Тренутно сте на:
 
Основне студије
  Основне струковне студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
основне струковне студије
        
ШЕФОВИ КАТЕДРИ
РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1.
АНАТОМИЈА
  Проф. др Ивана Живановић-Мачужић
2.
ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
  Проф.др Зоран Милосављевић
3.
ФИЗИОЛОГИЈА И ДИЈЕТЕТИКА
  Проф.др Гвозден Росић
4.
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
(интерна медицина, клиничка пропедевтика, здравствена нега и геријатрија)
  Проф.др Зорица Лазић
5.
ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА
  
6.
ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
  Проф.др Снежана Живанчевић-Симоновић
7.
МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА
  Проф.др Небојша Арсенијевић
8.
ПСИХИЈАТРИЈА
(психијатрија, медицинска психологија, медицинска етика, вештина комуникације)
  Проф.др Горан Михајловић
9.
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
(клиничка физикална терапија 1 и 2, општа физикална терапија, медицинска рехабилитација 1 и 2, медицинска рехабилитација у спорту, соматопедија, технике масаже, физикална медицина и рехабилитација, Процена функционалних и моторичких способности у рехабилитација, Кинезитерапијске технике, Општа кинезитерапија)
  Доц. др Александра Јуришић-Шкевин
10.
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА  
(социјална медицина и здравствено осигурање, Хигијена са епидемиологијом, Економика у здравству, Информатика у здравству, Породична медицина, Енглески језик, Здравствени менаџмент)
  Доц. Др Снежана Радовановић
11.
НЕУРОЛОГИЈА
  Проф.др Гордана Тончев
12.
ПЕДИЈАТРИЈА
  Проф.др Јасмина Кнежевић
13.
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
  Проф.др Предраг Чановић
14.
КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ
  Проф.др Небојша Крстић
15.
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
  проф.др Јанко Ђурић
16.
ХИРУРГИЈА
(Хирургија, Ургентна медицина, Ортопедија и трауматологија, Анестезија са реанимацијом)
  проф.др Слободан Милисављевић
17.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
  
18.
ОФТАЛМОЛОГИЈА
  Проф.др Сунчица Срећковић
19.
РАДИОЛОГИЈА И ОНКОЛОГИЈА
(Основи радиологије и онкологије, Савремена медицинска технологија)
  проф.др Милан Мијаиловић

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.