AKTUELNO  
 


VAŽNA OBAVESTENJA

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

106. sednica NNV

106. sednica Nastavno-naučnog veća koja će se održati elektronskim putem, a putem obrasca za elektronsko glasanje, zakazana je za 29. 09. 2021. godine (sreda) sa početkom u 13.00 sati. Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 105. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 105. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


UPUTSTVA
ZA STUDENTE


OBAVESTENJE NOVIM STUDENTIMA na IASM, IASF, IASS, OSS

Na platformi FMN za online nastavu omogućeno je Registro-vanje novih studenata (pogle-dajte uputstvo ovde)

Pristup platformi FMN za online nastavu moguć je preko stranice studije.fmn.rs


RASPORED
ZOOM SALA
UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKE

Odluka u cilju omogućavanja zdravstvene bezbednosti svih lica koja učestvuju u nastavi

U skladu sa u skladu sa preporukama i merama nadle-žnih organa, Kolegijum Fakul-teta medicinskih nauka u Kragu-jevcu na sednici održanoj dana 28.07.2021. godine doneo je Odluku u cilju omogućavanja zdravstvene bezbednosti svih lica koja učestvuju u nastavi na Fakultetu medicinskih nauka (studenti, nastavnici sara-dnici, ostali zaposleni, kao i pacijenti), praktičnu nastavu u zimskom semestru školske 2021/2022. godine, podrazu-mevajući i vežbe koje se održavaju na kliničkim pre-dmetima u nastavnim bazama.

Odluku možete pogledati ovde


KALENDAR NASTAVE I PRAZNICI U
SKOLSKOJ 2021/22

Početak nastave u zimskom semestru: 27.9.2021.

Kalendar nastave u zimskom semestru školske 2021/2022. godine možete pogledati ovdePlatforma Fakulteta medicinskih nauka za onlajn kongrese, sastanke, kontinuirane edukacije i elektronske testove


Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisao je Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa možete pogledati ovde


Kako se osećate nakon godinu dana pandemije Covid 19? Popunite upitnik na linku


Javni poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za finansiranje EUREKA projekata za 2021. godinu


Poziv za međunarodne projekte AUF-a COVID-19.2

Univerzitetska agencija za frankofoniju (AUF) pokrenula novi poziv COVID-19.2 kojim će se finansirati istraživačke akcije, ankete i / ili studije posvećene analizi posledica zdravstvene krize, koje predlažu inovativna rešenja u zdravstvu, nauci i tehnologiji, ali i u ekonomskim i društvenim naukama. Poziv će biti otvoren do 15. jula 2021. godine, a u prilogu možete pronaći tekstove poziva na engleskom i francuskom. Ukratko o pozivu možete pročitati i na sajtu Univerziteta ovde.


Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mrežnih mobilnosti za 2021/22. godinuPREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


POČELA NOVA AKADEMSKA GODINA NA FMN

Uručenjem indeksa 45-oj generaciji studenata IAS medicine na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu danas je počela nova školska 2021/2022 godina na svi studijskim programima našeg Fakulteta. U prisustvu gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, rektora Univerziteta prof. dr Nenada Filipovića, direktora JUP-a u javnom sektoru Dušana Kovačevića, prodekana FMN i brojnih gostiju, indekse brucošima uručili su prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i dekan FMN prof. dr Vladimir Jakovljević.

...

Pozdravljajući brucoše ministar Ružić najpre je istakao da su svi oni, upisavši studije na FMN U Kragujevcu, napravili pravi izbor jer je kako j rekao, Fakultet medicinskih nauka prestižna visokoškolska ustanova koja po rezultatima i postignućima ne zaostaje za drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji, Evropi i svetu, što je prethodnih godina potvrđeno dobrim pozicioniranjem na Sangajskoj listi. ''Stoga ću vam poželeti da Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu ostane vodeća visokoškolska ustanova u regionu prepoznatljiva po kvalitetu nastavno-obrazovnog i naučno istraživačkog procesa u oblasti medicinskih nauka. Moram da istaknem da je FMN iznedrio i verujem da će tek iznedriti vrhunske stručnjake. U tome je ključna uloga svih nas u obrazovanju , te sa moje strane ide posebna zahvalnost svim profesorima'', rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

...

