Trenutno ste na:
 
Doktorske akademske studije
  Menadžm. zdrav. sistema
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATAKOJI SU KONKURISALI U TREĆEM PRODUŽENOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.


PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U TREĆEM PRODUŽENOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali u trećem produženom roku za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru. Prigovor se može dostaviti putem elektronske pošte na: dasm@medf.kg.ac.rsKONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini (TREĆI PRODUŽENI KONKURSNI ROK)

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Na prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 4 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta).

Prijava kandidata: do 22. januara 2021. godine
Objavljivanje preliminarne rang liste: 26. januara 2021. godine
Objavljivanje konačne rang liste: 28. januara 2021. godine
Upis kandidata: 29. januara 2021. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATAKOJI SU KONKURISALI U TREĆEM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se od 21. decembra 2020. godine.

Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
1. dva popunjena obrasca SV-20
2. dve fotografije formata 3.5x4.5cm
3. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
4. dokaz o uplati iznosa od 28.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu) na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03151.PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U TREĆEM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali u trećem konkursnom roku za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru. Prigovor se može dostaviti putem elektronske pošte na: dasm@medf.kg.ac.rsKONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini (TREĆI KONKURSNI ROK)

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Na prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 7 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta).

Prijava kandidata: do 11. decembra 2020. godine
Objavljivanje preliminarne rang liste: 16. decembra 2020. godine
Objavljivanje konačne rang liste: 18. decembra 2020. godine
Upis kandidata: 21. decembra 2020. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATAKOJI SU KONKURISALI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se od 17. do 18. novembra 2020. godine.

Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
1. dva popunjena obrasca SV-20
2. dve fotografije formata 3.5x4.5cm
3. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
4. dokaz o uplati iznosa od 28.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu) na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03151.PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali u drugom konkursnom roku za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru. Prigovor se može dostaviti putem elektronske pošte na: dasm@medf.kg.ac.rsKONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini (DRUGI KONKURSNI ROK)

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Na prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 7 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta).

Prijava kandidata: do 11. novembra 2020. godine
Objavljivanje preliminarne rang liste: 12. novembra 2020. godine
Objavljivanje konačne rang liste: 16. novembra 2020. godine
Upis kandidata: 17. novembra 2020. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se od 16. do 18. novembra 2020. godine.

Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
1. dva popunjena obrasca SV-20
2. dve fotografije formata 3.5x4.5cm
3. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
4. dokaz o uplati iznosa od 28.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu) na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03151.PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.

Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru. Prigovor se može dostaviti putem elektronske pošte na: dasm@medf.kg.ac.rsKONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Na prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta)

Prijava kandidata: do 30. oktobra 2020. godine

Upis kandidata: od 16. novembra do 18. novembra 2020. godine

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.