Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

 

STUDENTI FMN PRIMILI VAKCINE PROTIV KORONA VIRUSA

U saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Kragujevcu, lokalnom samoupravom i Domom zdravlja danas je u Spotskoj hali Park organizovana akcija vakcinacije studenata našeg Univer¾iteta, gde su studenti FMN imali najveće učešće. Preko 40 budućih lekara, farmaceuta i stomatologa odazovalo se pozivu Studentskog parlamenta Fakulteta medicinskih nauka i izvršilo imunizaciju protiv korona virusa.

Podršku našim studentima prilikom vakcinacije dao je prodekan za IAS farmacije prof.dr Željko Mijailović. Imunizacija jednom od 4 vakcine koje su dostupne građanima Srbije pa tako i našeg grada predstavlja siguran način zaštite od oboljevanja svih kategorija stanovništva , a posebno sudentske populacije koja je veoma aktivna u društvenom životu. Podaci pokazuju da je u poslednjem talasu oboljevanja od korona virusa sve više mladih sa teškom kliničkom slikom. Upravo studenti FMN, koji se obrazuju da budu lekari svesni su značaja vakcinacije ,i odbacuju priče o tome kako vakcina dovodi do sterliteta mladih .Zato i ne čudi što je učešće naših studenata na današnjoj imunizaciji koja je organizovana na nivou čitavog Univerziteta daleko najveće.

Inače prema podacima Doma zdravlja u Kragujevcu koji sprovodi vakcinaciju i dalje je najviše imunizovanih u populaciji starijoj od 60 godina, a najmanje je mladih starosti od 20 do 30 godina. Do sada je vakcinu primilo nešto preko 50 hiljada Kragujevčana i to u najvećem procentu kinesku vakcinu Sinofarm, sledi ruska Sputnik pa Fajzer dok je najmanje tražena vakcina Astra Zeneka.
RASPISAN PROLEĆNI KONKURS ZA UPIS
NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE


Fakultet medicinskih nauka raspisao je 29.marta prolećni konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije namenjen doktorima medicine i stomatologije, magistrima farmacije i lekarima specijalistima. Doktori medicine mogu da konkurišu za upis na jednu od 31 ponuđene grane medicine, stomatolozima je na raspolaganju sedam grana stomatologije, magistrima farmacije i diplomiranim farmaceutima šest farmaceutskih grana. Zdravstveni saradnici mogu da konkurišu za upis na toksikološku hemiju dok je lekarima specijalistima ponuđeno čak 20 različitih subspecijalizacija. Gostujući u emisiji ''MOZAIK'' TV Kragujevac prodekan za specijalističke i uže specijalističke studije FMN Prof.dr Goran Davidović podsetio je da naš Fakultet dva puta godišnje raspisuje kinkurse za upis n azdravstvene specijalizacije, u aprilu i oktobru, i pozvao sve zainteresovane da iskoriste aktuelni konkurs i postanu specijalizanti FMN.

Govoreći o interesovanju kandidata prof. Davidović je rekao da je dosadašnja praksa pokazala da budući specijalizanti najveće interesovanje pokazuju za internističke grane, opštu medicinu , urgentu medicinu dok doktori stomatologije najviše traže ortopediju vilica i oralnu hirurgiju pa je zbog toga, i u ovom roku, broj mesta za ove dve grane ograničen na po 2 kandidata. FMN nastavlja sa praksom uvođenja novih subspecijalizacija i kako je istakao prodekan Davidović nakon baromedicine, medicine bola i onkologije prvi ovogodišnji konkus dopunjen je sa dve nove subspecijalizacije- intenzivna medicina i klinička farmakologija-farmakoterapija. ''Intenzivna medicina je Pravilnikom minisatrstva definisana kao nova grana i mi smo odmah reagovali s obzirom da smo zaključili da imamo sve kapacitete da pokrenemo tu novu subspecijalizaciju . Mislim da smo među prvima u Srbiji uveli tu novinu jer smo shvatili da je minisatrstvo prepoznalo značaj intenzivne medicine kao potrebnu granu uže specijalizacije pre svega zbog aktuelne situacije sa korona virusom. Veliki broj apacijenata se danas obavlja u jedinicima intenzivne nege i zato je važno da lečenje tih pacijenata u perspektivi preuzmu lekari koji su dodatno edukovani za to. Ovu subspecijalizaciju mogu da upišu specijalisti interne medicine, pedijatrije, infektolozi, anesteziolozi.Mislim da će ova grana i sada i u narednom periodu biti veoma akraktivna'', rekao je prof. Davidović. Kao Fakultet možemo da budemo više nego zadovoljni brojem upisanih specijalizanata i u vreme pandemije korona virusa, s obzirom da su do sada ,bez ovog aktuelnog, realizovana dva konkursa od početka pandemije i da je broj upisanih bio više nego zadovoljavajući- zaključio je prodekan za specijalističke i uže specijalističke studije prof.dr Goran Davidović.

