Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

POVEZANI REPOZITORIJUMI


eNauka- Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima. u Srbiji
 
SCIDAR - Digitalna arhiva Univerziteta u Kragujevcu sadrži ažurne rezultate istraživanja koji se lako pretražuju
 
ORCID- (Open Researcher and Contributor ID) identifikator predstavlja alfanumerički kod koji identifikuje određenog autora. Ovaj servis je pokrenut u novembru 2012. godine, s ciljem da postane univerzalni sistem za identifikaciju autora naučnih radova.

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
docent


2.
docent


3.
docent


4.
docent


5.
docent


6.
docent


7.
docent


8.
docent


9.
docent


10.
docent


11.
docent


12.
docent


13.
docent


14.
docent


15.
docent


16.
docent
 
17.
docent


18.
docent


19.
docent


20.
docent


21.
docent


22.
docent


23.
docent


24.
docent
 
 
25.
docent


26.
docent


27.
docent


28.
docent


29.
docent


 
30.
docent


31.
docent


32.
docent


33.
docent


34.
docent


35.
docent


 
36.
docent


37.
docent


38.
docent


39.
docent


40.
docent


41.
docent


42.
docent


43.
docent
 
 
44.
docent


45.
docent


46.
docent


47.
docent


48.
docent


49.
docent


 
50.
docent


51.
docent


52.
docent


53.
docent


54.
docent


55.
docent


56.
docent


 
57.
docent


58.
docent
 
 
59.
docent


60.
docent


61.
docent


62.
docent


63.
docent
 
64.
docent


65.
docent


66.
docent


67.
docent


68.
docent


69.
docent


70.
docent


71.
docent


72.
docent


73.
docent


74.
docent


75.
docent


76.
docent


77.
docent


78.
docent


79.
docent


80.
docent


81.
docent


82.
docent


83.
docent


84.
docent


85.
docent


86.
docent


 
87.
docent


88.
docent


89.
docent


90.
docent


91.
docent


92.
docent


93.
docent


94.
docent


95.
docent


 Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.