Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Stručni organi fakulteta
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
STRUČNI ORGANI FAKULTETA

KATEDRE

 

Katedre se osnivaju za jedan ili više srodnih nastavnih predmeta.

Odluku o osnivanju Katedre donosi Nastavno-naučno veće. Katedru čine svi nastavnici i saradnici koji izvode obrazovno-stručni rad iz predmeta za koje je Katedra osnovana.

Katedre na fakultetu:

Katedre na Integrisanim akademskim studijama medicine pogledajte ovde

Katedre na Akademskim doktorskim studijama pogledajte ovde

Katedre na zdravstvenim specijalizacijama pogledajte ovde

Katedre na Osnovnim strukovnim studijama pogledajte ovde

 


 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.