Тренутно сте на:
 
Докторске академске студије
  Менаџм. здрав. система
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТАКОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ТРЕЋЕМ ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.


ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ТРЕЋЕМ ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у трећем продуженом року за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.

На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору. Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsКОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години (ТРЕЋИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК)

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских студија може се уписати укупно 4 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента).

Пријава кандидата: до 22. јануара 2021. године
Објављивање прелиминарне ранг листе: 26. јануара 2021. године
Објављивање коначне ранг листе: 28. јануара 2021. године
Упис кандидата: 29. јануара 2021. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТАКОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Упис кандидата обавиће се од 21. децембра 2020. године.

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 28.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03151.ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у трећем конкурсном року за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.

На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору. Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsКОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години (ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК)

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских студија може се уписати укупно 7 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента).

Пријава кандидата: до 11. децембра 2020. године
Објављивање прелиминарне ранг листе: 16. децембра 2020. године
Објављивање коначне ранг листе: 18. децембра 2020. године
Упис кандидата: 21. децембра 2020. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТАКОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Упис кандидата обавиће се од 17. до 18. новембра 2020. године.

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 28.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03151.ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом конкурсном року за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.

На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору. Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsКОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских студија може се уписати укупно 7 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента).

Пријава кандидата: до 11. новембра 2020. године
Објављивање прелиминарне ранг листе: 12. новембра 2020. године
Објављивање коначне ранг листе: 16. новембра 2020. године
Упис кандидата: 17. новембра 2020. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Упис кандидата обавиће се од 16. до 18. новембра 2020. године.

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 28.000,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03151.ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.

На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору. Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsКОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских студија може се уписати укупно 24 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента)

Пријава кандидата: до 30. октобра 2020. године

Упис кандидата: од 16. новембра до 18. новембра 2020. године

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.