Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

ПОВЕЗАНИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ


еНаука- Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима. у Србији
 
SCIDAR - Дигитална архива Универзитета у Крагујевцу садржи ажурне резултате истраживања који се лако претражују
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) идентификатор представља алфанумерички код који идентификује одређеног аутора. Овај сервис је покренут у новембру 2012. године, с циљем да постане универзални систем за идентификацију аутора научних радова.

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
доцент


2.
доцент


3.
доцент


4.
доцент


5.
доцент


6.
доцент


7.
доцент


8.
доцент


9.
доцент


10.
доцент


11.
доцент


12.
доцент


13.
доцент


14.
доцент


15.
доцент


16.
доцент
 
17.
доцент


18.
доцент


19.
доцент


20.
доцент


21.
доцент


22.
доцент


23.
доцент
 
 
24.
доцент


25.
доцент


26.
доцент


27.
доцент


 
28.
доцент


29.
доцент


30.
доцент


31.
доцент


32.
доцент


33.
доцент


 
34.
доцент


35.
доцент


36.
доцент


37.
доцент


38.
доцент


39.
доцент


40.
доцент


41.
доцент
 
 
42.
доцент


43.
доцент


44.
доцент


45.
доцент


46.
доцент


47.
доцент


 
48.
доцент


49.
доцент


50.
доцент


51.
доцент


52.
доцент


53.
доцент


54.
доцент


 
55.
доцент


56.
доцент
 
 
57.
доцент


58.
доцент


59.
доцент


60.
доцент


61.
доцент


62.
доцент


63.
доцент


64.
доцент


65.
доцент


66.
доцент


67.
доцент


68.
доцент


69.
доцент


70.
доцент


71.
доцент


72.
доцент


73.
доцент


74.
доцент


75.
доцент


76.
доцент


77.
доцент


78.
доцент


79.
доцент


80.
доцент


81.
доцент


82.
доцент


83.
доцент


 
84.
доцент


85.
доцент


86.
доцент


87.
доцент


88.
доцент


89.
доцент


90.
доцент


91.
доцент


 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.