Trenutno ste na:
 
Doktorske akademske studije
  Menadžm. zdrav. sistema
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2023/2024. godine možete pogledati ovde.


KONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2023/2024. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

Uslovi za upis:

- U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (medicine, farmacije, stomatologije, veterine ekonomije, prava, menadžmenta i biznis, političkih nauka, psiholoških nauka, socioloških nauka, fizičkih nauka, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta)

- Položen kvalifikacioni ispit za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.