AKTUELNO  
 


UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKE

Prostor opremljen za izvođenje nastavnog procesa korišćenjem
online ZOOM platfome na Institutima FMN

Opširnije pogledajte ovde


OBAVESTENJE NOVIM STUDENTIMA na IASM, IASF, IASS, OSS

Na platformi FMN za online nastavu omogućeno je Registro-vanje novih studenata (pogle-dajte uputstvo ovde)

Pristup platformi FMN za online nastavu moguć je preko stranice studije.fmn.rs

Prijava na predmete koje slušate u zimskom semestru biće moguće od 04.10.2020. godine počev od 13.00 časova. (pogledajte uputstvo ovde)


VAŽNA OBAVESTENJA


PREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


IDEJE: Produžen rok za podnošenje predloga projekata
Zbog otežane zdravstvene situacije u Republici Srbiji, rok za podnošenje Prijava predloga projekata po Javnom pozivu Fonda za nauku u okviru programa IDEJE, produžava se za 60 dana u odnosu na dosadašnji rok koji je određen za podnošenje Prijava predloga projekata, odnosno do 7. oktobra 2020. godine, do 15 časova, po srednjeevropskom vremenu. Opširnije ovde.


Uslove konkursa, prijave i ostale informacije pogledajte ovde.

ANKETE (COVID 19)

Anketa 001

Navike u ishrani, fizičku aktivnost i higijenske navike u periodu pre nastanka epidemije i u toku epidemije


Anketa 002

Poštovane kolege,

Pandemija Covid 19 stavlja nas pred različite izazove. Pred vama je upitnik (link) iz internacionalnog istraživa-nja čiji smo i mi deo.

Više nego ikad nam je potrebno da saznamo što više, zato vas pozivamo da odvojite malo vremena i popunite upitnik!

Uključite se i pozovite druge da se uključe!

Prof. dr Dragana Ignjatović Ristić


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINIKonkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde


NASTAVAK GRADNJE CENTRA IZVRSNOSTI SA BANKOM MATIČNIH ĆELIJA U JANUARU 2021.GODGradnja Centara izvrsnosti u Kragujevcu sa bankom matičnih ćelija , gde će biti smešten i FMN, koja je počela u decembru 2015. godine, pa prekinuta, trebalo bi konačno da bude nastavljena od januara 2021. godine. Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru raspisala je javnu nabavku za nastavak i završetak radova na izgradnji objekta pa se nastavak radova očekuje u januaru 2021.godine. Rok za dostavljanje ponuda je 23. novembar 2020. Predmet nabavke je nastavak izvođenja i završetak građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na višenamenskom objektu i njegovo dovođenje u funkcionalno stanje.

Objekat Centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu je višenamenski objekat sastavljen od tri bloka-lamele koje su međusobno povezane i zajedno predstavljaju jednu funkcionalnu celinu, ukupne površine 11.491,21 kvadrata. Predviđeni su građevinsko-zanatski radovi (uključujući i AG radove na trafo-stanici), spoljno uređenje sa ozelenjavanjem, radovi na izvođenju saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, nabavka, isporuka i montaža pet liftova, hidrotehničke i elektroenergetske instalacije, kao i elektro radovi.

Podsetimo, Ugovor o izgradnji i opremanju Centra izvrsnosti Univerziteta potpisan je u Kragujevcu 2013. godine, između Republike Srbije, Ministarstva prosvete i nauke, Grada Kragujevca, Univerziteta u Kragujevcu i JUP Istraživanje i razvoj (sada Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru), a preduzeće Mašinoprojekt kopring izradilo je 2014. idejno rešenje i glavni projekat. Gradnja je počela krajem 2015. godine. Centar izvrsnosti s bankom matičnih ćelija je naučna ustanova od nacionalnog značaja, koja, prema ugovoru iz 2013. treba da funkcioniše u sastavu Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Kamen temeljac položen je u januaru 2016. godine, a prvobitni rok za završetak radova bio je april 2017. godine. Međutim izgadnja je prekinuta zb

og raskida ugovora sa izvođačem. Konstrukcija je završena, kao i deo građevinsko-zanatskih radova i radova na uređenju terena. Procenat izvršenosti radova iznosi 32%. Vrednost investicije je 14 miliona evra. Novac je obezbeđen iz kredita Evropske investicione banke

KONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2020/2021. godiniDoktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka – menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Na prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta)

Prijava kandidata: do 30. oktobra 2020. godine

Upis kandidata: od 16. novembra do 18. novembra 2020. godine

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


DOKTORSKA SKOLA BREND BROJ JEDAN FMNDekan Fakulteta medicinskih nauka prof.dr Vladimir Jakovljević uručio je danas u amfiteatru indekse 16 –oj generaciji studenata Doktorskih akademskih studija. Zbog aktuelne epidemiološke situacije dodela je održana u tri termina, u kojima su studenti bili podeljeni u skladu sa važećim propisima o ograničenom broju prisutnih u zatvorenom prostoru. Doktorske studije u oblasti medicine FMN uspostavio je 2005.godine, i prvi akreditovao studijski program Doktorske studije-Doktorska škola medicinskih nauka.

