Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

58. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 6.9. 2017. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama;
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  4.1. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza  (izveštaj)
  4.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija  (izveštaj)
  4.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo  (izveštaj)
  4.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Maksilofacijalna hirurgija  (izveštaj)
  4.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Ortopedija vilica  (izveštaj)
  4.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Interna medicina  (izveštaj)
  4.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija  (izveštaj)
  4.8. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Infektivne bolesti  (izveštaj)
  4.9. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Onkologija  (izveštaj)
  4.10. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija  (izveštaj)
  4.11. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija  (izveštaj)
  4.12. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija  (izveštaj)
  4.13. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija  (izveštaj)
  4.14. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija  (izveštaj)
  4.15. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Fiziologija  (izveštaj)
  4.16. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija  (izveštaj)
  4.17. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hirurgija  (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 5. Odluka o izboru:
  5.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (izveštaj)
  5.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (izveštaj)
  5.3. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija (izveštaj)
  5.4. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija (izveštaj)
  5.5. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Nuklearna medicina (izveštaj)
  5.6. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Nuklearna medicina (izveštaj)
  5.7. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Genetika (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 6. Odluka o izboru u zvanje istraživač-saradnik za užu naučnu oblast:
  6.1. Hirurgija  (izveštaj)
  6.2. Neurologija  (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 7. Odluka o izboru u zvanje istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast:
  7.1. Neurologija  (izveštaj)
  6.2. Hirurgija  (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 8. Odluka o formiranju komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  8.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan