Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
5
А5
Органска хемија 1
6
A6
Увод у фармацеутску технологију
7
A7
Основи физиологије човека
9
И1
Увод у фармацеутску праксу
10
И2
Основи физичке хемије
11
И3
Енглески језик
12
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија "
13
Б10
Основи биохемије човека
14
Б11
Органска хемија 2
15
Б3
Фармацеутска микробиологија
16
Б12
Основи патолошке физиологије човека
17
Б13
Медицинска хемија 1
18
Б14
Инструменталне методе
19
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
20
Б16
Фармакологија 1
21
Б17
Фармацеутска хемија 1
23
И16
Обрада резултата мерења
24
И17
Истраживање у фармацији
25
И18
Нутритивни суплементи
26
В18
Фармакологија 2
27
В19
Имунологија
28
В20
Фармацеутска хемија 2
29
В21
Фармацеутска технологија 1
30
В22
Медицинска хемија 2
32
И20
Фармацеутска етика са историјом фармације
33
И21
Бионеорганска хемија
34
И22
Радиофармација
35
В23
Токсикологија
36
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије
37
В25
Издавање лекова у пракси
38
В26
Фармацеутска технологија 2
39
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте
40
Г1
Нове методе примене лекова 2
41
Г2
Имунофармакологија и лечење хроничних болести
42
Г3
Клиничка фармација 1
43
Г4
Медицинска хемија и дизајн лекова 2
44
Г6
Фармацеутска биотехнологија
45
Г5
Инфективне болести
46
Г7
Дилеме у пракси
47
Г8
Клиничка фармација 2
49
И10
Истраживање у фармацији 1
50
И11
Истраживање у фармацији 2
51
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
52
Д1
Клиничка фармација 3
53
Д2
Клиничка фармакокинетика
54
Д3
Фармакоекономија
55
Д4
Фармакоепидемиологија
56
Д5
Фармаковигиланца
58
И19
Болничка фармацеутска пракса
59
И14
Истраживање
60
И15
Стручна студентка пракса
61
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.