Тренутно сте на:
 
Библиотека
 

Повезани садржаји:
 
Информације студентима
Огласне табле студија
Важне информације
Студентски парламент
Гласило ПРОЗОР
ЦРНА КУТИЈА
Дан отворених врата
Нашим будућим колегама
Библиотека и читаоница

Навигација:
 
Почетна страна
  
БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА

 

 

 

            Библиотека Медицинског факултета у Крагујевцу, основана је истовремено са почетком рада Медицинског факултета, па се са научно-технолошким развојем Факултета, осавремењивао и рад библиотеке.

            Библиотека располаже са преко 2500 монографија на српском и страним језицима, са око хиљаду докторских дисертација, магистарских, специјалистичких, субспецијалистичких и дипломских радова, као и са двадесет наслова домаћих и страних часописа. На тај начин, библиотека обезбеђује важну подршку наставном процесу на свим студијским програмима, као и у научно-истраживачком раду.

            Корисницима је доступна одговарајућа уџбеничка литература, публикације и помоћна наставна средства, који су неопходни за одвијање наставног процеса. Израђена је интерна електронска база података, а упоредо се негују и ауторски листинг, каталози књига и дисертација.

            С обзиром да се важна искуствена и научна достигнућа у медицини обавезно представљају у стручним медицинским часописима, велики значај за медицинаре има Конзорцијум библиотекара Србије за обједињену набаку (КоБсон) стручних научних информација. Корисници су упознати да елекронским научним часописима могу прићи у свако доба, независно од радног времена библиотеке. Путем академске мреже, обезбеђен је приступ КоБсону и водећим светским електронским сервисима, као што су: Blackwell, EBSCO, Hinari, Proquest, Science Direct, који покривају преко две хиљаде часописа из области биомедицине и сродних наука.

            Библиотека остварује сарадњу са осталим српским библиотекама, као што су Народна библиотека Србије, београдска Универзитетска библиотека, библиотека Медицинског факултет у Новом Саду и др, а преко њих са иностраним библиотекама и информационим центрима. Годинама успешно функционише међубиблиотечка размена информација и публикација.

            Од октобра 2008. године, библиотека је премештена у нову, адаптирану просторију, тако да је прегледност уџбеника и часописа много боља, и студенти имају довољно простора за претраживање литературе. Библиотека нашег факултета је члан Заједнице универзитетских библиотека Србије, и у њој раде два библиотекара. Радно време библотеке је од 8 до 20 сати.

            Комплетан списак књига на српском језику  који се налази у библиотеци можете погледати овде

            Комплетан списак књига на енглеском језику  који се налази у библиотеци можете погледати овде.

 

        

            Читаоница Медицинског факултету налази се на новој локацији, у старој дисекционој сали, одмах до амфитеатра. Опремљена је новим, модерним намештајем, четворо студената ради 24 часа, и најтраженији уџбеници доступни су студентима у сваком тренутку.

 

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.