Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 

Postupak podnošenje prijave za naučno-istraživački projekat

 

 

     1.  Prijava i popunjavanje elektronskog formulara

    2.  dostavljanje sledećih priloga u štampanoj formi

           •   formular za prijavu projekta

           •   profakture ponuđača

           •   odobrenje etičkog komiteta

           •   biografije istraživača

           •   tabela angažovanih istraživača
               
           •   tabela planiranih sredstava za materijalne troškove sa preciznim
                spiskom stavki za koje se traži finansiranje
           

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.