Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

ПОВЕЗАНИ РЕПОЗИТОРИЈУМИ


SCIDAR - Дигитална архива Универзитета у Крагујевцу садржи ажурне резултате истраживања који се лако претражују
 
E-CRIS.SR - информациони систем о истраживачкој делатности у Србији
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) идентификатор представља алфанумерички код који идентификује одређеног аутора. Овај сервис је покренут у новембру 2012. године, с циљем да постане универзални систем за идентификацију аутора научних радова.

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
асистент
 
2.
асистент
 
 
3.
истраживач приправник
 
4.
асистент са докторатом


5.
истраживач сарадник
 
6.
асистент
 
7.
сарадник у настави
 
8.
асистент
 
9.
истраживач приправник
 
10.
асистент са докторатом
 
11.
асистент
 
12.
асистент
 
 
13.
истраживач приправник
 
14.
асистент
 
15.
асистент
 
16.
асистент
 
17.
сарадник у настави
 
18.
асистент са докторатом


19.
Ђорђевић Јелена
асистент са докторатом
 
[ - нд - ]
 
20.
асистент
 
21.
асистент
 
22.
Живановић Ана
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
23.
истраживач сарадник
 
24.
истраживач приправник
 
25.
асистент
 
26.
истраживач сарадник
 
27.
асистент са докторатом
 
28.
истраживач сарадник
 
29.
асистент
 
30.
истраживач сарадник
 
31.
Јовановић Кристијан
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
32.
истраживач приправник
 
33.
асистент
 
34.
асистент са докторатом
 
35.
асистент
 
36.
асистент
 
37.
асистент
 
38.
асистент са докторатом
 
39.
сарадник у настави
 
40.
асистент
 
41.
Марковић Владимир
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
 
42.
истраживач сарадник
 
43.
асистент
 
44.
Медовић Раша
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
45.
сарадник у настави
 
 
46.
асистент са докторатом


47.
сарадник у настави
 
48.
асистент
 
49.
асистент
 
50.
истраживач приправник
 
51.
истраживач приправник
 
52.
Недељковић Никола
сарадник у настави
 
[ - нд - ]
53.
асистент
 
54.
Никић Ђуричић Катарина
асистент
 
[ - нд - ]
 
55.
сарадник у настави
 
56.
асистент
 
 
57.
асистент
 
58.
асистент
 
59.
истраживач сарадник
 
60.
сарадник у настави
 
61.
асистент


62.
асистент
 
63.
асистент
 
64.
истраживач сарадник


65.
асистент
 
66.
сарадник у настави
 
67.
асистент
 
68.
сарадник у настави
 
69.
асистент
 
70.
асистент
 
71.
асистент
 
72.
истраживач приправник
 
73.
истраживач приправник
 
74.
асистент
 
75.
асистент са докторатом
 
 
76.
истраживач приправник
 
77.
асистент
 
78.
асистент
 
79.
истраживач сарадник
 
80.
сарадник
 
 
81.
истраживач МНТР
 
82.
истраживач МНТР
 
83.
истраживач МНТР
 
84.
истраживач МНТР
 
85.
истраживач МНТР
 
86.
истраживач МНТР
 
87.
истраживач МНТР
 
88.
истраживач МНТР
 
89.
истраживач МНТР
 
90.
истраживач МНТР
 
91.
истраживач МНТР
 
92.
истраживач МНТР
 
93.
истраживач МНТР
 
94.
истраживач МНТР
 
95.
истраживач МНТР
 
96.
истраживач МНТР
 
97.
истраживач МНТР
 
98.
истраживач МНТР
 
99.
истраживач МНТР
 
100.
истраживач МНТР
 
101.
истраживач МНТР
 
102.
клинички асистент
 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.