Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2022. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Хумана генетика
2
А2
Хистологија и ембриологија
3
Б2
Aнатомија II
4
А4
Микробиологија и имунологија
5
Б4
Основи онкологије
6
В2
Прва помоћ
8
И1
Историја медицине
[ - ]
9
И2
Увод у клиничку праксу
10
И3
Медицинска генетика
[ - ]
11
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
12
А6
Фармакологија и токсикологија
13
Б6
Интерна медицина I
15
И18
Спортска медицина
16
И6
Клиничка имунологија
17
А8
Неурологија
18
Б8
Психијатрија
19
В8
Инфективне болести
20
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
21
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
23
И8
Клиничка фармакологија
[ - ]
24
И9
Тропске болести
25
А10
Хирургија II
26
Б10
Оториноларингологија
27
В10
Офталмологија
28
В9
Клиничка онкологија
29
Г10
Хирургија-стручна пракса
31
И10
Палијативна медицина
[ - ]
32
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
33
И12
Ресусцитација I
34
А12
Гинекологија и акушерство  
35
Б12
Судска медицина
36
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
37
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
38
Ђ12
Завршни рад

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.