Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

 


VAŽNO OBAVESTENJE ZA STUDENTE INTEGRISANIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

AVGUSTOVSKI I SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKAvgustovski ispitni rok održaće se u periodu od 17. 08. 2020. do 28. 08. 2020. godine.

Prijava ispita za avgustovski ispitni rok vršiće se u periodu od 10. 08. do 12. 08. 2020. godine do 15.30 časova.

Septembarski ispitni rok održaće su u periodu od 31. 08. 2020. do 11. 09. 2020. godine.

Prijava ispita za septembarski ispitni rok vršiće se 29. 08. 2020. godine do 15.00 časova.

Čitaonicu na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu studenti mogu koristiti od 17.08.2020. godine, uz obavezno nošenje maski radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID - 19 izazvane virusom SARS - Cov-2.

Zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 10 lica, s tim što rastojanje i između prisutnih lica mora biti najmanje 1.5 metara odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno 1 lice.

Odluku dekana pogledajte ovde

ZAKAZANE ISPITE pogledajte ovde


 

FMN NAJBOLJE RANGIRAN U REGIONU U OKVIRU SANGAJSKE LISTE

I ove godine, Univerzitet u Kragujevcu je zahvaljujući Fakultetu medicinskih nauka uvršćen na Sangajsku listu, za oblast Medicina – Klinička medicina, gde je plasiran između 201 i 300 mesta. Ovo je druga godina za redom da se naš Univerzitet našao na prestižnoj Sangajskoj listi zahvaljujući rezultatima u naučno-istraživačkom radu koji su ostvareni na Fakultetu medicinskih nauka.

Krajem juna svake godine vrši se ponovno rangiranje svih svetskih Univerziteta i kragujevački Univerzitet se i ove godine našao na istoj poziciji za oblast klinička medicina, kao i 2019. godine kada je i prvi put rangiran u ovoj oblasti. Za razliku od prošle godine kada je rangiran i PMF ovog puta Univerzitet u Kragujevcu je na Sangajskoj listi samo zahvaljujući FMN i kliničkoj medicini. ''Za nas jet velika čast, obaveza ali i podstrek za dalji rad. Ništa manje nije važan ni podatak da je Univerzitet u Kragujevcu zahvaljujući Fakultetu medicinskih nauka najbolje rangirani univerzitet iz oblasti kliničke medicine u regionu, ispred Beogradskog Univerziteta, Univerziteta u Zagrebu i Ljubljanskog Univerziteta koji su rangirani, dok ostali i nisu tako da možemo reći da smo regionalni lider u ovoj oblasti'', rekaoje u izjavi za medije dekan prof. dr Vladimir Jakovljević. Prema njegovim rečima, ako se uzmu u obzir parametri koji dovode do rangiranja na Sangajskoj listi, FMN ne treba da brine za budućnost jer se ocenjuje petogodišnji rad unazad. ''Prateći nivo i broj radova koje objavljujemo u ovoj godini ne treba da brinemo za budućnost. Da bi zadržali postojeći nivo i da bi ga i unapredeli, potrebno je da angažujemo što veći broj stranih naučnika koji će raditi na Fakultetu ili biti naši gostujući profesori. Cilj nam je i da, ukoliko uslovi budu dozvoljavali, imamo što veći broj stranih studenata'', istakao je dekan Jakovljević.

Veliki doprinos čitavoj ovoj priči daju mladi istraživači Fakulteta medicinskih nauka. Među najaaktivnijima je Laboratorija za kardiovaskularnu fiziologiju u kojoj je u ovom momentu angažovano preko 20 mladih ljudi, a taj broj je svake godine sve veći jer se priključuje sve više studenata i doktoranata koji žele da sprovedu različita istraživanja. Fokus istraživanja u ovoj laboratoriji je ispitivanje strategija koje bi bile efikasne u terapiji kardiovaskularnih bolesti. Doc. dr Jovana Bradić je jedna od onh koja je tokom prošle godine bila uključena u brjna istraživanja koja se tiču kardiovaskularnog sistema pacova a iz tog rada proisteklo je 9 publikacija od kojih je na tri prvi autor. ''Posebno mi je zadovoljstvo što su radovi objavljeni u prstižnim svetskim časopisima iz oblasti kardiovaskularna fiziologije'', kaže doc. dr Jovana Bradić.

Sangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.


NOVA PLATFORMA POKRENUTA U STEM CELLS MERI EFEKTE PLASTIČNIH NANOČESTICA NA LJUDSKI RAZVOJ I ZDRAVLJE

Zagađenje plastikom je kritičan problem za okolinu sa kojim se svet danas susreće, ali uticaj razne mikroplastike (MP) i nanoplastike (NP) koja je prodrla u zalihe hrane i pića na ljudsko zdravlje je i dalje „potcenjen pravac istraživanja“, izjavljuje tim koji stoji iza otkivanja nove studije koja je pokrenuta danas u STEM CELLS. Ova studija pruža pregled nove platforme koju su istraživači dizajnirali, a koja im omogućava da istraže potencijalne štetne uticaje MP i NP. Rezultati pokazuju da ove čestice ne samo da mogu uticati na razvoj zdravlja novorođenčadi, već takođe mogu otvoriti nove načine za proučavanje ove preovlađujuće vrste zagađenja i njen doprinos razvoju mnogih zaraza. Prof. dr Miodrag Stojković sa katedre za matične ćelije našeg Fakulteta, rukovodi studijom koju vode istraživači Specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu i Fakulteta medicinskih nauka na Univerzitetu u Kragujevcu, u saradnji sa Harvardovom medicinskom školom Massachusets Eye and Ear u Bostonu.

