Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
ПРОЈЕКТИ МИНИСТАРСТВА И ФОНДА ЗА НАУКУ    ПРОЈЕКАТ NES:7743504
Physicochemical aspects of rhythmicity inнneuroendocrine systems: Dynamic and kinetic investigations of underlying reaction networks and their main compounds (NES:7743504)

    ПРОЈЕКАТ SVETOVID-19
Human genetic and epigenetic determinants of susceptibility, severity and outcomes in SARS-CoV-2 infection

    ПРОЈЕКАТ TRANSMECO
Transition metal complexes with derivatives of thiosalicylic and thioglycolic acids: synthesis, characterization and biological activity

    ПРОЈЕКАТ CIBIRDS
COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- CIBIRDS

    ПРОЈЕКАТ 175103
Развој инфраструктуре за приоритетна поља науке

    ПРОЈЕКАТ 175069
Молекулске детерминанте урођене имуности у аутоимунским болестима и канцерогенези

    ПРОЈЕКАТ 175071
Утицај IL-33/ST2 сигналног пута и галектина-3 у патогенези експерименталних периапикалних промена

    ПРОЈЕКАТ 175007
Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће
    гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека

    ПРОЈЕКАТ 175014
Анализа структуре трошкова и утицаја на здравствени буџет Републике Србије епидемиолошки
    најмасовнијих и/или најскупљих обољења и процена односа трошкови/ефективност/корисност
    медицинских интервенција

    ПРОЈЕКАТ 175056
Молекулске, биохемијске и имунске анализе у дијагностици тумора

    ПРОЈЕКАТ 175013
Темперамент и структура симптома поремећаја личности

    ПРОЈЕКАТ 172015
Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима

    ПРОЈЕКАТ 172016
Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.