Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Факултет медицинских наука
  
Листе наставника и сарадника ангажованих
са стручним квалификацијама (CV)

 

  Листа наставника и сарадника ангажованих за студијске програме на Факултету медицинских наука у Крагујевцу

  Листа наставника ангажованих за студијске програме на Факултету медицинских наука у Крагујевцу

  Листа сарадника ангажованих за студијске програме на Факултету медицинских наука у Крагујевцу<

  Листа визитинг професора на Факултету медицинских наука у Крагујевцу

  Листа ментора студијског програма Докторске студије – докторска школа – медицинске науке
     усвојена на седници ННВ од 28.02.2023. године

     (листа наставника у радном и листа наставника који нису у радном односу на ФМН)

  Листа ментора на докторским академским студијама

  Листа чланова Наставно-научног већаФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.

ПРОЦЕДУРА ЗА СЛАЊЕ БИОГРАФИЈА

У јануару сваке календарске године наставници и сарадници су дужни да пошаљу ажуриране верзије биографија (само нове радове који се не налазе у оквиру биографија које су већ окачене на сајту).
У пољу ''Укупан број радова са SCI или (SSCI) листе'' треба навести укупан број радова објављених у задњих 10 година.
У биографијама се наводе само радови који су на SCI листи и који су категорије М50 (не треба наводити радове са конгреса).
Недостајуће радове послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

  Упутство за навођење афилијације приликом писања научног рада запослених

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.
Упутство за навођење афилијације погледајте овде
Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.