Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 
    "REPLICA"
In vitro replication studies - "Replica"
 
    CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF POLYPHENOLS THROUGH BIOINFORMATIC GENOMIC APPROACH
   AND PRECLINICAL STUDIES
Кардиопротективни ефекти полифенола кроз биоинформатички геномски приступ и предклиничке студије
 
    BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE FRACTION AS WELL AS ISOLATED MOLECULES FROM
   WIDELY DISTRIBUTED AND LOCALLY BALKAN ENDEMIC PLANTS
Биoлошки ефекти естраката и молекула изолованих из биљака са територије Балкана
 
    THE ROLE OF GALECTIN 3 IN ACUTE COLITIS
Улога галектина-3 у акутном колитису
 
    COST акција 16225 – "EU - Cardiprotection"
EU - Cardiprotection

 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.