Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

Поступак подношење пријаве за научно-истраживачки пројекат

 

 

     1.  Пријава и попуњавање електронског формулара

    2.  достављање следећих прилога у штампаној форми

           •   формулар за пријаву пројекта

           •   профактуре понуђача

           •   одобрење етичког комитета

           •   биографије истраживача

           •   табела ангажованих истраживача
               
           •   табела планираних средстава за материјалне трошкове са прецизним
                списком ставки за које се тражи финансирање
           

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.