Trenutno ste na:
 
Studenti fakulteta
 


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE STUDENTIMA FAKULTETA

Za potrebe praćenja rada studentskih udruženja koja imaju status studentskih organizacija i vođenja statistike o njihovom radu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu vodi Registar studentskih organizacija koje na njemu deluju, u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 67/21) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu upisa u registar studentskih organizacija (“Službeni glasnik RS”, broj 30/2022).

Status studentske organizacije stiče se donošenjem Rešenja o sticanju statusa studentske organizacije i upisom u Registar studentskih organizacija koji vodi Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za registraciju studentskih organizacija.

Sticanjem statusa studentske organizacije, udruženje stiče sva prava i obaveze propisane Zakonom i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.


Spisak studentskih organizacija


DOBRA STUDENTSKA ORGANIZACIJA
Ul. Svetozara Markovića br. 69, 34 000 Kragujevac

Predstavnik: Zorka Joksimović, student šeste godine na IASM na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Kontakt: zorkajoksimovic@gmail.com

Ciljevi Organizacije su:
1) ostvarivanje i zaštitu prava, interesa i zdravlja studenata
2) unapređenje nastave
3) unapređenje životnog standarda studenata
4) unapređenje položaja studenata u društvu
5) unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka

Statut studentske organizacije pogledajte ovde

 

Opšti uslovi za osiguranje studenata od posledice nesrećnog slučaja,
Posebni uslovi kolektivnog osiguranja,
Tabela invaliditeta
OGLASNE TABLE
STUDIJA
VAŽNE INFORMACIJE
ZA STUDENTE

O asocijaciji

Objave

Fotografije


O asocijaciji

Ciljevi

Delatnost

Aktivnosti


GLASILO FAKULTETA
PRozor

Aktivnosti          Stipendije
Mobilnost          Konkursi
Prakse i volontiranje
Poslovi
Radionice i prezentacije Informacije za zaposlene

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.