Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

POVEZANI REPOZITORIJUMI


eNauka- Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima. u Srbiji
 
SCIDAR - Digitalna arhiva Univerziteta u Kragujevcu sadrži ažurne rezultate istraživanja koji se lako pretražuju
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) identifikator predstavlja alfanumerički kod koji identifikuje određenog autora. Ovaj servis je pokrenut u novembru 2012. godine, s ciljem da postane univerzalni sistem za identifikaciju autora naučnih radova.

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
docent


2.
docent


3.
Andrić Kristina
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
4.
Andrić Ivana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
5.
vanredni profesor


6.
redovni profesor


7.
asistent


8.
vanredni profesor


9.
docent
 
 
10.
asistent


 
11.
docent


12.
asistent


 
13.
istraživač pripravnik


14.
vanredni profesor


15.
docent


16.
vanredni profesor


17.
istraživač saradnik


18.
Balović Goran
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
19.
Banković Ivona
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
20.
vanredni profesor


21.
redovni profesor


22.
vanredni profesor


23.
asistent


24.
Božović Natalija
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
25.
vanredni profesor


26.
Bošković Miladin
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
27.
docent


28.
vanredni profesor


29.
docent


30.
vanredni profesor


31.
saradnik u nastavi
 
32.
vanredni profesor


33.
vanredni profesor


34.
Veselinović Slađana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
35.
istraživač pripravnik


36.
istraživač pripravnik


37.
vanredni profesor


38.
docent


39.
vanredni profesor


 
40.
docent


41.
vanredni profesor


42.
vanredni profesor


43.
redovni profesor


44.
vanredni profesor


45.
saradnik u nastavi
 
46.
docent


47.
Vuleta Nedić Katarina
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
48.
redovni profesor


49.
docent


50.
istraživač pripravnik


 
51.
redovni profesor


52.
redovni profesor


53.
vanredni profesor


54.
docent


55.
docent


56.
asistent
 
57.
docent


58.
docent


59.
asistent


60.
docent


61.
docent
 
62.
asistent


63.
Gogić Anđela
istraživač pripravnik


[ - nd - ]
 
64.
docent


65.
redovni profesor


66.
docent


67.
asistent


68.
redovni profesor


69.
asistent


70.
asistent


71.
asistent


72.
docent


73.
redovni profesor


74.
docent


75.
Đorđević Jelena
asistent sa doktoratom


[ - nd - ]
 
76.
asistent


77.
redovni profesor


78.
redovni profesor


79.
Đorđević Nemanja
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
80.
Đorđević Ognjen
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
81.
vanredni profesor


82.
redovni profesor


83.
redovni profesor


84.
redovni profesor


85.
redovni profesor


86.
docent


87.
Živanović Ana
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
88.
redovni profesor


89.
redovni profesor


90.
asistent


91.
istraživač pripravnik


92.
redovni profesor


93.
vanredni profesor


94.
docent


95.
docent
 
 
96.
vanredni profesor


97.
vanredni profesor


98.
asistent


99.
redovni profesor


100.
redovni profesor


101.
redovni profesor


102.
redovni profesor


103.
vanredni profesor


104.
vanredni profesor


105.
asistent


106.
docent


107.
docent


108.
redovni profesor


109.
redovni profesor


110.
istraživač saradnik


111.
redovni profesor


112.
redovni profesor


113.
redovni profesor


114.
redovni profesor


115.
docent


116.
Janićijević Nikoleta
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
117.
redovni profesor


118.
redovni profesor


119.
redovni profesor


120.
asistent


121.
saradnik u nastavi
 
122.
redovni profesor


123.
vanredni profesor


124.
vanredni profesor


125.
vanredni profesor


126.
istraživač saradnik


127.
docent


 
128.
docent


129.
redovni profesor


130.
Jovanović Kristijan
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
131.
redovni profesor


132.
vanredni profesor


133.
naučni saradnik
 
134.
asistent


135.
redovni profesor


136.
redovni profesor


137.
asistent


138.
asistent sa doktoratom


139.
vanredni profesor


140.
docent


141.
docent


142.
redovni profesor


143.
redovni profesor


144.
Kastratović Nikolina
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
145.
docent


146.
docent


147.
istraživač saradnik


148.
redovni profesor


149.
redovni profesor


150.
asistent


151.
saradnik u nastavi
 
152.
profesor strukovnih studija


153.
docent


 
154.
vanredni profesor


155.
docent


156.
predavač
 
157.
asistent sa doktoratom


158.
vanredni profesor


159.
asistent


160.
redovni profesor


161.
redovni profesor


162.
asistent


163.
Marković Vladan
asistent


[ - nd - ]
 
