Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕАРХИВА

 

КОНКУРСИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИКонкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2019/2020. години погледајте овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и у установама са којима факултет има уговор о сарадњи у школској 2019/2020. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2019/2020. години овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 2019/2020.
(за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и наставним базама Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу)


Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2019/2020. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 15.11.2019. године.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 2019/2020.


Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2019/2020. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 15.11.2019. године.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ


Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2019/2020. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 31.10.2019. године.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


ОРАЛНА ХИРУРГИЈА


Специјалистички испит из оралне хирургије за кандидата Наташу Кошутић биће одржан у четвртак 18.04.2019. у 10:30 сати у Заводу за стоматологију ФМН.

Специјалистички испит за кандидате Александра Вишњића и Слободана Поповића биће одржан у среду 24.04.2019. у 10:30 у Заводу за стоматологију ФМН


КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ


Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 15.5.2019. године

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


ОРАЛНА ХИРУРГИЈА


Специјалистички испит из Оралне хирургије ,за кандидата Данила Пајичића, биће одржан у уторак 29.јануара 2019.године у 12 часова у Заводу за стоматологију ФМН.


ДЕЧИЈA И ПРЕВЕНТИВНA СТОМАТОЛОГИЈА


Специјалистички испит из Дечије и превентивне стоматологије за специјализанте: др Сузану Павловић, др Биљану Почучу и др Биљану Радосављевић, заказан је за понедељак 28.јануар 2019.године у просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука у Крагујевцу у 10 часова.


КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ


Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 05.11.2018. године.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ


Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/2018. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 30.6.2018.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде.


Правилници о специјализацијама и ужим специјализацијама


Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (Сл. гласник РС бр. 10/13 , 91/13 , 113/13 , 109/14 , 53/18 )

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 53/18 ) можете погледати овде

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (Сл. гласник РС бр. 53/18) можете погледати овде


Правилник („Сл гласник РС" бр 109/2014)

Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Службени гласник РС" број 109/2014) можете погледати овде


Правилник („Сл гласник РС" бр 10/2013, од 30.1.2013. године)

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
(„Сл гласник РС бр 91/2013, од 18.10.2013. године) можете погледати овде

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
(„Сл гласник РС бр 10/2013, од 30.1.2013. године) можете погледати овде

Програме специјализација и ужих специјализација за специјалности у медицини можете погледати овде


Правилник („Сл гласник РС" бр 63/2010, од 8.9.2010. године)

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
(„Сл гласник РС бр 63/2010, од 8.9.2010. године) можете погледати овде