Opširnije pogledajte ovde

 

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI
CENTARA IZVRSNOSTI

U prisustvu rektora Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenada Filipovića, direktora JUP-a u javnoj svojini Dušana Kovačevića, gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, savetnice predsednika Skupštine Republike Srbije prof. dr Slavice Đukić Dejanović, dekana FMN prof. dr Vladimira Jakovljevića, dekana ostalih fakulteta u sastavu našeg Univerziteta , direktora UKC Kragujevac Predraga Sazdanovića, nastavnika i saradnika FMN i brojnih gostiju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić zvanično je označio nastavak radova na nastavku izgradnje Centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu.

Prema rečima ministra Ružića Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu će biti ponos svih građana Srbije. ''Sa ovim Centrom Kragujevac, pa i Srbija , će postati centar biotehnologije, bioinženjeringa i svega što se tiče medicinskih tehnologija, odnosno tehnologije u medicini. Izgradnja ove jedinstvene naučno-istraživačke ustanove doprineće i angažovanju mladih naučnika i njihovom ostanku u zemlji, tako da je interes čitave naučne zajednice u Republici Srbiji da se radovi što hitnije završe i da Centri izvrsnosti otpočnu sa radom'', rekao je Ružić.

Objekat koji se prostire na površini od oko 11 500 metara kvadratnih i čija je gradnja počela u januaru 2016.godine, posle brojnih problema, trebalo bi da bude završen u narednih 365 dana. Radove na nastavku izgradnje Centara izvrsnosti pratiće , jedinstvene naučno-istraživačka ustanove, pratiće Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru.

Opširnije pogledajte ovde

 

URUČENI INDEKSI STUDENTIMA
PRVE GODINE NA IAS FARMACIJE, STOMATOLOGIJE
I OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA

U susret početku nove školske godine na Fakultetu medicinskih nauka danas su uručeni indeksi studentima prve godine IAS farmacije i IAS stomatologije kao i studentima OSS.U prisustvu dekana FMN prof. dr Vladimira Jakovljevića i tutora, brucoše sva tri studijska programa pozdravili su resorni prodekani koji su im uručili indekse.

...

Brucošima IAS farmacije indekse je uručio prodekan prof. dr Željko Mijailović. "Od vas tražim da budete kulturni, vaspitani, da uvažavate vaše nastavnike a s druge strane očekujem i vaš žestok rad", rekao je prodekan Mijailović.

...

Studentima prve godine OSS koji se školuju za strukovnu medicinsku sestru i strukovnog fizioterapeuta indekse je uručila prodekan prof. dr Nataša Zdravković koja im je poželela dobro došlicu na FMN i koja ih je upoznala sa osnovnim informacijama koje ih očekuju tokom trogodišnjeg školovanja.

...

Na studijskom programu IAS stomatologije nastava će i ove godine, prema rečima resornog prodekana prof. dr Gvozdena Rosića, uz poštovanje svih mera i obaveznu vakcinaciju odnosno negativan PCR test ili antigenski test , biti organizovana po klasičnom modelu.

Opširnije pogledajte ovde

 

KRAGUJEVAC LIDER U REGIONU
U OBLASTI KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE

U Banja Luci se od 20. do 23. septembra održava veliki medicinski i naučni skup 7. susreti Evropske sekcije i 8.susreti Severnoameričke sekcije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka. Ovogodišnja tema su kardioprotekcija i kardiometaboličke bolesti , a o njima govore najveći svetski stručnjaci iz oblasti kardiovaskularnih nauka , među kojima su i osnivači akademije profesori Narandžana Dala, Roberto Boli, Gari Lopasčuk, Bohuslav Ošdatal, Grant Pirs i Andrađ Varo. Na skupu će biti predstavljen 151 naučni apstrakt, od čega 73 usmena izlaganja, mnogobrojna onlajn predavanja i gotovo 60 postera.

