Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

ПОВЕЗАНИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ


еНаука- Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима. у Србији
 
SCIDAR - Дигитална архива Универзитета у Крагујевцу садржи ажурне резултате истраживања који се лако претражују
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) идентификатор представља алфанумерички код који идентификује одређеног аутора. Овај сервис је покренут у новембру 2012. године, с циљем да постане универзални систем за идентификацију аутора научних радова.

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
доцент


2.
доцент


3.
Андрић Кристина
сарадник у настави


[ - нд - ]
4.
Андрић Ивана
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
5.
ванредни професор


6.
редовни професор


7.
асистент


8.
ванредни професор


9.
доцент
 
 
10.
асистент


 
11.
доцент


12.
асистент


 
13.
истраживач приправник


14.
ванредни професор


15.
доцент


16.
ванредни професор


17.
истраживач сарадник


18.
Баловић Горан
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
19.
Банковић Ивона
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
20.
ванредни професор


21.
редовни професор


22.
ванредни професор


23.
асистент


24.
Божовић Наталија
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
25.
ванредни професор


26.
Бошковић Миладин
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
27.
доцент


28.
ванредни професор


29.
доцент


30.
ванредни професор


31.
сарадник у настави
 
32.
ванредни професор


33.
ванредни професор


34.
Веселиновић Слађана
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
35.
истраживач приправник


36.
истраживач приправник


37.
ванредни професор


38.
доцент


39.
ванредни професор


 
40.
доцент


41.
ванредни професор


42.
ванредни професор


43.
редовни професор


44.
ванредни професор


45.
сарадник у настави
 
46.
доцент


47.
Вулета Недић Катарина
сарадник у настави


[ - нд - ]
48.
редовни професор


49.
доцент


50.
истраживач приправник


 
51.
редовни професор


52.
редовни професор


53.
ванредни професор


54.
доцент


55.
доцент


56.
асистент
 
57.
доцент


58.
доцент


59.
асистент


60.
доцент


61.
доцент
 
62.
асистент


63.
Гогић Анђела
истраживач приправник


[ - нд - ]
 
64.
доцент


65.
редовни професор


66.
доцент


67.
асистент


68.
редовни професор


69.
асистент


70.
асистент


71.
асистент


72.
доцент


73.
редовни професор


74.
доцент


75.
Ђорђевић Јелена
асистент са докторатом


[ - нд - ]
 
76.
асистент


77.
редовни професор


78.
редовни професор


79.
Ђорђевић Немања
сарадник у настави


[ - нд - ]
80.
Ђорђевић Огњен
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
81.
ванредни професор


82.
редовни професор


83.
редовни професор


84.
редовни професор


85.
редовни професор


86.
доцент


87.
Живановић Ана
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
88.
редовни професор


89.
редовни професор


90.
асистент


91.
истраживач приправник


92.
редовни професор


93.
ванредни професор


94.
доцент


95.
доцент
 
 
96.
ванредни професор


97.
ванредни професор


98.
асистент


99.
редовни професор


100.
редовни професор


101.
редовни професор


102.
редовни професор


103.
ванредни професор


104.
ванредни професор


105.
асистент


106.
доцент


107.
доцент


108.
редовни професор


109.
редовни професор


110.
истраживач сарадник


111.
редовни професор


112.
редовни професор


113.
редовни професор


114.
редовни професор


115.
доцент


116.
Јанићијевић Николета
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
117.
редовни професор


118.
редовни професор


119.
редовни професор


120.
асистент


121.
сарадник у настави
 
122.
редовни професор


123.
ванредни професор


124.
ванредни професор


125.
ванредни професор


126.
истраживач сарадник


127.
доцент


 
128.
доцент


129.
редовни професор


130.
Јовановић Кристијан
сарадник у настави


[ - нд - ]
131.
редовни професор


132.
ванредни професор


133.
научни сарадник
 
134.
асистент


135.
редовни професор


136.
редовни професор


137.
асистент


138.
асистент са докторатом


139.
ванредни професор


140.
доцент


141.
доцент


142.
редовни професор


143.
редовни професор


144.
Кастратовић Николина
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
145.
доцент


146.
доцент


147.
истраживач сарадник


148.
редовни професор


149.
редовни професор


150.
асистент


151.
сарадник у настави
 
152.
професор струковних студија


153.
доцент


 
154.
ванредни професор


155.
доцент


156.
предавач
 
157.
асистент са докторатом


158.
ванредни професор


159.
асистент


160.
редовни професор


161.
редовни професор


162.
асистент


163.
Марковић Владан
асистент


[ - нд - ]
 