Od 1950. godine do danas proizvodnja plastike se povećala skoro 200 puta na sadašnjih 350 miliona tona, objavljeno je u istraživanju prošlog juna u časopisu Science of The Total Environment. Od 2018. godine, otprilike 6. 9 milijardi tona je postalo otpad, a 79 procenata te količine je akumulirano u prirodnom okruženju. „Ako pretpostavimo da samo 15 procenata ukupnog unosa kalorija za prosečnu osobu dolazi iz hrane zapakovane u plastiku, izračunato je da ona konzumira do 121,000 čestica MP godišnje, dok ljudi koji piju flaširanu vodu konzumiraju dodatnih 90,000 čestica MP. Ovi brojevi ne uključuju čestice koje ulaze u naša tela kroz okupaciono izlaganje (kao što je građevina, voženje čamca, ili industrije za kade i tuševe) i druge načine. Tako da možete videti da ovaj broj ima potencijal za značajan porast,“ rekao je prof. dr Miodrag Stojković.

Vrlo malo studija je istraživalo potencijalno štetne efekte MP i NP na rani razvoj i zdravlje ljudi. Da stvari budu komplikovanije, obilje tipova plastike, veličina čestica i nedostatak pouzdanog modela čine proučavanje uticaja rastućeg zagađenja okoline plastikom na ljudsko zdravlje pravim izazovom. „Pored toga,“ kaže dr Stojković, „ne postoji jasna definicija MP i NP na međunarodnoj bazi. “

Sve ovo je uticalo da prof. dr Miodrag Stojković i njegove kolege razviju novu platformu koja bi im po prvi put omogućila da procene genetske promene i signalne putanje koje mogu biti izmenjene pod uticajem izlaganja predimplantacijskih ljudskih embriona i ljudskih indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (iPSC) česticama plastike. Oni su svoj rad fokusirali na nanočestice koje dolaze sa jedne od najrasprostranjenijih vrsta plastike koje se koriste u pakovanju hrane i pića – polistirena.

Za početak, oni su analizirali razvojne sredine ljudskih iPSC koje su trajno izložene plastici (bocama za skladištenje, posuđu, pipetama i njihovim vrhovima, laboratorijskom vazduhu i laboratorijskim mantilima) koristeći pirolizno-hasnu hromatografiju / masenu spektrometriju (PyGC/MS). PyGC/MS analiza je isključila dodatno prisustvo bilo kog poznatog polimera. Zatim, izložili su odleđene rane ljudske proširene blastociste i ljudske iPSC predmetima od nano- (40nm) i mikro- (200nm) polistirena, i ispitali posledice. Na kraju, istraživači su koristili HiPathia metodu – model koji omogućava da se proceni kako promene u ekspresiji gena utiču na signalne putanje i posledične odluke ćelijskih funkcija – da bi otkrili bilo koje mehanizme bolesti i predvideli relevantne klinične rezultate.


 

KME ''KROZ OFTALMOLOSKU IZVRSNOST DO TERAPIJSKIH NOVINA''

U organizaciji Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju FMN i katedri za oftalmologiju i socijalnu medicinu , u amfiteatru našeg Fakulteta, uz poštovanje svih epidemiloških mera za prevenciju korona virusa, održana je kontinuirana medicinska edukacija – Kroz oftalmološku izvrsnost do terapijskih novina: ''Glaukom'', ''Suvo oko'', ''Inflamacija'' , ''Makula'' i ''Horioretina''. O ovim temama predavanja su održai: Prof.dr Mirjana Janićijević Petrović, Prof.dr Svetlana Jovanović, Prof.dr Sanja Kocić, Doc.dr Ivana Simić Vukomanović, Doc.dr Snežana Radovanović, Doc.dr Svetlana Radević, Ass.dr Katarina Janićijević i dr Svetlana Paunović.Polaznici KME-a ostvarili su 6 bodova a predavači 12 bodova odlukom o akreditaciji skupa od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Organizator edukacije Prof.dr Mirjana Janićijević Petrović istakla je da je oftalmološka edukacija na FMN dugogodišnja praksa i da su ovogodišnje teme oftalmološko-socijalne prirode. ''Govorili smo o oftalmološkim izvrsnostima do terapijskih mogućnosti i novina, najčešćih oboljenja u oftalmologiji i kroz to istakli javni značaj, kako statističkih tako i farmakoekonomskih analaiza koje su povezane sa očnim oboljenjima o kojima smo govorili'', istakla je prof. Janićijević Petrović. Iz opravdanih razloga, zbog aktuelne epidemilošpke situacije i povećanog rizika od oboljevanja od korona virusa, ove godine bilo je manje učesnika i predavača nego prethodnih godina ali značaj edukacije nije ništa manji nego ranije. Prof.dr Mirjana Janićijević Petrović istakla je i da je za Fakultet medicinskih nauka, koji je organizator skupa, ali i sve učesnike i predvače ovaj skup jako važan jer se ulaznim i izlaznim testom proverava spremnost svih učesnika i koje su veštine stekli a koje mogu primeniti u prevenciji i lečenju najčešćih oftalmoloških oboljenja.


UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PONOVO NA
SANGAJSKOJ LISTI NAJBOLJIH U 2020. GODINI
ZA OBLAST MEDICINA-KLINIČKA MEDICINA

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučno-nastavnim radom i postignutim rezultatima potvrdio svoj status od strane najrelevantnijih svetskih institucija.

I ove godine, Univerzitet u Kragujevcu je zahvaljujući Fakultetu medicinskih nauka uvršćen na Sangajsku listu, za oblast Medicina – Klinička medicina, gde je plasiran između 201 i 300 mesta.