...

Dekan FMN komentarišući naše učešće na ovogodišnjim 7. susretima Evropske sekcije i 8. susretima Severnoameričke sekcije IACS naglašava da je jako ponosan na sve veći broj mladih koji se priključuju istraživačkim timovima našeg fakulteta i dodaje da mu je posebno drago što su pored prof. dr Vladimira Živkovića i doc. dr Ivana Srejovića i doc. dr Nevene Jeremić, među predavačima ovogodišnjeg skupa i Doc. dr Jovana Jeremić i Doc. dr Jovana Bradić kao i dr Nevena Draginić, saradnik u nastavi, koje su svoje poster prezentacije izložile kao predavanja jer ih je naučni odbor skupa prepoznao i njihove radove ocenio kao izuzetno interesantne i dobre. FMN se predstavio sa 20 radova čime je još pokazao da je naš Fakultet u kardiovaskularnoj fiziologiji, kardiovaskularnoj nauci , predkliničnoj, bazičnoj nauci Kragujevac lider u regionu.

Opširnije pogledajte ovde

 

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA NASTAVOM

 

NASTAVA IZ KLINIČKIH PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, OSS) da se praktična nastava iz kliničkih predmeta zimskog semestra školske 2021/2022 godine, zbog epidemioloških razloga, do daljeg neće održavati u prostoru UKC Kragujevac već putem platforme FMN (on-line).

Resorni prodekani

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI
CENTARA IZVRSNOSTI

U prisustvu rektora Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenada Filipovića, direktora JUP-a u javnoj svojini Dušana Kovačevića, gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, savetnice predsednika Skupštine Republike Srbije prof. dr Slavice Đukić Dejanović, dekana FMN prof. dr Vladimira Jakovljevića, dekana ostalih fakulteta u sastavu našeg Univerziteta , direktora UKC Kragujevac Predraga Sazdanovića, nastavnika i saradnika FMN i brojnih gostiju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić zvanično je označio nastavak radova na nastavku izgradnje Centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu.

Prema rečima ministra Ružića Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu će biti ponos svih građana Srbije. ''Sa ovim Centrom Kragujevac, pa i Srbija , će postati centar biotehnologije, bioinženjeringa i svega što se tiče medicinskih tehnologija, odnosno tehnologije u medicini. Izgradnja ove jedinstvene naučno-istraživačke ustanove doprineće i angažovanju mladih naučnika i njihovom ostanku u zemlji, tako da je interes čitave naučne zajednice u Republici Srbiji da se radovi što hitnije završe i da Centri izvrsnosti otpočnu sa radom'', rekao je Ružić.

Objekat koji se prostire na površini od oko 11 500 metara kvadratnih i čija je gradnja počela u januaru 2016.godine, posle brojnih problema, trebalo bi da bude završen u narednih 365 dana. Radove na nastavku izgradnje Centara izvrsnosti pratiće , jedinstvene naučno-istraživačka ustanove, pratiće Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru.

Opširnije pogledajte ovde

 

FMN IZDAO FARMAKOTERAPIJSKI PRIRUČNIK ZA STOMATOLOGE

Fakultet mediinskih nauka izdao je priručnik Farmakoterapijski priručnik za stomatologe od 33 poglavlja, jedinstven u regionu, u čijoj izradi su učestvovali brojni stručnjaci sa više od deset Univerziteta iz zemlje i regiona.

