Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

ПОВЕЗАНИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ


SCIDAR - Дигитална архива Универзитета у Крагујевцу садржи ажурне резултате истраживања који се лако претражују
 
E-CRIS.SR - информациони систем о истраживачкој делатности у Србији
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) идентификатор представља алфанумерички код који идентификује одређеног аутора. Овај сервис је покренут у новембру 2012. године, с циљем да постане универзални систем за идентификацију аутора научних радова.

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
доцент


2.
ванредни професор


3.
доцент
 
 
4.
доцент


5.
редовни професор


6.
доцент
 
7.
редовни професор


8.
доцент


9.
доцент


10.
редовни професор


11.
доцент
 
12.
ванредни професор


13.
доцент
 
14.
доцент
 
15.
редовни професор


16.
доцент


17.
доцент


18.
ванредни професор
 
19.
ванредни професор
 
20.
доцент
 
21.
доцент


22.
доцент
 
23.
ванредни професор
 
24.
доцент


25.
доцент
 
26.
редовни професор


27.
ванредни професор


28.
ванредни професор
 
29.
доцент
 
30.
доцент
 
31.
доцент
 
32.
доцент
 
 
33.
професор струковних студија
 
34.
редовни професор


35.
доцент
 
36.
ванредни професор


37.
редовни професор


38.
истраж.сарадник


39.
ванредни професор


40.
редовни професор


41.
редовни професор


42.
ванредни професор
 
43.
редовни професор


44.
редовни професор


45.
редовни професор


46.
редовни професор


47.
ванредни професор


48.
редовни професор


49.
ванредни професор
 
50.
доцент
 
51.
доцент
 
52.
доцент
 
53.
ванредни професор


54.
ванредни професор
 
55.
редовни професор


56.
ванредни професор
 
57.
ванредни професор
 
58.
доцент
 
59.
доцент
 
60.
доцент
 
61.
редовни професор


62.
ванредни професор


63.
редовни професор


64.
ванредни професор


65.
редовни професор


66.
редовни професор


67.
редовни професор
 
68.
редовни професор


69.
ванредни професор


70.
редовни професор


71.
редовни професор
 
72.
ванредни професор


73.
доцент
 
74.
доцент


75.
доцент
 
76.
доцент
 
77.
ванредни професор


78.
ванредни професор


79.
доцент


80.
редовни професор


81.
ванредни професор


82.
доцент


83.
доцент
 
 
84.
доцент


85.
редовни професор


86.
ванредни професор
 
87.
ванредни професор


88.
редовни професор


89.
доцент
 
90.
доцент
 
91.
ванредни професор


92.
ванредни професор


93.
ванредни професор
 
94.
професор струковних студија


95.
доцент


96.
предавач
 
97.
редовни професор


98.
редовни професор
 
99.
професор емеритус


100.
ванредни професор
 
101.
ванредни професор
 
102.
редовни професор


103.
ванредни професор


104.
доцент
 
105.
редовни професор


106.
ванредни професор


107.
доцент
 
108.
редовни професор


109.
ванредни професор


110.
доцент
 
111.
редовни професор


112.
доцент
 
113.
редовни професор


114.
редовни професор


115.
доцент
 
116.
ванредни професор
 
117.
доцент


118.
редовни професор


119.
редовни професор


120.
доцент


121.
доцент
 
122.
научни сарадник
 
123.
доцент
 
124.
редовни професор


125.
Мирковић Никола
доцент
 
[ - нд - ]
 
126.
редовни професор
 
127.
ванредни професор


128.
редовни професор


129.
доцент


130.
доцент


131.
доцент
 
132.
доцент
 
133.
доцент
 
134.
ванредни професор
 
135.
доцент


136.
редовни професор


137.
редовни професор


138.
доцент
 
139.
доцент
 
140.
ванредни професор


141.
редовни професор


142.
ванредни професор


143.
доцент
 
144.
научни сарадник
 
145.
редовни професор


146.
редовни професор


147.
доцент


148.
редовни професор
 
149.
ванредни професор
 
150.
научни сарадник


151.
доцент
 
152.
редовни професор


153.
доцент
 
154.
доцент
 
155.
ванредни професор
 
156.
доцент
 
157.
ванредни професор
 
158.
доцент


159.
доцент
 
160.
ванредни професор


161.
доцент
 
162.
доцент
 
163.
редовни професор


164.
доцент


165.
доцент
 
166.
редовни професор


167.
редовни професор


168.
доцент


169.
доцент


170.
доцент


171.
доцент
 
172.
доцент
 
173.
доцент
 
174.
доцент
 
 
175.
доцент


176.
доцент
 
177.
ванредни професор
 
178.
научни сарадник
 
179.
доцент


180.
доцент
 
181.
доцент


182.
доцент
 
183.
ванредни професор
 
184.
доцент
 
185.
ванредни професор


186.
ванредни професор
 
187.
доцент
 
188.
ванредни професор
 
189.
доцент


190.
редовни професор


191.
доцент
 
192.
доцент
 
193.
доцент
 
194.
редовни професор


195.
ванредни професор
 
196.
ванредни професор


197.
редовни професор


198.
ванредни професор


199.
ванредни професор


200.
ванредни професор


201.
редовни професор


202.
доцент
 
203.
ванредни професор


204.
редовни професор


205.
доцент
 
206.
доцент
 
207.
редовни професор


208.
доцент


209.
доцент
 
210.
редовни професор


211.
доцент
 
212.
редовни професор


213.
ванредни професор
 
214.
доцент
 
215.
доцент
Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.