Nije beznačajno istaći da je Univerzitet u Kragujevcu zahvaljujući Fakultetu medicinskih nauka najbolje rangirani univerzitet iz oblasti kliničke medicine u regionu.

Sangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Clinical Medicine


 

URUČENE DIPLOME DOKTORIMA MEDICINE, STRUKOVNIM SESTRAMA I FIZIOTERAPEUTIMA

I ove godine, tradicionalno na Vidovdan, u amfiteatru FMN organizovana je dodela diploma za one studente koji su studije završili od dana Fakulteta, 9.decembra do danas.

Ovogodišnja svečanost prilagođena je aktuelnom trenutku u Kragujevcu, vanrednoj situaciji uzrokovanoj pandemijom Covida 19.Uz poštovanje svih mera zaštite diplome su uručili resorni prodekani- za IAS medicine prof.dr Dejan Petrović a za osnovne strukovne studije prof.dr Nataša Petrović. Diplome FMN od decembra prošle godine do danas steklo je 15 doktora medicine, 2 strukovne medicinske sestre i 4 strukovna fizioterapeuta.

Pozdrvaljajući diplomce i članove njihovih porodica, u svoje i ime rukovodstva FMN, prodekan za integrisane akademske studije medicine Prof.dr Dejan Petrović najpre je uputio čestitike svima onima koji su diplomirali na našem fakulteta u poslednjih šest meseci. ''Ono što mogu da istaknem je da FMN godinama unazad radi na podizanju kvaliteta nastavnog procesa, kako teoretske tako i praktične nastave što je posebno važno za posao koji ćete u životu obavljati.Treba da budete ponosni na diplome koje danas dobijate jer sam siguran da ste tokom studiranja na našem Fakultetu stekli sva neophodna znanja i savladali sve veštine da sutra možete kvalitetno i samostalno da obavljate svoj posao. Država radi na tome i stvaraju se uslovi da što pre dođete do zaposlenja i želim da što pre svi vi dobijete posao i ostanete u Srbiji'', rekao je prof. Petrović.

Na FMN Univerziteta u Kragujevcu od osnivanja do danas diplomu doktora medicine steklo je preko 4000 studenata, diplomu magistra farmacije preeko 700 farmaceuta, a diplomu stomatologije preko 100 doktora stomatologije. Zvanje strukovna sestra, strukovni fizoterapeut i strukovni farmaceutski tehničar dobilo je više od hiljadu diplomaca.


 

ODRŽAN NACIONALNI KONGRES
„KARDIORENALNI SINDROM I DIJALIZNA TERAPIJA U KLINIČKOJ PRAKSI“

Na FMN održan je tradicionalni stručni sastanak iz nefrologije koji je i ove godine objedionio tri važna segmenta- svetski dan bubrega, nacionalni kongres iz nefrologije i promocija nove knjige iz serije knjiga: „Bolesti bubrega u kliničkoj praksi“.Četrnaesti seminar, prvobitno planiran za mart, odložen je zbog vanrednog stanja u Srbiji a sdaa je organizovan u manjem obimu i uz sve mere zaštite zbog povećanog broja obolelih od korona virusa.

I ove godine akcenat je stavljen na na podizanju svesti kod stanovništva o značaju čuvanja bubrega i sprečavanju razvoja bolesti bubrega, pa su sve aktivnosti nefrologa usmerene na prevenciju, rano otkrivanje i pravovremeno lečenje hronične bolesti bubrega. Slogan svetskog dana bubrega ove godine je „Zdravi bubrezi za svakoga svuda: od prevencije do detekcije i jedinstvenog pristupa lečenju“.Prema rečima prof.dr Dejana Petrovića, nefrologa, i prodekana FMN za IAS medicine hronična bolest bubrega je veliki zdravstveni problem širom sveta. Podaci pokazuju da trenutno u svetu 850 miliona stanovnika ima hroničnu bolest bubrega, a da 2.4 miliona godišnje umire zbog hronične bolesti bubrega i njenih komplikacija. ''Za procenu ukupne funkcije bubrega koristi se klirens endogenog kreatinina. On se može izračunati uz pomoć odgovarajućih formula na osnovu KALKULATORA ZA PROCENU JAČINE GLOMERULSKE FUNKCIJE. Procena jačine glomerulske filtracije omogućava otkrivanje i procenu težine stadijuma hronične bolesti bubrega.Sa aspekta ranog otkrivanja bolesti bubrega potreban je pregled urina test trakama za dokazivanje prisustva proteina i albumina (test trake za semikvantitativnu procenu proteina i albumina u urinu)'', rekao je, između ostalog prof.Petrović.

Ovogodišnji nacionalni kongres iz nefrologije, koji je akreditovan od strane Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Zdravstvenog saveta Srbije. Kao glavnu temu imao je „Kardiorenalni sindrom i dijalizna terapija u kliničkoj praksi“. Cilj kongresa bio je da učesnike upozna sa patofiziološkim mehanizmima razvoja kardiorenalnog sindroma, osnovnim principima savremenog lečenja, uključujući i savremene modalitet dijalizne terapije. Svi dosadašnji stručni sastanci su bili u organizaciji Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dva stručna sastanka su bila u organizaciji Udruženja nefrologa Srbije: Skola hemodijalize 2009. godine i Skola nefrologije 2013. godine, a jedan u organizaciji Srpskog lekarskog društva-Podružnice Kragujevac, 2014. godine. Poslednja tri stručna sastanka (od 2017-2019. godine) su akreditovana kao Nacionalni simpozijum a ovogodišnji stručni sastanak je akreditovan kao Nacionalni kongres, sa maksimalnim brojem bodova za predavače i učesnike.

