AKTUELNO  
 


VAŽNA OBAVESTENJA

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

101. sednica NNV

101. sednica Nastavno-naučnog veća koja će se održati elektronskim putem, a putem obrasca za elektronsko glasanje, zakazana je za 20.04.2021. godine (utorak) sa početkom u 13.00 sati. Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 100. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 100. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


Poziv za prijavu studenata Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost u svrhu prakse u Okružnoj bolnici u Aradu (Rumunija)


UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKE
PREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


STUDENTI FMN PRIMILI VAKCINE PROTIV KORONA VIRUSA

U saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Kragujevcu, lokalnom samoupravom i Domom zdravlja danas je u Spotskoj hali Park organizovana akcija vakcinacije studenata našeg Univer¾iteta, gde su studenti FMN imali najveće učešće. Preko 40 budućih lekara, farmaceuta i stomatologa odazovalo se pozivu Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka i izvršilo imunizaciju protiv korona virusa.

Podršku našim studentima prilikom vakcinacije dao je prodekan za IAS farmacije prof.dr Željko Mijailović. Imunizacija jednom od 4 vakcine koje su dostupne građanima Srbije pa tako i našeg grada predstavlja siguran način zaštite od oboljevanja svih kategorija stanovništva , a posebno sudentske populacije koja je veoma aktivna u društvenom životu. Podaci pokazuju da je u poslednjem talasu oboljevanja od korona virusa sve više mladih sa teškom kliničkom slikom. Upravo studenti FMN, koji se obrazuju da budu lekari svesni su značaja vakcinacije ,i odbacuju priče o tome kako vakcina dovodi do sterliteta mladih .Zato i ne čudi što je učešće naših studenata na današnjoj imunizaciji koja je organizovana na nivou čitavog Univerziteta daleko najveće.

Opširnije pogledajte ovde


  

RASPISAN PROLEĆNI KONKURS ZA UPIS
NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je 29.marta prolećni konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije namenjen doktorima medicine i stomatologije, magistrima farmacije i lekarima specijalistima. Doktori medicine mogu da konkurišu za upis na jednu od 31 ponuđene grane medicine, stomatolozima je na raspolaganju sedam grana stomatologije, magistrima farmacije i diplomiranim farmaceutima šest farmaceutskih grana. Zdravstveni saradnici mogu da konkurišu za upis na toksikološku hemiju dok je lekarima specijalistima ponuđeno čak 20 različitih subspecijalizacija. Gostujući u emisiji ''MOZAIK'' TV Kragujevac prodekan za specijalističke i uže specijalističke studije FMN Prof.dr Goran Davidović podsetio je da naš Fakultet dva puta godišnje raspisuje kinkurse za upis n azdravstvene specijalizacije, u aprilu i oktobru, i pozvao sve zainteresovane da iskoriste aktuelni konkurs i postanu specijalizanti FMN.

Govoreći o interesovanju kandidata prof. Davidović je rekao da je dosadašnja praksa pokazala da budući specijalizanti najveće interesovanje pokazuju za internističke grane, opštu medicinu , urgentu medicinu dok doktori stomatologije najviše traže ortopediju vilica i oralnu hirurgiju pa je zbog toga, i u ovom roku, broj mesta za ove dve grane ograničen na po 2 kandidata. FMN nastavlja sa praksom uvođenja novih subspecijalizacija i kako je istakao prodekan Davidović nakon baromedicine, medicine bola i onkologije prvi ovogodišnji konkus dopunjen je sa dve nove subspecijalizacije- intenzivna medicina i klinička farmakologija-farmakoterapija. ''Intenzivna medicina je Pravilnikom minisatrstva definisana kao nova grana i mi smo odmah reagovali s obzirom da smo zaključili da imamo sve kapacitete da pokrenemo tu novu subspecijalizaciju .

Opširnije pogledajte ovde


  

MLADI ISTRAŽIVAČI TEMELJ NA KOME ĆEMO BAZIRATI FMN U NAREDNOM PERIODU

Dekan Fakulteta medicinskih nauka prof. dr Vladimir Jakovljević potpisao je danas ugovor o radu sa 11 novih istraživača –pripravnika, studenata doktorskih studija koji su posao obezbedili na naučnim projektima našeg Fakulteta, a na osnovu konkursa ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je bio namenjen najboljim mladim naučnicima u Srbiji. Među potpisnicima ugovora je sedam doktora stomatologije, četiri doktora medicine i jedan magistar farmacije.

