Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Наставници
Руководиоци предмета
Распоред наставе
Предавања
Контакт
 

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1.
А5
  Органска хемија 1 (2016-2017)
2.
A6
  Увод у фармацеутску технологију
3.
A7
  Основи физиологије човека (2016-2017)
4.
И3
  Енглески језик (2016-2017)
5.
Б14
  Инструменталне методе (2016-2017)
6.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације (2016-2017)
7.
Б16
  Фармакологија 1 (2016-2017)
8.
Б17
  Фармацеутска хемија 1 (2016-2017)
9.
И17
  Истраживање у фармацији (2016-2017)
10.
И18
  Нутритивни суплементи (2016-2017)
11.
И22
  Радиофармација (-)
12.
В23
  Токсикологија (-)
13.
В24
  Основи фармакогнозије и фитотерапије (-)
14.
В25
  Издавање лекова у пракси (-)
15.
В26
  Фармацеутска технологија 2
16.
В27
  Клиничка пропедевтика за фармацеуте (-)
17.
Г5
  Инфективне болести (2016-2017)
18.
Г7
  Дилеме у пракси (2016-2017)
19.
Г8
  Клиничка фармација 2 (2016-2017)
20.
И11
  Истраживање у фармацији 2 (2016-2017)
21.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова (2016-2017)
23.
И19
  Болничка фармацеутска пракса (2016-2017)
24.
И14
  Истраживање (2016-2017)
25.
И15
  Стручна студентка пракса (2016-2017)
26.
Д8
  Завршни рад (-)