Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1.
А5
  Органска хемија 1
2.
A6
  Увод у фармацеутску технологију
3.
A7
  Основи физиологије човека
4.
И3
  Енглески језик
5.
Б14
  Инструменталне методе
6.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације
7.
Б16
  Фармакологија 1
8.
Б17
  Фармацеутска хемија 1
9.
И17
  Истраживање у фармацији
10.
И18
  Нутритивни суплементи
11.
И22
  Радиофармација
12.
В23
  Токсикологија
13.
В24
  Основи фармакогнозије и фитотерапије
14.
В25
  Издавање лекова у пракси
15.
В26
  Фармацеутска технологија 2
16.
В27
  Клиничка пропедевтика за фармацеуте
17.
Г5
  Инфективне болести
18.
Г7
  Дилеме у пракси
19.
Г8
  Клиничка фармација 2
20.
И11
  Истраживање у фармацији 2
21.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова
23.
И19
  Болничка фармацеутска пракса
24.
И14
  Истраживање
25.
И15
  Стручна студентка пракса
26.
Д8
  Завршни рад (-)