Reč je o već kontinuiranom projektu Ministarstva za mlade istraživače koji su doktorandi različitih fakulteta, sa prosečnom ocenom sa osnovnih studija iznad 9,41 , državljani su Republike Srbije i mlađi su od 30 godina. Do sada je, realizacijom ovog projekta ministarstva, a ovo je treća godina da se projekat sprovodi, posao na našem Fakultetu obezbedilo je 34 mladih istraživača, od kojih je njih troje, u međuvremenu izabrano i u viša naučna zvanja. Današnjim potpisivanjem Ugovora ukupno je angažovano po ovom osnovu 37 istraživača. Ugovore o radu sa dekanom prof. dr Vladimirom Jakovljevićem danas su potpisali doktori stomatologije- Milica Vasiljević, Đurđina Čolić, Irena Ognjanović, Marijana Petrović, Pavle Milanović i Iva Obradović, doktori medicine: Dunja Božić, Željko Ivošević, Ema Jevtić i Đorđe Đorđević i magistar farmacije Katarina Đorđević. Svi oni istakli su da im učešće na projektima na kojima su izabrani , kao i ugovor sa Fakultetom mnogo znače , kako u daljem radu u oblasti nauke tako i u oblasti stručnog usavršavanja.

Opširnije pogledajte ovde


  

STUDENTI FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA
PONOVO VOLONTIRAJU

Studenti Fakulteta medicinskih nauka ponovo volontiraju, ovoga puta na sprovođenju preporučene vakcinacije protiv COVID-19!

Kao budući zdravstveni radnici, oni aktivno rade na širenju svesti o vakcinaciji, beleže broj prijavljenih, popunjavaju saglasnosti za sprovođenje preporučene imunizacije i preusmeravaju civile na preglede.

Ovim putem apelujemo na sve studente da se informišu putem sajta FMN o mogućnostima vakcinacije.

VAKCINACIJA STUDENATA ZAINTERESOVANIH ZA IMUNIZACIJU PROTIV VIRUSA COVID-19

Obaveštavamo Vas da je Dom zdravlja Kragujevac od 22. marta 2021. godine počeo sa vakcinacijom studenata zainteresovanih za imunizaciju protiv virusa COVlD-19 .

Vakcinacija će se vršiti svakog radnog dana u prostorijama Studentske poliklinike Doma zdravlja Kragujevac, u ulici Čiče od Romanije bb, u periodu od 10.00 do 13.00 časova.

Studenti koji žele da ss vakcinišu nisu u obavezi da se najavljuju preko portala E -uprave.

Dovoljno je da sa zdravstvenom karticom i ličnom kartom dođu do Studentske poliklinike i iskažu interesovanje za vakcinom, trenutno AstraZeneca vakcinom protiv COVID-19.Opširnije pogledajte ovde


  

PROF. VLADIMIR JAKOVLJEVIĆ PONOVO IZABRAN ZA DEKANA FMN

Na dvanaestoj sednici Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koja je održana u utorak 23. marta 2021. godini u Amfiteatru Fakulteta, članovi ovog tela jednoglasno su izabrali prof. dr Vladimira Jakovljevića za dekana naše visokoškolske ustanove.

Savet je time zapravo potvrdio predlog koji je 17. marta ove godine na sednici utvrdilo Nastavno naučno veće. Podsetimo, članovi Nastavno -naučnog veća su tada, na 99 sednici, od ukupno prisutnih 95 članova , sa 94 glasa za i jednim uzdržanim doneli Odluku da predlože prof. dr Vladimira Jakovljevića za dekana na još jedan mandatni period od tri godine.

Ovo je drugi put da najviši organi upravljanja Fakulteta medicinskih nauka biraju prof. Jakovljevića za dekana. Prvi mandat prof. Jakovljeviću počeo je 26. septembra 2018. godine, tako da će današnjom Odlukom Saveta FMN, drugi mandat početi da teče od 27. septembra ove godine do 27. septembra 2024. godine.  