Značaj ovog udžbenika ogleda se u velikom značaju kako za studente tako i za rad doktora stomatologije, posebno kliničarima koji se svakodnevno susreću sa različitim stanjima i oboljenjima u stomatološkj praksi. Urednici ovog priručnika su profesori sa našeg Fakulteta-Dušan Đurić i Milica Popović, prof.dr Ranko Skrbić dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci i Vladimir Biočanin sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Recezenti udžbenika- prof.dr Aleksandra Lukić, prof.dr Snježana Čolić i prof.dr Slobodan Janković složni su u stavu da je ovo štivo sveobuhavtno obradilo kompleksnu materiju koja povezuje farmakologe i stomatologe i da predstavlja vredan doprinos u obrazovanju studenata, ali i koristan priručnik za doktore stomatologije u svakodnevnom radu sa pacijentima. Ova knjiga je, prema rečima prof. Jankovića, prva udžbenička literatura iz ove oblasti u našoj zemlji i zato je što pre treba učiniti dostupnu stručnoj javnosti i u štampanoj i u elektronskoj formi.

Opširnije pogledajte ovde
KRAGUJEVAC LIDER U REGIONU
U OBLASTI KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE

U Banja Luci se od 20. do 23. septembra održava veliki medicinski i naučni skup 7. susreti Evropske sekcije i 8.susreti Severnoameričke sekcije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka. Ovogodišnja tema su kardioprotekcija i kardiometaboličke bolesti , a o njima govore najveći svetski stručnjaci iz oblasti kardiovaskularnih nauka , među kojima su i osnivači akademije profesori Narandžana Dala, Roberto Boli, Gari Lopasčuk, Bohuslav Ošdatal, Grant Pirs i Andrađ Varo. Na skupu će biti predstavljen 151 naučni apstrakt, od čega 73 usmena izlaganja, mnogobrojna onlajn predavanja i gotovo 60 postera.

...

Dekan FMN komentarišući naše učešće na ovogodišnjim 7. susretima Evropske sekcije i 8. susretima Severnoameričke sekcije IACS naglašava da je jako ponosan na sve veći broj mladih koji se priključuju istraživačkim timovima našeg fakulteta i dodaje da mu je posebno drago što su pored prof. dr Vladimira Živkovića i doc. dr Ivana Srejovića i doc. dr Nevene Jeremić, među predavačima ovogodišnjeg skupa i Doc. dr Jovana Jeremić i Doc. dr Jovana Bradić kao i dr Nevena Draginić, saradnik u nastavi, koje su svoje poster prezentacije izložile kao predavanja jer ih je naučni odbor skupa prepoznao i njihove radove ocenio kao izuzetno interesantne i dobre. FMN se predstavio sa 20 radova čime je još pokazao da je naš Fakultet u kardiovaskularnoj fiziologiji, kardiovaskularnoj nauci , predkliničnoj, bazičnoj nauci Kragujevac lider u regionu.

Opširnije pogledajte ovde

 

KONKURS ZA UPIS NA ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE –
MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA
u školskoj 2021/2022. godini

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka – menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati 24 studenata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (naučne oblasti medicine, farmacije, stomatologije, veterine, ekonomije, prava, menadžmenta).

Prijava kandidata: do 6. oktobra 2021. godine
Objavljivanje preliminarne rang liste: 8. oktobra 2021. godine
Objavljivanje konačne rang liste: 11. oktobra 2021. godine
Upis kandidata: od 12. oktobra do 14. oktobra 2021. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


PRODUŽETAK ROKA ZA
DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS
U PRVU GODINU STUDIJA SKOLSKE 2021/2022. GODINE
INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA FARMACIJE NA ENGLESKOM JEZIKUFakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs u drugom konkursnom roku za upis studenata u prvu godinu studija školske 2021/2022. godine na studijski program Integrisanih akademskih studija farmacije na engleskom jeziku - Pharmacy integrated academic studies.

U prvu godinu može se upisati 45 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje (samofinansirajući studenti).

