Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 
    CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF POLYPHENOLS THROUGH BIOINFORMATIC GENOMIC APPROACH
   AND PRECLINICAL STUDIES
Кардиопротективни ефекти полифенола кроз биоинформатички геномски приступ и предклиничке студије
 
    BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE FRACTION AS WELL AS ISOLATED MOLECULES FROM
   WIDELY DISTRIBUTED AND LOCALLY BALKAN ENDEMIC PLANTS
Биoлошки ефекти естраката и молекула изолованих из биљака са територије Балкана
 
    THE ROLE OF GALECTIN 3 IN ACUTE COLITIS
Улога галектина-3 у акутном колитису
 
    COST акција 16225 – "EU - Cardiprotection"
EU - Cardiprotection

 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.