022. години

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 48 самофинансирајућих студената.

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани тренер у спорту)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде


  УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ИЗРАДУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА


  Упутство за пријаву, израду и одбрану мастер рада можете погледати овде.

  Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

  Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.