I ove godine vladalo je veliko interesovanje studenata za upis na Doktorske akademske studije tako da je drugu godinu za redom FMN popunio akreditacionu kvotu upisom 98 studenata. Dekan prof.dr Vladimir Jakovljević ističe da su doktorske studije brend broj jedan Fakulteta medicinskih nauka, po njima je Fakultet postao prepoznatiljiv u svetu u oblasti naučno-istraživačkog rada , broja naučnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopsima, a omogućio je i da se u velikoj meri stvori sopstveni kvalitetan kadar naše nastavno naučne ustanove.''Jedan od razloga za veliko interesovanje za doktorske akademske studije je i taj što smo već drugu godinu uzastopno na Sangajskoj listi najboljih Univerziteta u svetu. Naš Univerzitet je zahvaljujući FMN rangiran između 201 i 300 ostotog mesta iz oblasti kliničke medicine, a najbolji u regionu uključujući i one zemlje koji više ulažu od nas u medicinu poput Slovenije i Hrvatske.

Opširnije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
– MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2020/2021. godini
(Drugi konkursni rok)

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija – menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)

- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Prijava kandidata: od 07. oktobra do 30. oktobra 2020. godine
Objavljivanje preliminarne rang lista: 04. novembra 2020. godine
Objavljivanje konačna rang lista: 06. novembra 2020. godine
Upis studenata: 12. i 13. novembra 2020. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATADragi brucoši,
Dobro došli na Univerzitet u Kragujevcu!
Drage kolege, želimo vam srećan i uspešan početak studija, mnogo uspeha i novih znanja, novih prijatelja i kolega i naravno, zabave!
Ovo je početak jednog novog razdoblja u vašem životu i treba ga iskoristiti na najbolji mogući način.
Da biste uvek imali pravu informaciju o mogućnostima koje vam se tokom studentskih dana pružaju, tu je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata da vam pomogne.
U CzRk-u možete saznati sve o razmeni studenata, stipendijama i praksama, volonterskim kampovima, usavršavanju i studentskim konkursima, seminarima, kursevima i radionicama

Opširnije pogčedajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2020/2021. godiniBroj studenata
Na master akademske studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

Uslovi za upis
Na master akademske studije – menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije)

Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Trajanje studijskog programa
Master akademske studije – menadžment u sistemu zdravstvene zaštite traju jednu školsku godinu i u okviru njih se ostvaruje nastava iz pet obaveznih i tri izborna (od pet ponuđenih) predmeta.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde

SERIJA ONLAJN PREZENTACIJA U VEZI SA AKTUELNIM KONKURSIMA ZA DAAD STIPENDIJE ZA 2021/22. GODINUDAAD informativni centar organizuje onlajn prezentacije za master stipendije, za umetnike i za istraživačke stipendije.

Prezentacije novih stipendija Nemačke službe za akademsku razmenu za 2021/22. godinu održaće se tokom septembra i oktobra preko Zoom platforme, a koje imaju za cilj da približe zainteresovanima ovogodišnji program DAAD stipendija i daju informacije o postojećim stipendijama i o adekvatnim master i doktorskim programima. Zainteresovani mogu da se obrate DAAD informativnom centru Beograd putem mejla info@daad.rs, kako bi dobili pristupne podatke.

Prezentacije će se održati u sledećim terminima:
- 23. 09. 2020. u 11 sati – stipendije za umetnike
- 30. 09. 2020. u 12 sati – master stipendije za sve naučne discipline i letnje kurseve jezika
- 07. 10. 2020. u 12 sati – istraživačke stipendije
Više informacija dostupno je ovdeSTUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

Obaveštenje studentima Integrisanih akademskih studija Medicine, Farmacije i StomatologijePoštovani ,
U skladu sa okolnostima nastalim usled vanredne situacije evaulaciju nastavnog procesa na Integrisanim akademskim studija Fakulteta medicinskih nauka možete izvršiti potpuno anonimno putem dostupne online platforme fakulteta (studije.fmn.rs).

Pristupom platformi, na strani studentske ankete, možete izvšiti evaluaciju nastavnika i saradnika za predmete koje ste pohađali tokom školske godine 2019/2020.

Evaluacija nastavnog procesa biće dostupna na platformi tokom narednih mesec dana.

Hvala na saradnji
predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta medicinskih nauka
doc. dr Olivera MilovanovićSerbian Journal of Experimental and Clinical Research
Current Issue
Vol.21 no. 2

Review paper

FUNDAMENTAL BASIS OF COVID-19 PATHOGENESIS

Professional Article

ACUTE KIDNEY DAMAGE IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTICS AND BASIC PRINCIPLES OF TREATMEN

Original Scientific Article

COMPARISON OF THYROGLOBULIN CONCENTRATIONS MEASURED BY TWO IMMUNORADIOMETRIC ASSAY

HEALTH LITERACY IN FEMALE - ASSOCIATION WITH SOCIOECONOMIC FACTORS AND EFFECTS ON REPRODUCTIVE HEALTH

Review paper

ANTIAPOPTOTIC PROTEINS MCL-1 AND BCL-2 AS WELL AS GROWTH FACTORS FGF AND VEGF INFLUENCE SURVIVAL OF PERIPHERAL BLOOD AND BONE MARROW CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA CELLS

Original Scientific Article

EXERCISE TREADMILL TEST IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

GAS TRANSPORT CHARACTERISTICS OF HEMOCORRECTORS AND PERFUSATES BASED ON PERFLUOROCARBON BLOOD-SUBSTITUTING EMULSIONS

ROLE OF COMBINING COLOUR DOPPLER AND GREY SCALE ULTRASOUND IN DIFFERENTIATING BENIGN FROM MALIGNANT OVARIAN MASSES

ROLE OF COMBINING COLOUR DOPPLER AND GREY SCALE ULTRASOUND IN DIFFERENTIATING BENIGN FROM MALIGNANT OVARIAN MASSES

Review paper

LABORATORY TESTS IN DIAGNOSIS OF MASTOCYTOSIS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT

Case Report

EPIDURAL ABSCESS AND SIGMOID SINUS THROMBOSIS AS INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF THE MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA

CYSTIC LESIONS OF ANTERIOR MEDIASTINUM: CASE REPORT

Current Issue Vol.20 No. 2
UPUTSTVA
ZA STUDENTE 

 

OBAVESTENJE STUDENTIMA STOMATOLOGIJE

Prijavljivanje registrovanih studenata na predmete koje slušaju u zimskom semestru biće moguće od 06.10.2020. godine počev od 13.00 časova. (pogledajte uputstvo ovde)

Pristup platformi FMN za online nastavu moguć je preko stranice studije.fmn.rs


PRAKTIČNA NASTAVA IZ KLINIČKIH PREDMETA

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, OSS) da se praktična nastava iz kliničkih predmeta, zbog epidemioloških razloga, neće održavati u prostoru KC Kragujevac već putem platforme FMN (on-line).


Konkurs za upis na Doktorske akademske studije - menadžment zdravstvenog sistema u šk. 2020/2021. (NOVO)
Odobren projekat ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds'' (NOVO)
STUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

Konkurs za upis na Master akademske studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite u šk. 2020/2021.
Konkurs za upis na doktorske akademske studije – Doktorska škola - medicinske nauke u šk. 2020/2021.
Novi broj časopisa SJECR
Vol 21 no. 2

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Medicine obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 12.30-13.00 časova studenti prve godine IAS Medicine (I-VIII grupa)
- od 13.00-13.30 časova studenti prve godine IAS Medicine (IX-XVI grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Farmacije obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 11.00-11.30 časova studenti prve godine IAS Farmacije (I-VII grupa)
- od 11.30-12.00 časova studenti prve godine IAS Farmacije (VIII-XIV grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Stomatologije obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminu:
- od 12.00-12.30 časova studenti prve godine IAS Stomatologije

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine Osnovnih stukovnih studija obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 10.00.- 10.30 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija – strukovna medicinska sestra (I-IV grupa)
- od 10.30.- 11.00 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija – strukovni fizioterapeut (V-VIII grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe) školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

KONAČNA RANG LISTA
u školskoj 2020/2021. godini

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke za školsku 2020/2021. pogledajte ovde (NOVO)


Informacije o obnovi i upisu godine u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)

Ostale informacije pogledajte ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Konkurs za upis na zajedničke doktorske studije – menadžment zdravstvenog sistema u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)


Uverenje o akreditaciji studijskog programa doktorskih akademskih studija Menadžment zdravstvenog sistema u okviru polja medicinskih nauka i oblasti interdisciplinar-nih studija (Fakulteta medicinskih nauka i Ekonomskog fakulteta Uni-verziteta u Kragujevcu)

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE (Drugi konkursni rok)
za školsku 2020/2021. godinu

Kompletan tekst konkursa možete pogledati možete pogledati ovde.


Konačnu rang lista kandidata za upis na master akademske studije
za školsku 2020/2021. godinu

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Ishrana i suplementacija

Studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompe-tencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.


Opširnije možete pogledati ovde

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija MAS- Regenerativna medicina

Po završetku master studija Regenerativna medicina očekuje se da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti dalje usavršavanje i uključivanje u naučno-istraživački rad u institucijama koje se bave istraži-vanjima u oblasti regenerativne medicine, matičnih ćelija i razvojne biologije.


Opširnije možete pogledati ovde

KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu u okviru Erazmus+ programa (NOVO)

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.