Sve informacije zainteresovani kandidati mogu da nađu na sajtu Fakulteta i pozivom Službi za postdiplomske studije na tel 034 306 800, lokal 124.


MLADI ISTRAŽIVAČI TEMELJ NA KOME ĆEMO BAZIRATI
FMN U NAREDNOM PERIODU

Dekan Fakulteta medicinskih nauka prof. dr Vladimir Jakovljević potpisao je danas ugovor o radu sa 11 novih istraživača –pripravnika, studenata doktorskih studija koji su posao obezbedili na naučnim projektima našeg Fakulteta, a na osnovu konkursa ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je bio namenjen najboljim mladim naučnicima u Srbiji. Među potpisnicima ugovora je sedam doktora stomatologije, četiri doktora medicine i jedan magistar farmacije.

Reč je o već kontinuiranom projektu Ministarstva za mlade istraživače koji su doktorandi različitih fakulteta, sa prosečnom ocenom sa osnovnih studija iznad 9,41 , državljani su Republike Srbije i mlađi su od 30 godina. Do sada je, realizacijom ovog projekta ministarstva, a ovo je treća godina da se projekat sprovodi, posao na našem Fakultetu obezbedilo je 34 mladih istraživača, od kojih je njih troje, u međuvremenu izabrano i u viša naučna zvanja. Današnjim potpisivanjem Ugovora ukupno je angažovano po ovom osnovu 37 istraživača. Ugovore o radu sa dekanom prof. dr Vladimirom Jakovljevićem danas su potpisali doktori stomatologije- Milica Vasiljević, Đurđina Čolić, Irena Ognjanović, Marijana Petrović, Pavle Milanović i Iva Obradović, doktori medicine: Dunja Božić, Željko Ivošević, Ema Jevtić i Đorđe Đorđević i magistar farmacije Katarina Đorđević. Svi oni istakli su da im učešće na projektima na kojima su izabrani , kao i ugovor sa Fakultetom mnogo znače , kako u daljem radu u oblasti nauke tako i u oblasti stručnog usavršavanja.

Zahvaljujući projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja FMN je u mogućnosti da naše najbolje studente, sada već doktorande,zaposlili kao saradnike na projektima do kraja trajanja projektnog ciklusa, uključili u nastavu i time ih ih pripremamo da budu i nastavni kadar našeg Fakulteta a ne samo naučni, u narednom periodu . ''Najveće mi je zadovoljstvo kada potpisujem ugovore o radu sa mladim ljudima, najmlađim naučnicima na našem Fakultetu, i od kada sam na mestu dekana FMN , od septembra 2018. godine, uveo sam praksu da ugovore sa njima potpisujem lično ja a ne da oni to obavljaju u pravnoj službi, što se dešavalo u nekim neakademskim vremenima, kada se dekan pojavljivao kao neka virtuelna osoba'', rekao je dekan Jakovljević. On je dodao i da je za nas najveće zadovoljstvo kada imamo veliki broj mladih ljudi koji žele da se bave naučno istraživačkim radom. ''Konkretno u ovoj grupi ima najviše stomatologa, šestoro, što je za nas jako bitno jer to dobar startni osnov da kasnije budu primljeni u radni odnos na našem Fakultetu jer je to naš najmlađi studijski program i u ozbiljnom je kadrovskom problemu jer je veliki broj kadrova tuda prošao ali se nisu zadržavali. U poslednje dve godine je napravljena takva kadrovska politika da smo mi motivisali mlade ljude da ostanu na Fakultetu i da ćemo im pružiti svu podršku ukoliko oni to zasluže. S obzirom da nam je u planu akreditacija studijskih programa na engleskom jeziku verujem da će nam i ovi mladi ljudi u tome pomoći. Ulaganje u mlad kadar je najbitnija stvar za svaku naučno istraživačku ustanovu pa i FMN i oni su temelj na kome ćemo bazirati našu građevinu u narednom periodu'', rekao je prof. dr Vladimir Jakovljević.