U okviru kongresa promivisana je i nova knjiga „VANTELESNA I TELESNA TERAPIJA ZA ZAMENU FUNKCIJE BUBREGA U KLINIČKOJ PRAKSI“, koja je pre svega namenjea lekarima na postdiplomskim studijama ali i onima koji rade na klinikama, kako bi se upoznali sa osnovnim principima, indikacijama, kliničkim značajem i komplikacijama savremenih vantelesnih i telesnih modaliteta terapije za zamenu funkcije bubrega. 

AKCIJA POVODOM SVETSKOG DANA DAVALACA KRVI

U organizaciji Kliničkog centra u Kragujevcu i Društva dobrovoljnih davalaca krvi , uz podršku lokalne samouprave, danas je na tri lokacije u gradu- Fakultetu medicinskih nauka, ''Sumadija sajmu'' i restoranu ''Biblioteka kod Milutina'' organizovana akcija dobovoljnog davanja krvi povodom 14. juna Svetskog dana davalaca krvi.

Prema rečima direktora KC Kragujevac prof. dr Predraga Sazdanovića rekao je da ministarstvo zdravlja formira u Kragujevcu republičku ustanovu Zavod za transfuziju krvi i tim povodom Svetski dan davalaca krvi iskorišćen je da bi se promovisala dobrovoljno davalaštvo i da bi se popunile zalihe krvi u najvećoj tercijalnoj zdravstvenoj ustanovi u ovom delu Srbije. ''Očekujemo da danas prikupimo preko 350 jedinica krvi . Želimo da damo na značaju doborovoljnom davalaštvu ali i da etabiliramo budući Zavod za transfuziju krvi u Kragujevcu. Zavod će u početku biti vezan za Klinički centar a nakon toga će biti zasebna ustanova'', rekao je direktor Sazdanović.

Ovo je šesta godina da se 14. juna u Kragujevcu organizuje velika akcija davanja krvi a prvi put da su pored restorana ''Biblioteka kod Milutina'' u akciju uključeni i Fakultet medicinskih nauka i ''Sumadija sajam''. Iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi podsećaju da je jako važno da transfuzija u kragujevačkom Kliničkom centru ima spremnu krv za svakog pacijenta i dodaju da naš grad ima veliki broj humanih ljudi koji znaju koliki je značaj davalaštva i ovakvih akcija. Inače akcija je organizovana i u drugim gradovima u Srbiji uz podršku ministarstva zdravlja Vlade Srbije i Crvenog krsta Srbije.

 

OPREMANJE LABORATORIJA NA INSTITUTU FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA

Na Fakultetu medicinskih nauka od danas je u funkciji nova oprema u laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju a novu opremu, čije se stavljanje u funkciji očekuje narednih dana, dobila je i laboratorija za biohemiju.

Zaposleni u Laboratoriji za kariovaskularnu fiziologiju i mladi naučnici moći će od danas da vrše istraživanja na krvnim sudovima glatkih mišića, zahvaljujući novoj opremi koju je Fakultet nabavio od mađarske firme ''Eksperimetrija''. Prema rečima dekana FMN prof.dr Vladimira Jakovljevića oprema za istraživanje krvnih sudova glatkih mišića poput materice, jajovoda i slično uz već postojeću omogući će da se napravi korak napred u istraživanjima i proširi spektar rada. '' Oprema koju smo imali omogućavala nam je da radimo istraživanja koja se odnose , u najvećem delu, na srce a time i hipretenziju, metabolički sindrom i slično. Novom opremom se naše mogućnosti daleko proširuju a u planu nam je da naredne godine nabavimo i aparaturu za izolovani bubreg i jetru . Time ćemo imati mogućnost da radimo vrlo široke studije jer ćemo moći u isto vreme da ispitujemo različite organe i sisteme organa'', rekao je dekan. On je istakao ovom prilikom i da naši istraživači, u saradnji sa kolegama sa odseka hemije PMF-a iz Kragujevca i kolegama sa Hemijskog fakulteta u Beogradu , ispituju novosintetisane supstance koje u perspektivi mogu biti moćni lekovi , pogotovo za maligne bolesti. ''Mi smo pre svega fokusirani na njihovu moguću kardiotoksičnost i za sada imamo sjajne rezultate koje ćemo objaviti na kraju istraživanja'', rekao je Jakovljević. Inače laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju FMN okuplja veliki broj mladih, uspešnih ljudi čiji dosadašnji rad verifikovan u mnogim međunarodnim časopsima.

Kada je reč o laboratoriji za biohemiju nabaljeni su svi neophodni aparati- mikroskop, centrifuga i laminar koji su neophodni za dalja istraživanja u ovoj oblasti. Doc.dr Milan Zarić sa katedre za biohemiju istakao je ovom prilikom da se najveći broj istraživanja obavlja u oblasti citotoksičnosti različitih supstanci na tumorskim ćelijama. ''Cilj je da se pronađu supstance i jedinjenja koja deluju na tumorske ćelije a ne deluju na zdrave ćelije što će omogućiti stvaranje novog citostatika'', rekao je doc. Zarić.

 

ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA NA FMN

U susret upisu nove generacije studenata Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, otvorio je svoja vrata budućim brucošima na tradicionalnoj manifestaciji ''Dan otvorenih vrata'' koja je, zbog vanrednog stanja i pandemije korona virusa, ove godine održana samo u jednom terminu, 6. juna. Nastavnici i saradnici FMN predstavili su zainteresovanim maturantima, koji su uglavnom došli iz okolnih gradova, studijske programe medicine, farmacije , stomatologije ali i novi studijski program medicinska fizika koji zajednički realizujemo sa PMF-om.