  Kompletan tekst konkursa   


Examples for enrollment exam

- Examples for enrollment exam in Chemistry

- Examples for enrollment exam in Mathematics

POTPISAN UGOVOR O NASTAVKU IZGRADNJE CENTARA IZVRSNOSTI

U prisustvu gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, rektora Univerziteta prof. dr Nenada Filipovića, dekana FMN prof. dr Vladimira Jakovljevića, dekana Fakulteta inženjerskih nauka prof. dr Dobrice Milovanovića, i prof. dr Nebojše Zdravkovića, savetnika dekana za kadrove i finansije našeg Fakulteta, danas je u svečanoj sali Rektorata potpisan Ugovor o izvođenju radova na nastavku završetka radova na izgradnji objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu. Ugovor su potpisali direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru Dušan Kovačević i Danilo Babić u ime novog izvođača radova a to je firma ''Inobačka doo'' Novi Sad.

...

Dekan FMN prof. dr Vladimir Jakovljević je kao najvažniju kariku naše ustanove istakao upravo mlade ljudi koji su željni nauke, napredovanja i dokazivanje. ''Imamo veliki broj onih koji su zainteresovani za bazičnu nauku, u odnosu na druge fakultete i univerzitete, a upravo oni jesu pokretačka snaga našeg Fakulteta i zbog njih smo treću godinu za redom rangirani na Sangajskoj listi najprestižnijih Univerziteta za oblast klinička medicina. Ono što je potrebno jeste obezbediti uslove, sredstva da bi oni ostali ovde. Sa završetkom izgradnje i opremanjem Centara izvrsnosti broj mladih istraživača će rasti.

Opširnije pogledajte ovde


  

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA SPD RADNIČKI

Nakon svih selekcija ženske rukometne reprezentacije, članova kluba američkog fudbala ''Wild Boars'', vaterpolista i fudbalera Radničkog i svi ostali sportisti klubova koji pripadaju SPD ''Radnički'' će ubuduće sportsko medicinske preglede obavljati u Centru za fiziologiju napora i sportsku medicinu Fakulteta medicinskih nauka . To je rezultat ugovora o saradnji koji su potpisali dekan FMN Prof. dr Vladimir Jakovljević i predsednik SPD ''Radnički'' Bratislav Uraković.

Kako je rekao predsednik Uraković bez kvalitetnih sportsko –medicinskih pregleda nije moguće održati put trofeja kojim idu klubovi SPD ''Radnički''. ''Renomirana akademska institucija kao što je FMN će nam pružiti potpunu zdravstvenu podršku u domenu osnovnih i naprednih sportsko medicinskih pregleda kao što su ergometrija i druge, što nam daje potpuni uvid u psiho-fizičko stanje naših igrača'', rekao je Uraković.

Dekan Jakovljević i Bratislav Uraković su, nakon potpisivanja Ugovora o saradnji, izrazili očekivanje da ćemo u narednom periodu unaprediti saradnju jer je to obostrani interes.

Opširnije pogledajte ovde


  

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI
CENTARA IZVRSNOSTI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Posle višegodišnjeg zastoja i brojnih problema biće nastavljena izgradnja Centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, pošto je kroz postupak javne nabavke izabran drugi izvođač. Dekan FMN prof. dr Vladimir Jakovljević izrazio je nadu da će se sa radovima na izgradnji Centara izvrsnosti nastaviti krajem avgusta ili početkom septembra.

Radovi na objektu čija je izgradnja počela u decembru 2015.godine, uskoro će biti nastavljeni, jer je po sprovedenom postupku javne nabavke doneta Odluka o dodeli ugovora drugom izvođaču. Novi izvođač bi radove trebalo da nastavi najkasnije početkom septembra, a, kako je ranije najavljivano, završetak izgradnje ovog objekta mogao bi da se očekuje tokom naredne godine.

Centar izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu je naučna ustanova od nacionalnog značaja i višenamenski je objekat površine od oko 11 i po hiljada kvadrata.

Centar će funkcionisati u sastavu Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, ali će za razvoj nauke služiti istraživačima ne samo iz oblasti medicine i biomedicine, već i iz oblasti biologije, hemije, tehničkih i inženjerskih nauka, biomedicinskog inženjeringa kao i drugih naučnih oblasti.