On je i ovoj grupi mladih istraživača poželeo puno uspeha u daljem radu i pozvao ih da nastave dosadašnjim tempom kako u oblasti naučno-istraživačkog rada tako i na novim poslovima u nastavi na Fakultetu.STUDENTI FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA
PONOVO VOLONTIRAJU

Studenti Fakulteta medicinskih nauka ponovo volontiraju, ovoga puta na sprovođenju preporučene vakcinacije protiv COVID-19!

Kao budući zdravstveni radnici, oni aktivno rade na širenju svesti o vakcinaciji, beleže broj prijavljenih, popunjavaju saglasnosti za sprovođenje preporučene imunizacije i preusmeravaju civile na preglede.

Ovim putem apelujemo na sve studente da se informišu putem sajta FMN o mogućnostima vakcinacije.


VAKCINACIJA STUDENATA ZAINTERESOVANIH ZA IMUNIZACIJU PROTIV VIRUSA COVID-19

Obaveštavamo Vas da je Dom zdravlja Kragujevac od 22. marta 2021. godine počeo sa vakcinacijom studenata zainteresovanih za imunizaciju protiv virusa COVlD-19 .

Vakcinacija će se vršiti svakog radnog dana u prostorijama Studentske poliklinike Doma zdravlja Kragujevac, u ulici Čiče od Romanije bb, u periodu od 10.00 do 13.00 časova.

Studenti koji žele da ss vakcinišu nisu u obavezi da se najavljuju preko portala E -uprave.

Dovoljno je da sa zdravstvenom karticom i ličnom kartom dođu do Studentske poliklinike i iskažu interesovanje za vakcinom, trenutno AstraZeneca vakcinom protiv COVID-19.
PROF. VLADIMIR JAKOVLJEVIĆ PONOVO IZABRAN ZA DEKANA FMN

Na dvanaestoj sednici Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koja je održana u utorak 23. marta 2021. godini u Amfiteatru Fakulteta, članovi ovog tela jednoglasno su izabrali prof. dr Vladimira Jakovljevića za dekana naše visokoškolske ustanove.

Savet je time zapravo potvrdio predlog koji je 17. marta ove godine na sednici utvrdilo Nastavno naučno veće. Podsetimo, članovi Nastavno -naučnog veća su tada, na 99 sednici, od ukupno prisutnih 95 članova , sa 94 glasa za i jednim uzdržanim doneli Odluku da predlože prof. dr Vladimira Jakovljevića za dekana na još jedan mandatni period od tri godine.

Ovo je drugi put da najviši organi upravljanja Fakulteta medicinskih nauka biraju prof. Jakovljevića za dekana. Prvi mandat prof. Jakovljeviću počeo je 26. septembra 2018. godine, tako da će današnjom Odlukom Saveta FMN, drugi mandat početi da teče od 27. septembra ove godine do 27. septembra 2024. godine.