164.
docent


165.
vanredni profesor


166.
vanredni profesor


167.
asistent


168.
asistent


169.
saradnik u nastavi


170.
redovni profesor


171.
vanredni profesor


172.
asistent sa doktoratom


173.
Mijailović Sara
asistent


[ - nd - ]
174.
saradnik u nastavi
 
175.
Milanović Jovana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
176.
vanredni profesor


177.
docent


178.
Milinković Milica
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
179.
redovni profesor


180.
vanredni profesor


181.
redovni profesor


182.
redovni profesor


183.
vanredni profesor


184.
redovni profesor


185.
vanredni profesor


186.
docent


187.
redovni profesor


188.
redovni profesor


189.
Milosavljević Jovana
asistent sa doktoratom
 
[ - nd - ]
 
190.
docent


191.
docent


192.
docent


193.
docent
 
 
194.
docent


195.
asistent


196.
redovni profesor


197.
docent


198.
redovni profesor


199.
redovni profesor


200.
redovni profesor


201.
asistent sa doktoratom


202.
vanredni profesor


203.
asistent


204.
docent


205.
docent


206.
Mujković Srđan
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
207.
asistent


208.
Nedeljković Nikola
asistent


[ - nd - ]
209.
asistent


210.
Nikić Đuričić Katarina
asistent


[ - nd - ]
 
211.
vanredni profesor


212.
asistent


213.
asistent
 
 
214.
vanredni profesor


215.
vanredni profesor


216.
docent


217.
Nikolov Aleksandar
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
218.
vanredni profesor
 
219.
docent


 
220.
docent


221.
redovni profesor


222.
docent


223.
docent


224.
vanredni profesor


225.
vanredni profesor


226.
asistent


227.
vanredni profesor


228.
redovni profesor


229.
vanredni profesor


230.
docent


231.
asistent
 
 
232.
docent


233.
docent


234.
docent


235.
docent


 
236.
redovni profesor


237.
docent


238.
redovni profesor


239.
docent
 
 
240.
vanredni profesor


241.
asistent


242.
redovni profesor


243.
docent


244.
Pindović Božidar
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
245.
vanredni profesor


246.
viši naučni saradnik


247.
vanredni profesor


248.
docent


249.
saradnik u nastavi


250.
redovni profesor


251.
asistent


252.
vanredni profesor


253.
vanredni profesor


254.
redovni profesor


255.
docent


256.
redovni profesor


257.
docent


258.
vanredni profesor


259.
redovni profesor


260.
docent


261.
docent


262.
istraživač pripravnik


263.
docent


264.
redovni profesor


265.
docent


266.
docent


267.
istraživač pripravnik


268.
redovni profesor


269.
docent


270.
docent


271.
asistent


272.
vanredni profesor


273.
vanredni profesor


274.
docent


275.
istraživač saradnik


276.
vanredni profesor


277.
docent


278.
docent


279.
vanredni profesor


280.
Simić Marko
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
281.
vanredni profesor


282.
saradnik u nastavi


283.
viši naučni saradnik


284.
docent


285.
docent


286.
vanredni profesor


287.
vanredni profesor


288.
docent


289.
asistent sa doktoratom


 
290.
docent


291.
redovni profesor


292.
docent


293.
Stanisavljević Isidora
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
294.
docent


295.
vanredni profesor


296.
asistent sa doktoratom


297.
docent


298.
vanredni profesor


299.
docent


300.
docent


301.
vanredni profesor


302.
vanredni profesor


303.
redovni profesor


304.
docent


305.
docent


306.
docent


307.
docent


 
308.
vanredni profesor


309.
Stojadinović Ivan
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
310.
Stojadinović Nevena
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
311.
docent


312.
redovni profesor


313.
redovni profesor


314.
redovni profesor


315.
vanredni profesor


316.
docent


317.
asistent sa doktoratom


318.
vanredni profesor


319.
redovni profesor


320.
redovni profesor


321.
docent


322.
docent


323.
vanredni profesor


324.
docent


325.
Uštević Anđela
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
326.
Fetahović Ermin
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
327.
redovni profesor


328.
docent


329.
vanredni profesor


330.
docent


331.
redovni profesor


332.
vanredni profesor


333.
redovni profesor


334.
saradnik u nastavi


335.
docent


 
336.
redovni profesor


337.
vanredni profesor


338.
vanredni profesor


339.
istraživač MNTR
 
340.
istraživač MNTR
 
341.
istraživač MNTR
 
342.
istraživač MNTR


343.
istraživač MNTR
 
344.
istraživač MNTR
 
345.
istraživač MNTR
 
346.
istraživač MNTR
 
347.
istraživač MNTR


348.
istraživač MNTR


349.
istraživač MNTR


350.
istraživač MNTR
 
351.
istraživač MNTR


352.
istraživač MNTR
 
353.
istraživač MNTR
 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.