Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Органска хемија 1
2
A6
Увод у фармацеутску технологију
3
A7
Основи физиологије човека
4
И3
Енглески језик
5
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе (-)
6
Б14
Инструменталне методе
7
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
8
Б16
Фармакологија 1
9
Б17
Фармацеутска хемија 1
10
И17
Истраживање у фармацији
11
И18
Нутритивни суплементи
12
В23
Токсикологија
13
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије
14
В25
Издавање лекова у пракси
15
В26
Фармацеутска технологија 2
16
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте
17
И22
Радиофармација
18
Г5
Инфективне болести
19
Г6
Фармацеутска биотехнологија
20
Г12
Социјална фармација
21
Г8
Клиничка фармација 2
22
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
23
Д10
Стручна студентска пракса
25
И19
Болничка фармацеутска пракса
26
Д3
Фармакоекономија
27
31
Интерпрофесионално образовање
28
Д8
Завршни рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.