USPEH DOKTORANATA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA

U prestižnom časopisu ''International Journal of Environmental Research and Public Health'' kategorije M 21, 17.februara objavljen je rad ''Covid 19 mentalno zdravlje opšte odrasle populacije u Srbiji:studija preseka'' u kome je učestvovalo 5 doktoranata našeg Fakulteta. Sef katedere za neuronauke na doktorskim akademskim studijama prof. dr Vladimir Janjić izražavajući zadovoljstvo što je ovaj rad objavljen u časopisu ovog ranga istakao je da je rukobodstvo Fakulteta posebno ponosno na činjenicu da su to uradile mlađe kolege, odnosno studenti doktorskih studija .''Ono što mi negujemo inače je taj multidisciplinarni pristup pa nas dodatno raduje činjenica da su to uradile kolege sa tri različite katedre: neuronauka, interne medicine i preventivne medicine.To je očito prepoznato i od uredništva jednog ovakvo eminentnog časopisa'', rekao je prof. Janjić. Prema njegovima rečima u čitavom naučno istraživačkom radu na FMN se svi trude da budu aktuelni i bave se najznačajanijim temama koje postoje u svetu nauke i društvu. ''Ovo je posebno veliki doprinos u naučnom i stručnom smislu u vreme kada imamo jednu još uvek relativno mladu bolest kakva je korona. Postoji manjak informacija jer se sa ovom bolešću suočavamo svega godinu dana tako da svaka nova informacija je dragocena u cilju prepoznavanja određenih smetnji, problema kod ljudi kada je u pitanju mentalno zdravlje jer to vodi pravljenju novih mera što bi u perspektivi olakšalao ljudima da se suoče sa jednom ovakvom bolešću koja je dovela do jedne masovne psihotraumatizacije jer činjenica je da smo svi negde pogođeni'', istkao je prof. Janjić. On je podsetio i da je naš Fakultet , iako najmlađi medicinski fakultet u zemlji privukao i privlači veliki broj doktoranata iz čitave zemlje ali i država iz okruženja , što pokazuje da su ljudi prepoznali da mi imamo jedan kvalitetan program i da puno polažemo u stvaranje novih, mladih kadrova i naučno istraživački rad.Rad pod nazivom ''Covid 19 mentalno zdravlje opšte odrasle populacije u Srbiji:studija preseka'' nastao je kao rezultat istraživanja u periodu vanrednog stanja , od 23.marta do 25.aprila 2020.godine i to na uzorku od 1057 ispitanika starosti od 18 do 88 godina, pri čemu je prosečna starost ispitanika 36 godina. Kako je istakla doktorant na Katedri za neuronauke FMN Teodora Safiye rezultati su pokazali da je 28,9% ispitanika pokazalo umerenu do tešku depresiju, 36 % umerenu do tešku anksioznost dok je 38,1 isptanih ispoljilo umerene do teške simptome stresa. Interesantno je da je znatno viši nivo stresa i anksioznosti pokazala studentska populacija u odnosu na starije učesnike istraživanja. Prema njenim rečima rezultati dobijeni ovim istraživanjem, osim objavljivanja u renomiranom svetskom časopisu i značaja za učesnike i Fakultet, trebalo bi da doprinesu i boljoj prevenciji mentalnih poremećaja uzrokovanih korona virusom kao i prepoznavanju najosetljivijih kategorija stanovništva koji mogu da obole od anksioznosti i depresije.
FMN DOBIO NAJSAVREMENIJI APARAT ZA ĆELIJSKU IMUNOLOGIJU (03.02.2021, RTK)

Katedra za patološku fiziologiju Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu dobila je najsavremeniji aparat za ispitivanje ljudskog imuniteta.

Protočni citometar biće korišćen prilikom istraživanja u oblasti bazičnih nauka

U okviru naučnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Jurišić sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu sa svojim saradnicima izučavao je imunske promene, biohemijske karakteristike i molekulske analize kod obolelih od tumora tokom progresije bolesti i pojave metastaza.

Zahvaljujući Evropskom fondu za razvoj nauke i projektu pod nazivom ”Molekulske biohemijske imunske dijagnoze kod pacijenata sa tumorima” Katedra za patofiziologiju Fakulteta medicinskih nauka dobila je najsavremeniji aparat za ispitivanje imuniteta kod ljudi.

Protočni citometar poseduje tri lasera i istovremeno može da analizira 15 različitih ćelija.

U planu je da ovaj aparat bude upotrebljen u naučne svrhe za ispitivanje imuniteta onih koji žele da se vakcinišu protiv Kovida 19, kao i osoba koje su primile vakcinu kako bi se zaštitile od zaražavanja korona virusom.


prof. DR VLADIMIR JURISIĆ DOBITNIK DVE SVETOSAVSKE NAGRADE

prof. dr Vladimir Jurišić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka, dobitnik je ovogodišnje Svetosavske nagrade koju tradicionalno dodeljuje Univerzitet u Kragujevcu za rezultate ostvarene u oblasti naučno istraživačkog rada. Prof Jurišić se ove godine našao i među dobitnicima Svetosavske nagrade za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, vaspitanja i razvoj naučnih dostignuća koje dodeljuje resorno ministarstvo.

Svetosavsku nagradu, koja je najznačajnije priznanje za izvanredne rezultate u obrazovanju i vaspitanju koju godišnje dodeljuje Univerzitet u Kragujevcu, prof. Jurišiću uručio je rektor prof. dr Nenad Filipović. On je, na osnovu odluke Senata Univerziteta u Kragujevcu, nagradu za životno delo uručio prof. dr Veroljubu Dugaliću redovnom profesoru na Ekonomskom fakultetu.

Svečanost koja je održana u sali Rektorata u Kragujevcu, u izmenjenim okolnostima zbog pandemije korona virusa , bila je prilika za podsećanje da je školske 1840/41 godine Sveti Sava prvi put obeležen kao školska slava u Srbiji, i to upravo na Liceju Knjaževstva serbskog u Kragujevcu, na prvoj visokoškolskoj ustanovi u modernoj Srbiji, a čiji temeljima je i nastao kragujevački Univerzitet.

Kompletan izveštaj o Svetosavskoj akademiji pogledajte na sajtu Univerziteta u Kragujevcu ovde


USPESNA GODINA U SARADNJI FMN I UNIVERZITETA ''SEČENOV''

Pandemija korona virusa nije zaustavila saradnju Fakulteta medicinskih nauka i Univerziteta Sečenov iz Moskve , ali je izostao onaj deo saradnje koji se odnosi na obrazovanje, odnosno razmena studenata i dolasci profesora iz Moskve u Kragujevac i obrnuto zbog problema sa prelaskom granica . ''U protekloj godini nastavljen je rad na zajedničkim naučnim radovima, čak smo i povećali broj publikacija, usvojili neke nove teme na kojima smo počeli zajedničke radove , a imamo i nove doktorske disertacije čije izrade su u toku. Bez obzira na situaciju imali smo uspešnu godinu '', rekao je prof. dr Sergej Boljevič, specijalista patofiziologije i pulmologije i šef katedre za patologiju na Univerzitetu Sečenov u Moskvi, koji je gostujući profesor na našem Fakultetu. On je danas boravio u Kragujevcu gde je najpre obišao Laoboratoriju za kardiovaskularna istraživanja na našem Institutu i upoznao se sa novinama koje su se u tom prostoru dogodile od njegovog poslednjeg boravka u Kragujevcu. Dekan FMN i šef katedre za fiziologiju prof. dr Vladimir Jakovljević sa saradnicima, upoznao je prof. Boljeviča sa aktuelnim projektima koji se u ovoj laboratoriji realizuju kao i planovima za ovu godinu.

prof. Boljevič je ovom prilikom govorio i o značaju vakcinacije stanovništva protiv korona virusa i pozvao sve da prime vakcinu i time se zaštite od virusa a pre svega od mogućih komplikacija koje mogu biti i jako teške. Sam prof. Boljevič kaže da je pre par dana primio i drugu dozu ruske vakcine Sputnjik , da se oseća dobro i da rezultati pokazuju da se iz dana u dan povećava nivo antitela u njegovom organizmu. ''Prema dostupnim informacijama vakcina ''Sputnjik’ ‘stvara 75 odsto antitela. Trenutno je u Rusiji na testiranju vakcina koja će obezbediti stopostotnu zaštitu i koja će se primati u jednoj dozi. Vakcinisanje je jedini način suzbijanja pandemije ali mislim da će masovna proizvodnja vakcina biti veliki problem'', rekao je prof. Boljevič. On je pozvao sve građane da se vakcinišu i istakao da je dobro što u Srbiji ima više različitih vakcina ali i da to znači da lekari treba da pomognu svojim pacijentima u odabiru vakcine imajući u vidu njihove godine, bolesti, genetsko nasleđe. ''Nije isto primiti bilo koju vakcinu a moja preporuka je da pored ruske to može da bude i kineska vakcina'', rekao je prof. Sergej Boljevič.

U okviru boravka u Kragujevcu prof. dr Sergej Boljević bio je gost TV Kragujevac, emisije ''Epicentar'', koja je na programu u četvrtak 21.januara u 20 časova.


STUDENTI ZA DECU KOSMETA

U poslednjih nedelju dana, na Fakultetu medicinskih nauka organizovana je akcija „Preuzmi ulogu Deda Mraza“. Svi studenti imali su priliku da daju doprinos u vidu slatkiša i slaniša, u cilju pravljenja novogodišnjih paketića za mališane sa Kosova i Metohije.

Članovi Studentskog parlamenta spakovali su 176 paketića koji su napravljeni uz pomoć studenata Fakulteta medicinskih nauka, a prikupljeno je ukupno 1186 na nivou Univerziteta u Kragujevcu, što je duplo više nego prethodne godine.

Zahvaljujemo se svima koji su se uključili u akciju u vidu doniranja slatkiša, članovima Studentkog parlamenta na celodnevnom pakovanju paketića, organizatorima European Online Dental Congress na donaciji, i nadamo se da ćemo u ovim hladnim zimskim danima biti nečiji razlog osmeha i topline.