Opširnije pogledajte ovde
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Current Issue
Vol.22 no. 2Review paper

HEMOCORRECTORS BASED ON PERFLUOROCARBON GAS-TRANSPORT BLOOD-SUBSTITUTING EMULSIONS

Original Scientific Article

ATTITUDES OF STUDENTS FROM THE HIGH MEDICAL COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES AND NURSES TOWARDS PEOPLE SUFFERING FROM DEMENTIA

MAGNESIUM IN IDIOPATHIC MITRAL VALVE PROLAPSE

THE IMPACT OF DIFFERENT ANTIEMETICS ON THE NAUSEA IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER LAPAROSCOPIC HOLECYSTECTOMY

INHIBITORY POTENTIAL OF MURRAYA KOENIGII (L.) AND FICUS CARICA L. EXTRACTS AGAINST ALDOSE REDUCTASE (ALR), ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS (AGES FORMATION AND SORBITOL ACCUMULATION

THE HEALTH STATE OF WOMEN IN SERBIA IN THE PERIOD 2006-2016.

BOTULINUM TOXIN A TREATMENT OF DELAYED FACIAL PALSY IN A RANDOMIZED TRIAL

OXID COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIGNIFICANCE OF BISAP AND MEWS SCORE FOR AN EARLY ASSESSMENT OF ILLNESS SEVERITY AND TREATMENT OUTCOME OF ACUTE PANCREATITIS

CHARACTERISTICS OF SPEECH AND VOICE AS PREDICTORS OF THE QUALITY OF COMMUNICATION IN ADULTS WITH HYPOKINETIC DYSARTHRIA

Review paper

OLANZAPINE - FOCUS ON THE CARDIOMETABOLIC SIDE EFFECTS

Case Report

COMBINED SURGICAL APPROACH IN THE TREATMENT OF OCULOORBITAL COMPLICATIONS OF FRONTAL SINUS MUCOCELE: A CASE REPORT

TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY PRECIPITATED BY THYROIDECTOMY - A CASE REPORT


Current Issue Vol.22 No. 2

 
Važne informacije u vezi sa nastavom pogledajte ovde (NOVO)


MAJSKI ISPITNI ROK

Termine zakazanih termina ispita pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

Važne informacije u vezi sa nastavom pogledajte ovde (NOVO)


MAJSKI ISPITNI ROK

Termine zakazanih termina ispita pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

Važne informacije u vezi sa nastavom pogledajte ovde (NOVO)


MAJSKI ISPITNI ROK

Termine zakazanih termina ispita pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

VAŽNO OBAVESTENJE

Svi studenti Osnovnih strukovnih studija koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje potpisa, dužni su da dostave dokaz o radnoj obavezi (i kovid i ne kovid organizacione jedinice) čime će ostvariti pravo na potpis. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE za školsku 2021/2022.

Konačnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS NA
ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG
SISTEMA U SKOLSKOJ
2021/2022. GODINI

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
(NOVO)Ostale informacije ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2021/2022. godini

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati ukupno 88 samofinan-sirajućih studenata.

Opširnije možete pogledati ovde


UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS MASTER AKADEMSKE STUDIJE ISHRANA I SUPLEMENTACIJA za školsku 2020/2021.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije Ishrana i suplementacija možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE REGENERATIVNA MEDICINA
u školskoj 2021/2022. godini

Na master akademske studije Regenerativna medicina može se upisati ukupno 24 samofinan-sirajućih studenata.

Opširnije možete pogledati ovde


UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE IZ STOMATOLOSKIH GRANA MEDICINE

Konačnu rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na zdravstvene specijalizacije iz stomatoloških grana medicine možete pogledati ovde


Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Tradicionalne aprilske radioni-ce centra za razvoj karijere - u onlajn izdanju
Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.