164.
доцент


165.
ванредни професор


166.
ванредни професор


167.
асистент


168.
асистент


169.
сарадник у настави


170.
редовни професор


171.
ванредни професор


172.
асистент са докторатом


173.
Мијаиловић Сара
асистент


[ - нд - ]
174.
сарадник у настави
 
175.
Милановић Јована
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
176.
ванредни професор


177.
доцент


178.
Милинковић Милица
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
179.
редовни професор


180.
ванредни професор


181.
редовни професор


182.
редовни професор


183.
ванредни професор


184.
редовни професор


185.
ванредни професор


186.
доцент


187.
редовни професор


188.
редовни професор


189.
Милосављевић Јована
асистент са докторатом
 
[ - нд - ]
 
190.
доцент


191.
доцент


192.
доцент


193.
доцент
 
 
194.
доцент


195.
асистент


196.
редовни професор


197.
доцент


198.
редовни професор


199.
редовни професор


200.
редовни професор


201.
асистент са докторатом


202.
ванредни професор


203.
асистент


204.
доцент


205.
доцент


206.
Мујковић Срђан
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
207.
асистент


208.
Недељковић Никола
асистент


[ - нд - ]
209.
асистент


210.
Никић Ђуричић Катарина
асистент


[ - нд - ]
 
211.
ванредни професор


212.
асистент


213.
ванредни професор


214.
ванредни професор


215.
доцент


216.
Николов Александар
сарадник у настави


[ - нд - ]
 
217.
ванредни професор
 
218.
доцент


 
219.
доцент


220.
редовни професор


221.
доцент


222.
доцент


223.
ванредни професор


224.
ванредни професор


225.
асистент


226.
ванредни професор


227.
редовни професор


228.
ванредни професор


229.
доцент


230.
асистент
 
 
231.
ванредни професор


232.
доцент


233.
доцент


234.
доцент


 
235.
редовни професор


236.
доцент


237.
редовни професор


238.
доцент
 
 
239.
ванредни професор


240.
асистент


241.
редовни професор


242.
доцент


243.
Пиндовић Божидар
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
244.
ванредни професор


245.
виши научни сарадник


246.
ванредни професор


247.
доцент


248.
сарадник у настави


249.
редовни професор


250.
асистент


251.
ванредни професор


252.
ванредни професор


253.
редовни професор


254.
доцент


255.
редовни професор


256.
доцент


257.
ванредни професор


258.
редовни професор


259.
доцент


260.
доцент


261.
истраживач приправник


262.
доцент


263.
асистент


264.
редовни професор


265.
доцент


266.
доцент


267.
истраживач приправник


268.
редовни професор


269.
доцент


270.
доцент


271.
асистент


272.
ванредни професор


273.
ванредни професор


274.
доцент


275.
истраживач сарадник


276.
ванредни професор


277.
доцент


278.
доцент


279.
ванредни професор


280.
Симић Марко
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
281.
ванредни професор


282.
сарадник у настави


283.
виши научни сарадник


284.
доцент


285.
доцент


286.
ванредни професор


287.
ванредни професор


288.
доцент


289.
асистент са докторатом


 
290.
доцент


291.
редовни професор


292.
доцент


293.
Станисављевић Исидора
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
294.
доцент


295.
ванредни професор


296.
асистент са докторатом


297.
доцент


298.
ванредни професор


299.
доцент


300.
доцент


301.
ванредни професор


302.
ванредни професор


303.
редовни професор


304.
доцент


305.
доцент


306.
доцент


307.
доцент


 
308.
ванредни професор


309.
Стојадиновић Иван
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
310.
Стојадиновић Невена
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
311.
доцент


312.
редовни професор


313.
редовни професор


314.
редовни професор


315.
ванредни професор


316.
доцент


317.
асистент са докторатом


318.
ванредни професор


319.
редовни професор


320.
редовни професор


321.
доцент


322.
доцент


323.
ванредни професор


324.
доцент


325.
Уштевић Анђела
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
326.
Фетаховић Ермин
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
327.
редовни професор


328.
доцент


329.
ванредни професор


330.
доцент


331.
редовни професор


332.
ванредни професор


333.
редовни професор


334.
сарадник у настави


335.
доцент


 
336.
редовни професор


337.
ванредни професор


338.
ванредни професор


339.
истраживач МНТР
 
340.
истраживач МНТР
 
341.
истраживач МНТР
 
342.
истраживач МНТР


343.
истраживач МНТР
 
344.
истраживач МНТР
 
345.
истраживач МНТР
 
346.
истраживач МНТР
 
347.
истраживач МНТР


348.
истраживач МНТР


349.
истраживач МНТР


350.
истраживач МНТР
 
351.
истраживач МНТР


352.
истраживач МНТР
 
353.
истраживач МНТР
 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.