Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

58. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 6.9. 2017. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Фармацеутска анализа  (извештај)
  4.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија  (извештај)
  4.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство  (извештај)
  4.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Максилофацијална хирургија  (извештај)
  4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Ортопедија вилица  (извештај)
  4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина  (извештај)
  4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Микробиологија и имунологија  (извештај)
  4.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Инфективне болести  (извештај)
  4.9. наставника у звању доцента за ужу научну област Онкологија  (извештај)
  4.10. наставника у звању доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија  (извештај)
  4.11. наставника у звању доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија  (извештај)
  4.12. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија  (извештај)
  4.13. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија  (извештај)
  4.14. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија  (извештај)
  4.15. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија  (извештај)
  4.16. наставника у звању доцента за ужу научну област Биохемија  (извештај)
  4.17. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 5. Одлука о избору:
  5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  5.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  5.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  5.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  5.5. сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина (извештај)
  5.6. сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина (извештај)
  5.7. сарадника у звању асистента за ужу научну област Генетика (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 6. Одлука о избору у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  6.1. Хирургија  (извештај)
  6.2. Неурологија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлука о избору у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  7.1. Неурологија  (извештај)
  6.2. Хирургија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлука о формирању комисије за припремање извештаја за избор:
  8.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан