Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
M8
Хумана генетика  (-)
2
M9
Хистологија и ембриологија (-)
3
M10
Aнатомија 2 (-)
4
I2
Изборни блок 2 [бира се 3 кредита] (-)
5
M11
Основи хистолошких и патохистолошких техника (-)
6
M12
Увод у медицину и медицинска терминологија (-)
7
А4
Микробиологија и имунологија (2022-2023)
8
Б4
Основи онкологије (2022-2023)
9
В2
Прва помоћ  (2022-2023)
11
I1
Историја медицине  (-)
12
И2
Увод у клиничку праксу (2022-2023)
13
И3
Медицинска генетика (-)
14
И4
Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
 (2022-2023)
15
А6
Фармакологија и токсикологија (2022-2023)
16
Б6
Интерна медицина 1 (2022-2023)
18
И18
Спортска медицина  (2022-2023)
19
И6
Клиничка имунологија  (2022-2023)
20
А8
Неурологија  (2022-2023)
21
Б8
Психијатрија (2022-2023)
22
В8
Инфективне болести  (2022-2023)
23
Г8
Физикална медицина и рехабилитација (2022-2023)
24
Д8
Интерна медицина-стручна пракса  (2022-2023)
26
И8
Клиничка фармакологија  (-)
27
И9
Тропске болести (2022-2023)
28
А10
Хирургија 2 (2022-2023)
29
Б10
Оториноларингологија  (2022-2023)
30
В10
Офталмологија (2022-2023)
31
Г10
Хирургија-стручна пракса (-)
33
И10
Палијативна медицина (2022-2023)
34
И11
Клиничка биохемија  (-)
35
И12
Ресусцитација 1 (2022-2023)
36
А12
Гинекологија и акушерство    (2022-2023)
37
Б12
Судска медицина  (2022-2023)
38
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса (2022-2023)
39
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса (2022-2023)
40
Ђ12
Завршни рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.