FMN U KRAGUJEVCU NIJE PREKIDAO MEĐUNARODNU SARADNJU UPRKOS KORONI (RTK, 21.12.2020)

Na Fakultetu medicinskih nauka nastavni kadar uspeo je da održi međunarodnu saradnju, koja nije prekidana tokom pandemije.
Naučno-istraživački rad je, takođe, organizovan u kontinuitetu, a tokom ove godine objavljeno je preko 150 naučnih radova, navodi docent dr Nevena Jeremić koja je na Fakultetu medicinskih nauka zadužena za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad.
U narednoj godini profesori i saradnici ove visokoškolske ustanove nastaviće sa svojim planovima, bez obzira na okolnosti.
Međunarodna saradnja profesora, saradnika i studenata Fakulteta medicinskih nauka ni u otežanim uslovima zbog korona virusa nije prekidana.
Ovaj fakultet, koji se nalazi na prestižnoj Sangajskoj listi na kojoj je svega 2 odsto svetskih univerziteta, karakteriše kvalitetan naučno- istraživački po kome je prepoznatljiv u međunarodnim okvirima.
U veoma teškim i složenim okolnostima zbog kovida-19, međunarodna saradnja se nastavlja, navodi docent dr Nevena Jeremić.
I u narednoj godini uslovi rada biće otežani, smatraju na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, jer je veliki deo nastavnog kadra angažovan u nekoj od kovid klinika kragujevačkog Kliničkog centra

Opširnije pogledajte ovde
ZA NAMA OSTAJE TESKA ALI USPESNA GODINA

Godina na izmaku, koju je svakako obeležila pandemija korona virusa, za Fakultet medicinskih nauka, po mnogim parametrima, bila je uspešna a ono na šta smo najponosniji je činjenica da se naš Univerzitet i ove godine, zahvaljujući našem Fakultetu, drugu godinu za redom našao na Sangajskoj listi za oblast klinička medicina, rekao je, gostujući u emisiji ''Razgovor s povodom'' Radio televizije Kragujevac dekan prof. dr Vladimir Jakovljević.

Naglašavajući da su u ovoj teškoj godini na FMN akreditovana tri nova studijska programa, doktorske akademske studije menadžment u sistemu zdravstvene zaštite i master programi regenerativna medicina i ishrana i suplementacija, prof. Jakovljević je podsetio da Fakultet sada ima 11 akreditovanih studijskih programa i da je to zapravo jedan Univerzitet. Dekan je izrazio i zadovoljstvo što je ove godine za upis na sve studijske programe na osnovnim akademskim ali i na doktorskim studijama vladalo veliko interesovanje i da su sva mesta popunjena u prvom upisnom roku. ''Ništa manje interesovanje nije bilo ni prilikom oba ovogodišnja konkursa za upis na zdravstvene specijalizacije što pokazuje da doktori medicine, stomatologije i magistri farmacije, koji žele da se dodatno usavršavaju, kao i ustanove u kojima su zaposleni, prepoznaju kvalitet i kontinuitet koji imamo u ovom delu postdiplomskog usavršavanja'', rekao je Jakovljević. Uz sve navedeno ova godina značajna je i po tome što se konačno ušlo u proceduru nastavaka izgradnje Centra izvrsnosti sa bankom matičnih ćelija, pa je sproveden i tender za izbor novog izvođača radova. prof. Jakovljević istakao je da očekuje da se, po okončanju pravne procedure, nastave radovi na izgradnji objekta već početkom naredne kalendarske godine, a najkasnije u martu. ''Tada će i Fakultet medicinskih nauka krenuti u nabavku nove opreme za potrebe Centra izvrsnosti i banke matičnih ćelija, koji će, duboko verujem, biti pod krovom do kraja 2021.godine. Tada ćemo moći da govorimo i o zapošljavanju mladih naučnika i novim dostignućima u primeni matičnih ćelija u lečenju retkih bolesti. Realizacija ovog kapitalnog projekta nije važna samo za FMN, naš Grad i Univerzitet, već i za sve naše građane, naučnu zajednicu i čitavu državu'', zaključio je Jakovljević.

Na pitanje šta će, uz nastavak izgradnje ovog kapitalnog objekta, biti prioriteti FMN u narednoj kalendarskoj godini dekan Jakovljević je u programu RTK, istakao da je to svakako pokušaj da akreditujemo naše studijske programe na engleskom jeziku jer za to odavno postoji interesovanje mnogih međunarodnih institucija i njihovih studenata. Uz to, trudićemo se da održimo nivo i kvalitet nastave i rada, na svih 11 studijskih programa kao i na zdravstvenim specijalizacijama- zaključio je prof. Jakovljević.

Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.