Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Органска хемија 1 (2022-2023)
2
A6
Увод у фармацеутску технологију  (2022-2023)
3
A7
Основи физиологије човека (2022-2023)
4
И3
Енглески језик (2022-2023)
5
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе (-)
6
Б14
Инструменталне методе (2022-2023)
7
Б15
Вештина фармацеутске комуникације (2022-2023)
8
Б16
Фармакологија 1 (2022-2023)
9
Б17
Фармацеутска хемија 1 (2022-2023)
10
И17
Истраживање у фармацији (2022-2023)
11
И18
Нутритивни суплементи (2022-2023)
12
В23
Токсикологија (2022-2023)
13
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије (2022-2023)
14
В25
Издавање лекова у пракси (2022-2023)
15
В26
Фармацеутска технологија 2 (2022-2023)
16
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте (2022-2023)
17
И22
Радиофармација (2022-2023)
18
Г5
Инфективне болести (2022-2023)
19
Г6
Фармацеутска биотехнологија (2022-2023)
20
Г12
Социјална фармација (2022-2023)
21
Г8
Клиничка фармација 2 (2022-2023)
22
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова (2022-2023)
23
Д10
Стручна студентска пракса (2022-2023)
25
И19
Болничка фармацеутска пракса (2022-2023)
26
Д3
Фармакоекономија (2022-2023)
27
31
Интерпрофесионално образовање (-)
28
Д8
Завршни рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.