Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
А2
Хистологија и ембриологија
2
Б2
Анатомија 2
3
В2
Прва помоћ
5
И1
Историја медицине (-)
6
И2
Увод у клиничку праксу
7
А4
Микробиологија и имунологија
8
Б4
Основи онкологије
10
И3
Медицинска генетика (-)
11
И4
Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
12
А6
Фармакологија и токсикологија
13
Б6
Интерна медицина 1
15
И5
Клиничка микробиологија (-)
16
И6
Клиничка имунологија
17
А8
Неурологија
18
Б8
Психијатрија
19
В8
Инфективне болести
20
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
22
И7
Клиничка онкологија (-)
23
И8
Клиничка фармакологија (-)
24
И9
Тропске болести
25
Д8
Интерна медицина-стручна пракса (-)
26
А10
Хирургија 2
27
Б10
Оториноларингологија
28
В10
Офталмологија
30
И10
Палијативна медицина (-)
31
И11
Клиничка биохемија (-)
32
И12
Ресусцитација 1
33
Г10
Хирургија-стручна пракса (-)
34
А12
Гинекологија и акушерство
35
Б12
Судска медицина
36
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
37
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
38
Ђ12
Завршни рад (-)