Тренутно сте на:
 
Организација
  Стручни органи факултета
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

КАТЕДРЕ

 

Катедрe се оснивају за један или више сродних наставних предмета.

Одлуку о оснивању Катедре доноси Наставно-научно веће. Катедру чине сви наставници и сарадници који изводе образовно-стручни рад из предмета за које је Катедра основана.

Катедре на факултету:

Катедрe на Интегрисаним академским студијама медицине погледајте овде

Катедрe на Академским докторским студијама погледајте овде

Катедрe на здравственим специјализацијама погледајте овде

Катедрe на Основним струковним студијама погледајте овде

 


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.