Okupljene maturante najpre je pozdravio dekan FMN prof. dr Vladimir Jakovljević koji im je poželeo dobrodošlicu u našu ustanovu i istakao da u ovom momentu imamo 9 studijskih programa i tri u procesu akreditacije. Dekan je rekao da za naše studijske programe tradicionalno vlada veliko interesovanje budućih studenata i da su očekivanja da će tako biti i ovog puta. ''Ono što sa ponosom ističemo je činjenica da je kod nas studentu ''u fokusu'' što je zaostavština iz prethodnog perioda koju mi nastavljamo i radimo na daljem usavršavanju tog koncepta. Ono što će naši nastavnici uraditi je da im prenesu znanje na najbolji mogući način'', rekao je dekan Jakovljević. Upisne kvote i ove godine su nepromenjene a ono što je novo je da će prijemni ispit na IAS medicine biti organizovan 1. jula i to na svim medicinskim fakultetima u zemlji , u dogovoru zajednmedicinskih fakulteta. Budući brucoši koji konkurišu za upis na farmaciju će prijemni polagati 29. juna, a oni koji konkurišu za upis na stomatologiju i strukovne studije 30. juna.

O tutorskom sistemu rada po čemu je FMN prtepoznatljiv , a podrazumeva rad sa studentima i rad u malim grupama koji omogućava kontinuirano učenje i visok kvalitet nastave, ali i svim obavezama koje očekuju buduće studente govorili su: prof. dr Gorana Radić sa IAS farmacije, dr Anita Ivošević sa IAS medicine, doc. dr Miroslav vasović i dr stomatologije Ksenija Vučićević sa IAS stomatologije. Članovi PR tima FMN Milena Stojković i Irena Ognjanović predstavile su način polaganja prijemnog ispita i rad studentskom parlamenta, kao i studentskih organizacija koje rade u okviru fakultea i njihove tradicionalne akcije i manifestacije. Na ovogodišnjoj manifestaciji ''Dan otvorenih vrata'' prof. dr Nenad Stevanović sa PMF-a predstavio je novi studijski program medicinska fizika, koji ovaj fakultet realizuje u saradnji sa FMN.


 

FMN OBJAVIO KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije koje su namenjene daljem usavršavanju doktora medicine i stomatologije, magistara farmacije i lekara specijalista.

Prijavljivanje svršenih srednjoškolaca za upis planirano je 24., 25. i 26. juna.

FMN Univerziteta u Kragujevcu do sada je, u okviru zdravstvenih specijalizacija i subspecijalizacija, uspešno isškolovao preko 500 lekara specijalista i subspecijalista iz različitih oblasti medicine i stomatologije, kao i specijalista različitih oblasti farmacije.

Prvi ovogodišnji konkurs za ovaj vid postdiplomskog usavršavanja, zbog epidemije Kovida 19, umesto u aprilu raspisan je polovinom maja i otvoren je do 1. jula.

Doktorima medicine ponuđeno je da upišu specijalizaciju iz 28 grana medicine, stomatolozi mogu da biraju jednu od 6 ponuđenih grana, diplomirani farmaceuti i magistri farmacije jednu od 6 ponuđenih oblasti, dok je lekarima specijalistima na raspolaganju 17 užih specijalizacija.

23.05.2020, RTK


UPITNIK MENTALNO ZDRAVLJE ZAPOSLENIH I STUDENATA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSOM (Corona disese 2019)

Poštovane koleginice i kolege,

Pred Vama je upitnik za istraživanje Mentalno zdravlje zaposlenih i studenata Fakulteta medicinskih nauka tokom pandemije Korona virusom (Corona disese 2019).

Biće Vam potrebno manje od 20 minuta da upitnik popunite, a Vaši rezultati su od velike koristi za bolje razumevanje psiholoških simptoma koji se mogu javiti kao odgovor na pandemiju.

Osim toga, saznaćemo koje snage koristite u suočavanju sa pandemijom Kovid 19.

Hvala unapred na izdvojenom vremenu!
Prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
HRISTOS VASKRSE!

U svetlosti najvećeg hrišćanskog praznika Vakrsa, svim studentima, nastavnicima i saradnicima FMN, upućujem najiskrenije čestitike sa željom da nam današnji praznik i žrtva Isusa Hrista, u ovim teškim danima donese izbavljenje, zdravlje i spasenje.

Neka Vas ovaj veliki praznik ispuni nadom, snagom i verom u bolje sutra svih nas.

Želim Vam dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i što skoriji povratak u normalne tokove kako bi, svi zajedno, nastavili započete poslove u oblasti nastave, naučno istraživačkog rada i daljoj afirmaciji našeg Fakulteta.

Hristos Vaskrse!
Dekan Prof. dr Vladimir Jakovljević
VAŽNO OBAVESTENJE

16.3.2020. godine

ODLUKA DEKANA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA FAKULTETA, RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE


1. Odobrava se za vreme trajanja vanrednog stanja, zaposlenima u jednom radnom odnosu obavljanje poslova van prostorija Fakulteta, rad na daljinu i rad od kuće.

2. Radno vreme zaposlenih koji obavljaju rad iz dispozitiva 1. ove Odluke traje 8 časova dnevno, tj 40 časova nedeljno.

3. Nad radom zaposlenih iz dispozitiva 1. Ove Odluke dekan vrši nadzor u komunikaciji sa neposrednim rukovodiocima organizacionih jedinica putem telefona ili elektonske pošte.

4. Naknada za prevoz se neće obračunavati u toku perioda trajanja vanrednog stanja, tj. sve dok zaposleni obavljaju rad iz dispozitiva 1. ove Odluke i ne dolaze u prostorije Fakulteta, kao ni nakandu drugih troškova u vezi sa organizacijom rada na ovakav način.


