Trenutno ste na:
 
Doktorske akademske studije
  Menadžm. zdrav. sistema
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2022/2023. godine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2022/2023. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali u drugom konkursnom roku za upis možete pogledati ovde.

Rangiranje kandidata za upis na doktorske akademske studije Menadžment zdravstvene zaštite utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim, odnosno integrisanim akademskim studijama (prosečna ocena i dužina studiranja).

Dokumentacija koju podnose kandidati za upis: br /> Vreme upisa od 09:00 do 15:00 časova (08. novembra) br /> - dva popunjena obrasca SV-20 br /> br /> - dve fotografije 3,5 h 4,5 cm - fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ibr /> - dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 28.000,00 dinara za državljane Republike Srbije, a 220 evra za strane državljane u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na žiro račun Fakulteta broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03118. br />PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2022/2023. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali u drugom konkursnom roku za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Rangiranje kandidata za upis na doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim, odnosno integrisanim akademskim studijama (prosečna ocena i dužina studiranja).

Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru odlučuje dekan u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora. Na rešenje dekana Fakulteta po prigovoru, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema rešenja. Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.

Prigovor na rezultat objavljen u ovoj rang listi dostavljate putem elektornske pošte na adresu tterzic@medf.kg.ac.rs.
Prigovor mora biti potpisan i da sadrži razloge prigovora.DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2022/2023. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija, u drugom upisnom roku, može se upisati 9 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice:
- sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta političke nauke, psihološke nauke, sociološke nauke)
- sa položenim kvalifikacionim ispitom za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2022/2023. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Rangiranje kandidata za upis na doktorske akademske studije Menadžment zdravstvene zaštite utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim, odnosno integrisanim akademskim studijama (prosečna ocena i dužina studiranja).

Dokumentacija koju podnose kandidati za upis:
Vreme upisa od 09:00 do 15:00 časova (6. i 7. oktobra)
- dva popunjena obrasca SV-20
- dve fotografije 3,5 h 4,5 cm
- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 28.000,00 dinara za državljane Republike Srbije, a 220 evra za strane državljane u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na žiro račun Fakulteta broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03118.PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2022/2023. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Rangiranje kandidata za upis na doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim, odnosno integrisanim akademskim studijama (prosečna ocena i dužina studiranja).

Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru odlučuje dekan u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora. Na rešenje dekana Fakulteta po prigovoru, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema rešenja. Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.

Prigovor na rezultat objavljen u ovoj rang listi dostavljate putem elektornske pošte na adresu tterzic@medf.kg.ac.rs.
Prigovor mora biti potpisan i da sadrži razloge prigovora.KONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2022/2023. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice:
- sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta)
- sa položenim kvalifikacionim ispitom za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.