Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

POVEZANI REPOZITORIJUMI


eNauka- Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima. u Srbiji
 
SCIDAR - Digitalna arhiva Univerziteta u Kragujevcu sadrži ažurne rezultate istraživanja koji se lako pretražuju
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) identifikator predstavlja alfanumerički kod koji identifikuje određenog autora. Ovaj servis je pokrenut u novembru 2012. godine, s ciljem da postane univerzalni sistem za identifikaciju autora naučnih radova.

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
Andrić Kristina
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
2.
Andrić Ivana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
3.
Balović Goran
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
4.
saradnik u nastavi
 
5.
Veselinović Slađana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
6.
saradnik u nastavi
 
7.
Vuleta Nedić Katarina
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
8.
Đorđević Nemanja
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
9.
Đorđević Ognjen
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
10.
Živanović Ana
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
11.
Janićijević Nikoleta
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
12.
saradnik u nastavi
 
13.
Jovanović Kristijan
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
14.
Kastratović Nikolina
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
15.
saradnik u nastavi


16.
saradnik u nastavi
 
17.
Milanović Jovana
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
18.
Milinković Milica
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
19.
Pindović Božidar
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
20.
saradnik u nastavi


21.
Simić Marko
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
22.
saradnik u nastavi


23.
Stanisavljević Isidora
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
24.
Stojadinović Nevena
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
25.
Uštević Anđela
saradnik u nastavi


[ - nd - ]
 
26.
Fetahović Ermin
saradnik u nastavi
 
[ - nd - ]
 
27.
saradnik u nastavi
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.