Opširnije pogledajte ovde

 

11 STUDENTKINJA FMN PRIKLJUČILO SE
HUMANITARNOJ AKCIJI DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Jedanaest studentkinja Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu priključilo se humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akciju organizuje Crveni Krst Kragujevac, svakog radnog dana od 8 do 13 časova, u Hotelu Zelengora. Već prvog dana odazvalo se 16 građana, a njih 13 bili su kandidati za davanje krvi.

Irena Ognjanović, Student prodekan Fakulteta medicinskih nauka pozvala je sve studente Univerziteta u Kragujevcu da se priključe akciji i daju krv onima kojima je najviše potrebna. Skrenula je pažnju na to da, iako je vanredno stanje, postoje ljudi kojima je krv neophodna, a trudnice su jedan od primera.

Studentkinje Fakulteta medicinskih nauka će dočekati sve dobrovoljne davaoce i uputiti ih načine sprovođenja i značaj mera prevencije, jer poseduju znanje iz medicinske struke. Napominjemo da je za sve one koji prvi put daju krv neophodno da imaju obrok pre dolaska. Sve građane čeka i poklon osveženje nakon učinjenog dobrog dela.

 

STUDENTKINJE FMN SE PRIKLJUČILE VOLONTERIMA CRVENOG KRSTA

Studentkinje Fakulteta medicinskih nauka: Nina Radosavljević, Irena Ognjanović,Dragica Pajić, Milica Stojković, Mirjana Mihajlović, Konstantina Galanopulon, Anđela Janković, Katarina Manojlović, Iva Jokić, Jasmina Ikeljić, Ljubica Vasiljević i Jelena Otašević od danas su volonteri Gradske organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu. One su se odazvale pozivu Fakulteta da pomognu, u vreme pandemije virusa Covid 19, orgizaciji koja pruža pomoć onima kojima je i najpotrebnija a to su stari, bolesni i socijalno najurgoženiji.

One će u narednom periodu, kako je istakla sekretar GO Crvenog krsta Nevenka Bogdanović, biti angažovane u organizaciji dobrovoljnog davanja krvi. Zavod za transfuziju KC Kraguevac će od 1.aprila sve do kraja vanrednog stanja biti smešten u hotelu Zelengora. Nevenka Bogdanović, koja je zahvalila FMN i dekanu na ovom humanom gestu, ľajedno sa iskusnijim vlonterima ove gradske organizacije je upoznala naše studentkinje sa osnovnim postualatima Crvenog krsta. Studentkinje FMN, koje su od danas volonteri Crvenog krsta, istakle su da je njihov motiv da se priključe ovoj humanitarnoj organizaciji da se nađu na usluzi građanima tokom vanrednog stanja a činjenica da će posle studija, kao lekari ili farmaceuti, biti u misiji očuvanja zdravlja ljudi je dodatni motiv za njihovo angažovanje.

Dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević je ovom prilikom istakao da je saradnja našeg Fakulteta sa Crvenim krstom intenzivna, da su realizovane mnogobrojne humanitarne aktivnosti kao i da smo ponosni što smo Fakultet koji godinama, u akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, prikupi najviše jedinica ove dragocene tečnosti. ''Naš glavni apel studentima, kada je sve počelo je bio da ostanu kod kuće, daju primer drugima i uče. Oni koji imaju i hrabrosti i osećaj za širi društveni značaj su danas ovde, da pomognu gde treba, i mi smo na njih jako ponosni'', rekao je dekan Jakovljević. Inače, u GO Crvenog krsta aktivno je 140 mladih Kragujevčana koji su angažovani kao volonteri.

VAŽNA OBAVESTENJA
27.3.2020. godineVAŽNO OBAVESTENJE

24.3.2020. godine

BUDI VOLONTER CRVENOG KRSTA


(27.3.2020)
Okupljanje studenata koji su se prijavili za volontiranje u Crvenom krstu je u ponedeljak 30.marta u 12.00 časova u Svetozara Markovića br. 7.


Dragi studenti,

Pozivamo Vas da se priključite timu volontera Gradske organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu i u vreme vanrednog stanja u našoj zemlji i pandemije Covida 19,pomognete našim najstarijima sugrađanima.

Kako bi stariji od 65 godina redovno dobijali osnovne životne namirnice i lekove potrebno je da se što više mladih ljudi uključi u rad GO Crvenog krsta. Budite jedan od njih!!!

Pokažite svoju nesebičnost i humanost jer se to od budućih lekara, farmaceuta i stomatologa najpre očekuje!

Svi zainteresovani studenti FMN mogu se prijaviti na mejl- prtim@medf.kg.ac.rs, gde je pored Vašeg imena i prezimena potrebno navesti i studijski program, godinu studija i broj telefona. Prijava traje do četvrtka 26.marta u 17 časova.

Informaciju o terminu okupljanju svih studenata koji se prijave za volontiranje i odlaska u GO Crvenog krsta objavićemo na sajtu Fakulteta.
MLADI DOKTORI KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC
PRIREDILI BROSURU O KORONA VIRUSU ZA NAJMLAĐE


Specijalizanti Klinike za psihijatriju kragujevačkog Kliničkog centra doktori Sofija Čolović i Nemanja Murić preveli su i prilagodili brošuru za decu COVID-19, čiji je autor Manuela Molina Kruz, kako bi najmlađe edukovali o Korona virusu, a samim tim i prošli najbezbolnije kroz ovaj period vanrednog stanja.