CLIMAVERSITY VIDEO CONTEST - TAKMIČENJE NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU!

Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa još četiri evropska univerziteta, organizuje takmičenje u okviru projekta V4 Green Universities. Cilj je omogućiti studentima i zaposlenima na Univerzitetu da se svojim idejama priključe aktivnoj kampanji zaštite životne sredine.

Ideja takmičenja je podići svest o zaštiti životne sredine i predložiti praktična rešenja za energetski efikasniji i zdraviji način života na Univerzitetu. Svi studenti i zaposleni na Univerzitetu koji žele učestvovati mogu poslati jednominutni video u kome će na kreativan i originalan način izložiti svoja rešenja za neke od problema na Univerzitetu u vezi sa životnom sredinom i njenim očuvanjem (odlaganje otpada, potrošnja energije i vode, svakodnevne navike, zelene površine i njihovo očuvanje, itd.).

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje ideje u vidu jednominutnog video zapisa u MP4 formatu, maksimalne veličine do 15 MB, najkasnije do 3. maja 2021. godine preko V4GU platforme.

Opširnije pogledajte ovde


  

INFORMACIJE O AKTUELNIM STIPENDIJAMA
ZA ISTRAŽIVAČE

1. DAAD stipendije za radne i istraživačke boravke za predavače - rok za prijavu: 30. april 2021.

2. Grantovi za mobilnost u Bavarskoj za studente i mlade istraživače - rok za prijavu: 19. april 2021.

3. Stipendije za kraće istraživačke boravke - za studente doktorskih studija, mlade naučnike i postdoktorante - rok za prijavu: 30. april 2021.

4. Beware program stipendija za istraživače - rok za prijavu: 2. april 2021.

5. Georg Forster stipendije za istraživače (za istraživačke projekte koji su značajni za razvoj zemlje iz koje istraživač potiče) - Selekciona komisija sastaje se u februaru, junu i oktobru; prijavu dostaviti blagovremeno pre željenog selekcionog perioda.

6. Humbolt stipendije - namenjene postdoktorantima i istraživačima sa iskustvom - Selekcioni komitet sastaje se svakog marta, jula i novembra; prijavu dostaviti blagovremeno pre željenog selekcionog perioda.

Opširnije pogledajte ovde


  

USPEH DOKTORANATA
FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA

U prestižnom časopisu ''International Journal of Environmental Research and Public Health'' kategorije M 21, 17.februara objavljen je rad ''Covid 19 mentalno zdravlje opšte odrasle populacije u Srbiji:studija preseka'' u kome je učestvovalo 5 doktoranata našeg Fakulteta.

Sef katedere za neuronauke na doktorskim akademskim studijama prof. dr Vladimir Janjić izražavajući zadovoljstvo što je ovaj rad objavljen u časopisu ovog ranga istakao je da je rukobodstvo Fakulteta posebno ponosno na činjenicu da su to uradile mlađe kolege, odnosno studenti doktorskih studija .''Ono što mi negujemo inače je taj multidisciplinarni pristup pa nas dodatno raduje činjenica da su to uradile kolege sa tri različite katedre: neuronauka, interne medicine i preventivne medicine.

To je očito prepoznato i od uredništva jednog ovakvo eminentnog časopisa'', rekao je prof. Janjić. Prema njegovima rečima u čitavom naučno istraživačkom radu na FMN se svi trude da budu aktuelni i bave se najznačajanijim temama koje postoje u svetu nauke i društvu. ''Ovo je posebno veliki doprinos u naučnom i stručnom smislu u vreme kada imamo jednu još uvek relativno mladu bolest kakva je korona.

Postoji manjak informacija jer se sa ovom bolešću suočavamo svega godinu dana tako da svaka nova informacija je dragocena u cilju prepoznavanja određenih smetnji, problema kod ljudi kada je u pitanju mentalno zdravlje jer to vodi pravljenju novih mera što bi u perspektivi olakšalao ljudima da se suoče sa jednom ovakvom bolešću koja je dovela do jedne masovne psihotraumatizacije jer činjenica je da smo svi negde pogođeni'', istkao je prof. Janjić.

Opširnije pogledajte ovde


  

OBAVESTENJA ZA NASTAVNO
I NAUČNOISTRAŽIVAČKO OSOBLJE


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELJIVANJE GODISNJIH NAGRADA za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i postupak za dodelu godišnjih nagrada za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu u Kragujevcu.

Nagrade se dodeljuju nastavnom i naučnoistraživačkom osoblju za izuzetne rezultate naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu. Nagrade se dodeljuju jednom godišnje.

Pravilnik pogledajte ovde
ODLUKA O NAGRADAMA ZA IZRADU PROJEKTNE PRIJAVE zaposlenima čiji projekti nisu odobreni za finansiranje

U cilju podsticaja nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Kragujevcu formira se fond za nagrađivanje projektnih prijava za projekte koji se prijavljuju direktno preko Univerziteta u Kragujevcu, a koji su finansirani iz međunarodnih fondova (ERASMUS, HORIZONT, IPA, Kreativna Evropa i dr.) u visini do 600.000,00 dinara za 2021. godinu.

Odluku pogledajte ovde  

NAGRADNI KONKURS FONDA NENADA M. KOSTIĆA ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE ILI MASTER RADOVE IZ SVIH OBLASTI ČISTE I PRIMENJENE HEMIJE

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvadesetu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, predsednik; dr Neda M. Mimica-Dukić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; dr Biljana Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; dr Igor M. Opsenica, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta; dr Igor A. Pašti, sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju i dr Niko S. Radulović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine. Novčane nagrade iznosiće 1000, odnosno 850 evra.

Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika. Fond će dodeliti vankonkursnu nagradu od 1.000 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata.

Opširnije pogledajte ovde

UPUTSTVA
ZA STUDENTE
AKTUELNO

Konkursi za upis na specijalističke i uže specijalističke studije (NOVO)
Prof. Vladimir Jakovljević ponovo izabran za dekana FMN (NOVO)
Vakcinacija studenata zainteresovanih za imunizaciju protiv virusa COVID-19 (NOVO)
Uspeh doktoranata Fakulteta medicinskih nauka
Prof. dr Vladimir Jurišić dobitnik dve svetosavske nagrade
Važno obaveštenje Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja
STUDENTI ZA DECU KOSMETA
FMN u Kragujevcu nije prekidao međunarodnu saradnju uprkos koroni
"Za nama ostaje teška ali uspešna godina" (za RTK, dekan prof. dr Vladimir Jakovljević)
Novi broj časopisa SJECR
Vol 21 no. 4

Startovala prva generacija studenata master akademsih studija ishrana i suplementacija
Odobren projekat ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds''
STUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

MAJSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, IASS, OSS) da će se predaja ispitnih prijava za majski ispitni rok, vršiti 10. i 11.05.2021.god. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

MAJSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, IASS, OSS) da će se predaja ispitnih prijava za majski ispitni rok, vršiti 10. i 11.05.2021.god. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)Ostale informacije ovde

MAJSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, IASS, OSS) da će se predaja ispitnih prijava za majski ispitni rok, vršiti 10. i 11.05.2021.god. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)Ostale informacije ovde

MAJSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, IASS, OSS) da će se predaja ispitnih prijava za majski ispitni rok, vršiti 10. i 11.05.2021.god. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)Ostale informacije ovde

ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispit iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održati u subotu 10.04.2021. u 09:00h u amfiteatru. (NOVO)


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA, STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispiti iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima i Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima održati u subotu 10.04.2021. u 10:00h u amfiteatru. (NOVO)DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (TREĆI PRODUŽENI KONKURSNI ROK)

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde. (NOVO)


MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE u školskoj 2020/2021. godini (treći konkursni rok)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS (treći konkursni rok)
za školsku 2020/2021.

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u trećem konkursnom roku) možete pogledati ovde.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS
za školsku 2020/2021.
(II produženi konkursni rok)

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije Ishrana i suplementacija(II konkursni rok) možete pogledati ovde.

POČETAK NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU


Nastava u drugom semetru na Master programu Regenerativna medicina počinje predmetom Stručna praksa.
Prvo predavanje zakazano je za subotu 10. aprila 2021. godine sa početkom u 11.00 časova preko zoom platforme.


Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Tradicionalne aprilske radioni-ce centra za razvoj karijere - u onlajn izdanju
Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.