Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Изборна подручја
Катедре
Руководиоци предмета
Наставници и ментори
Распоред наставе
Распоред испита
- за I годину студија
- за усмени докторски испит
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
        
ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА И КАТЕДРЕ НА СТУДИЈАМА

РБ

Назив катедре / изборног подручја

Шеф катедре

ИП1

  Клиничка и експериментална фармакологија

 Проф. др Драган Миловановић

ИП2

  Неуронауке

 Проф. др Драгана Игњатовић-Ристић

ИП3

  Онкологија

 Проф. др Иван Јовановић

ИП4

  Имунологија, инфекција и инфламација

 Проф. др Небојша Арсенијевић

ИП5

  Експериментална и примењена физиологија
  са спортском медицином

 Проф. др Владимир Јаковљевић

ИП6

  Превентивна медицина

 Проф. др Нела Ђоновић

ИП7

  Хумана репродукција и развој

 Проф. др Мирјана Варјачић

ИП8

  Експериментална и клиничка и интерна медицина

 Проф. др Александар Ђукић

ИП9

  Клиничка и експериментална хирургија

 Доц. др Драгче Радовановић

ИП10

  Матичне ћелије у биомедицинским наукама

 Проф. др Миодраг Стојковић

ИП11

  Истраживања у стоматологији

 Проф. др Татјана Кањевац

ИП12

  Клиничка и експериментална биохемија

 Проф. др Иванка Зелен

ИП13

  Глобално здравље, здравствена економија и политика

 Проф. др Михајло Јаковљевић

ИП14

  Истраживања у фармацији

 Проф. др Марко Фолић