“Odlučili smo se da prevedemo i prilagodimo brošuru za decu COVID-19, jer je malo takvih stvari u našoj zemlji u ovom trenutku pandemije. Pored toga, mlađa populacija je, takođe, pogođena, najviše psihološki i za decu je ova čitava situacija vrlo stresna. Cilj nam je bio da na najbezbolniji način prođu kroz ovaj period. Uradili smo ovo sa najboljom namerom i iz humanih razloga“, rekli su za InfoKG Sofija Čolović i Nemanja Murić.

Svi zainteresovani brošuru za decu COVID-19 mogu pogledati i preuzeti ovde


VAŽNO OBAVESTENJE

23.3.2020. godine

PISMO DEKANA PROF. DR VLADIMIRA JAKOVLJEVIĆA
STUDENTIMA FMN


Dragi studenti Fakulteta medicinskih nauka, budući zdravstveni radnici: lekari, sestre, farmaceuti, stomatolozi,

Kao prvo, nadam se da ste zdravo i dobro, kako Vi, tako i Vaši najmiliji. Ova iznenadna veoma ozbiljna situacija koja nas je sve zadesila predstavlja za celo društvo, a zdravstveni sistem na prvom mestu veliki i težak izazov, sa kojim se dugo nismo sreli. U ovoj formi sigurno skoro pola veka, od epidemije Variole Vere. Samim tim se nameće ozbiljnost zdravstvene i opštedruštvene situacije. Lakonski pristup ovom problemu, koji je bio prisutan u našem nekadašnjem komšiluku, koji ni sada nije preterano daleko, doveo je do potpune humanitarne katastrofe i kraha zdravstvenog sistema.

Kao i uvek, u ovakvim situacijama se protiv nevidiljivog neprijatelja poteglo za oružjem koje je davno zaboravljeno ili bilo u svojim arhivima, a to je PREVENCIJA. Na ove grane medicine smo, pomalo, svi zaboravili. I u sklopu edukacije joj se ne pridaje adekvatno mesto, a o poziciji u zdravstvenom sistemu u odnosu na atraktivnije grane struke da i ne govorimo. U tom smislu, ona je danas jedino efikasno oružje koje možemo da upotrebimo protiv ovog nevidljivog protivnika, koji je, neki kažu, možda jedna od posledljih opomena ljudskom rodu za sve ono što čini svojoj postojbini, planeti Zemlji.

Zato je najbitnije da u ovom momentu date svoj doprinos ličnim primerom da se širenje ove pošasti svede na najmanju moguću meru, a to je ostajanjem kod svojih kuća i svakodnevnim učenjem, jer je to Vaš posao. Pratite sajt Fakulteta, 6. nedelja je u toku, BUDITE AKTIVNI. Utičite na svoje ukućane da se i oni pridržavaju preventivnih mera, čime ćete opravdati poziv za koga se školujete. ČUVAJTE SE!

Ukoliko želite da, možda, date širi doprinos borbi protiv zajedničkog neprijatelja koji se obrušio na čovečanstvo, u ovom momentu je ta pomoć najpotrebnija upravo PREVENTIVI, a to su kolege u Institut za javno zdravlje, koji su svakodnevno u kontaktu sa građanima, daju im korisne informacije i čine da Grad Kragujevac učine čistijim i boljim mestom za život. Njima je sigurno pomoć u ovom momentu najpotrebnija, a može nekome probuditi i dodatnu ljubav prema preventivnoj medicini, medicini budućnosti. Zapamtite da su stari Grci plaćali lekaru usloge samo dok su bili zdravi, kada nastupi bolest, smatrali su njegovu misiju bezuspešnom.

U slučaju da živite na teritoriji Grada Kragujevca i želite da pomognete, treba se javiti v.d. direktora Instituta, Doc. dr Draganu Vasiljeviću, svakog radnog dana na mejl dvg_gana@yahoo.com, telefoni: 034 504-501, 064 189 0 189, ili lično u prostorijama Instituta.

Sa Božjom pomoći i najlepše želje svima nama u ovoj borbi,
Srdačno Vaš,
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Dekan FMN


VAŽNO OBAVESTENJE

20.3.2020. godine

OBAVESTENJE O RADU DEKANATA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA
U NAREDNOM PERIODU


U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji broj 2-1186/2020 od 15.03.2020, godine i preporukama Vlade Republike Srbije, majke dece mlađe od 12 godina nemaju radnu obavezu za vreme trajanja vanrednog stanja.

Opširnije pogledajte ovde


PRIRUČNIK O PREVENCIJI I LEČENJU COVID-19

Priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19
infekcije bolnice u Kini koja je imala 0% mortalitet.
http://www.lecenjekorone.com/Poštovane kolege,

Čast nam je i zadovoljstvo da vam predstavimo srpsko izdanje “Priručnika za prevenciju i lečenje COVID-19 infekcije”. Ovaj priručnik sastavile su kolege i stručnjaci iz Prve pridružene bolnice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zheijang-u, NR Kina, a na osnovu svoje teške borbe sa novim COVID-19 virusom. Fascinantni rezultati koje su postigli u prevenciji i lečenju obolelih čine ovaj priručnik veoma vrednim štivom obzirom da se i mi, kao i ostatak sveta, po prvi put susrećemo sa ovim virusom, te je iskustvo jedan od najvažnijih resursa koji nam je potreban.

Priručnik je objavljen na Alibaba Cloud platformi, a srpsko izdanje je nastalo kao rezultat saradnje lekara Opšte bolnice Atlas iz Beograda i humanitarne organizacije 28. Jun, uz dozvolu autora iz Kine. Originalnu verziju možete pronaći na adresi ovde.

