Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

ПОВЕЗАНИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ


SCIDAR - Дигитална архива Универзитета у Крагујевцу садржи ажурне резултате истраживања који се лако претражују
 
E-CRIS.SR - информациони систем о истраживачкој делатности у Србији
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) идентификатор представља алфанумерички код који идентификује одређеног аутора. Овај сервис је покренут у новембру 2012. године, с циљем да постане универзални систем за идентификацију аутора научних радова.

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
истраживач сарадник


2.
асистент
 
3.
асистент
 
 
4.
Арсенијевић Наталија
истраживач приправник
 
[ - нд - ]
 
5.
истраживач приправник


6.
истраживач приправник
 
7.
Бићанин-Илић Марија
асистент
 
[ - нд - ]
 
8.
истраживач сарадник
 
9.
сарадник у настави
 
10.
асистент
 
11.
асистент
 
12.
истраживач приправник
 
13.
асистент
 
14.
асистент са докторатом


15.
истраживач приправник
 
16.
асистент
 
17.
асистент
 
18.
сарадник у настави
 
19.
сарадник у настави
 
20.
асистент са докторатом


21.
истраж.сарадник


22.
истраживач приправник
 
23.
истраживач сарадник
 
24.
истраживач приправник
 
25.
истраживач приправник
 
26.
истраживач сарадник
 
27.
асистент са докторатом
 
28.
истраживач сарадник
 
29.
асистент
 
30.
истраживач сарадник
 
31.
истраживач сарадник
 
32.
истраживач приправник
 
33.
асистент
 
34.
Јовичић Милена
асистент са докторатом
 
[ - нд - ]
 
35.
асистент
 
36.
асистент
 
37.
асистент
 
 
38.
истраживач сарадник
 
39.
сарадник у настави
 
40.
асистент
 
41.
истраживач сарадник
 
42.
Медовић Раша
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
43.
асистент


44.
истраживач сарадник
 
45.
асистент
 
46.
истраживач приправник
 
47.
сарадник у настави
 
48.
асистент
 
49.
сарадник у настави
 
50.
асистент
 
51.
Опанчина Валентина
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
52.
истраживач сарадник
 
53.
Пантић Дамњан
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
54.
истраживач приправник


55.
истраживач сарадник


56.
асистент


57.
асистент
 
58.
асистент
 
59.
истраживач сарадник


60.
асистент
 
61.
асистент
 
62.
асистент
 
63.
асистент
 
64.
асистент
 
65.
асистент
 
66.
истраживач приправник
 
67.
истраживач приправник
 
68.
истраживач приправник
 
69.
асистент
 
70.
асистент
 
71.
истраживач приправник
 
72.
асистент
 
73.
Стевановић Момир
асистент
 
[ - нд - ]
 
74.
асистент
 
75.
асистент


76.
асистент
 
77.
истраживач сарадник
 
78.
асистент са докторатом
 
79.
истраживач МНТР
 
80.
истраживач МНТР
 
81.
истраживач МНТР
 
82.
истраживач МНТР
 
83.
истраживач МНТР
 
84.
истраживач МНТР
 
85.
истраживач МНТР
 
86.
истраживач МНТР
 
87.
истраживач МНТР
 
88.
истраживач МНТР
 
89.
истраживач МНТР
 
90.
истраживач МНТР
 
91.
клинички асистент
 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.