Trenutno ste na:
 
Doktorske akademske studije
  Menadžm. zdrav. sistema
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

InformacijeTermini
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
Izveštaji o oceni
naučne zasnovanosti teme
Izveštaji o oceni
završene disertacije
Javne odbraneArhiva

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2023/2024. godine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2023/2024. godini


Konačna rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.


PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2023/2024. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2023/2024. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija, u drugom upisnom roku, može se upisati 7 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice:
- sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta političke nauke, psihološke nauke, sociološke nauke, fizičkih nauka, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta)
- sa položenim kvalifikacionim ispitom za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALIZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2023/2024. godini


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.


PRELIMANARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE -MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2023/2024. godini


Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde.KONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2023/2024. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

Uslovi za upis:

- U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (medicine, farmacije, stomatologije, veterine ekonomije, prava, menadžmenta i biznis, političkih nauka, psiholoških nauka, socioloških nauka, fizičkih nauka, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta)

- Položen kvalifikacioni ispit za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.