Želja nam je da približimo iskustva lekara iz Kine našim kolegama širom Srbije, ali i sveta i da podelimo saznanja u prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije u trenutku kada u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj raste broj novoobolelih i kada se primenjuju sve strožije mere u pokušaju usporavanja daljeg širenja infekcije.

Zahvaljujemo se kolegama i prevodiocima koji su omogućili da srpsko izdanje ovog Priručnika bude publikovano u rekordnom roku.

Nadamo se da će vam preporuke i saveti kolega iz Kine biti veoma korisni u vašem svakodnevnom radu.

Srdačno,

dr Nemanja Zarić, Opšta bolnica Atlas
Filip Filipi, predsednik, 28. Jun.VAŽNO OBAVESTENJE

19.3.2020. godine

OBAVESTENJE O RADU DEKANATA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA
U NAREDNOM PERIODU

Poštovani nastavnici i saradnici,

Ovim putem vas obaveštavamo da Dekanat Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u narednom periodu neće raditi sa strankama u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, a u cilju sprečavanja rizika od daljeg širenja koronavirusa SARS-CoV-2.

DEŽURNI TELEFONI

Za informacije u vezi sa postdiplomskim, master ili specijalističkim studijama, možete nam se obratiti putem email adrese spn@medf.kg.ac.rs ili na dežurni telefon +381 69 3068 074

Za hitne informacije, možete nam se obratiti putem email adrese informacije@medf.kg.ac.rs ili na dežurni telefon +381 69 306 8000

MOLIMO VAS DA PRATITE SAJT FAKULTETA DA BISTE BILI PRAVOVREMENO INFORMISANI!
19.3.2020. godine

OBAVESTENJE NEZAPOSLENIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA KOJI SU UPISALI SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Poštovani kolege,

Obaveštavam Vas da ukoliko nemate radno angažovanje u ustanovama zdravstvenog tipa a želite da nastavite specijalistički staž, možete se pisanim putem obratite službi za postdiplomsku nastavu (e pošta službe spn@medf.kg.ac.rs), u cilju nastavka specijalističkog staža.

Nastavak staža se ne odnosi na pohađanje dvosemestralne nastave.

Opširnije pogledajte ovde


VAŽNA OBAVESTENJA

18.3.2020. godine

ODLUKA SENATA UNIVERZITETA O MERAMA ZA VREME VAŽENJA VANREDNOG STANJA


Odluku Senata Univerziteta o merama za vreme važenja vanrednog stanja pogledajte ovde

VAŽNA OBAVESTENJA

17.3.2020. godine

DOPIS MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLPSKOG RAZVOJA O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU KONKURSA ZA IZBOR U ZVANJE I TRAJANJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME


Dopis Ministra prosvete, nauke i tehnolpškog razvoja o privremenom obustavljanju konkursa za izbor u zvanje i trajanju ugovora o radu na određeno vreme pogledajte ovde

VAŽNO OBAVESTENJE

16.3.2020. godine

ODLUKA DEKANA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA FAKULTETA, RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE


1. Odobrava se za vreme trajanja vanrednog stanja, zaposlenima u jednom radnom odnosu obavljanje poslova van prostorija Fakulteta, rad na daljinu i rad od kuće.

2. Radno vreme zaposlenih koji obavljaju rad iz dispozitiva 1. ove Odluke traje 8 časova dnevno, tj 40 časova nedeljno.

3. Nad radom zaposlenih iz dispozitiva 1. Ove Odluke dekan vrši nadzor u komunikaciji sa neposrednim rukovodiocima organizacionih jedinica putem telefona ili elektonske pošte.

4. Naknada za prevoz se neće obračunavati u toku perioda trajanja vanrednog stanja, tj. sve dok zaposleni obavljaju rad iz dispozitiva 1. ove Odluke i ne dolaze u prostorije Fakulteta, kao ni nakandu drugih troškova u vezi sa organizacijom rada na ovakav način.


Opširnije pogledajte ovde

VAŽNA OBAVESTENJA

16.3.2020. godine

UPUTSTVA UNIVERZITETA O RADU VISOKOSKOLSKIH USTANOVA ZBOG PROGLASENJA VANREDNOG STANJAODLUKA O NAČINU RADA FAKULTETA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, broj 2-1186/2020, Odlukom Vlade Republike Srbije o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja (''Sl. glasnik RS'' br. 30/2020) i obaveštenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sednici Kolegijuma Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, doneta je ODLUKA O NAČINU RADA FAKULTETA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA. Odluku pogledajte ovde


Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i Odlukom Vlade Republike Srbije o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja (''Sl. glasnik RS'' br. 30/2020) obaveštavam o sledećem:
1. Za vreme trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije teorijska nastava održavaće se u skladu sa silabusima i to putem elektronske komunikacije sa predmetnim nastavnicima. Gradivo za teorijsku nastavu i pitanja za proveru znanja dostupni su na sajtu Fakulteta.
2. Praktična nastava (vežbe) biće nadoknađena nakon prestanka vanrednog stanja.
3. U zavisnosti od perioda trajanja vanrednog stanja, studenti, nastavnici i saradnici biće blagovremeno obavešteni o terminima nadoknada.
4. Za vreme trajanja vanrednog stanja obustavljaju se sve aktivnosti na Fakultetu (sednice stručnih organa, nadležnih komisija i svi postupci izbora u zvanja i postupci u vezi doktorskih disertacija, odnosno doktorskih studija)
5. Obustavlja se i dvosemestralna nastava i kruženja na specijalizacijama i užim specijalizacijama, a specijalizanti obavljaju svoje radne obaveze u matičnim ustanovama.

Obaveštenje pogledajte ovde

VAