Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Катедре
Наставници
Распоред наставе
Предавања
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЦИНЕ

КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ

 

Катедра

Шеф катедре

Генетика

Проф. др Миодраг Стојковић

Патолошка анатомија

Проф. др Слободанка Митровић

Хистологија и ембриологија

Проф. др Ирена Танасковић

Анатомија и судска медицина

Проф. др Ивана Живановић-Мачужић

Патолошка физиологија

Проф. др Александар Ђукић

Микробиологија и имунологија и основи онкологије

Проф.др Небојша Арсенијевић

Инфективне болести

Проф.др Предраг Чановић

Дерматовенерологија

Доц. др Гордана Ристић

Хирургија

Проф.др Дракче Радовановић

Гинекологија и акушерство

Проф.др Јанко Ђурић

Педијатрија

Проф.др Јасмина Кнежевић

Психијатрија

Проф. др Горан Михајловић

Интерна медицина

Проф.др Марина Петровић

ОРЛ

Проф. др Бранислав Белић

Офталмологија

Проф. др Сунчица Срећковић

Биохемија

Проф. др Марина Митровић

Физиологија

Проф.др Гвозден Росић

Фармакологија и токсикологија

Проф.др Слободан Јанковић

Радиологија

Проф. др Лукић Снежана

Физикална медицина и рехабилитација

Доц. др Александра Јуришић-Шкевин

Неурологија

Проф.др Гордана Тончев

Ургентна стања у медицини и примарна здравствена заштита

Проф. др Зорица Лазић

Епидемиологија

Проф.др Весна Пантовић

Енглески језик и медицина заснована на доказима

В.д. Проф. др Марина Петровић

Хигијена и екологија, медицина рада и физичко васпитање

Проф.др Нела Ђоновић

Социјална медицина, увод у медицину и вештина комуникације са пацијентом

Проф.др Сања Коцић

Нуклеарна медицина и клиничка онкологија

Проф.др Љиљана Мијатовић

Медицинска статистика и информатика

Проф.др Небојша Здравковић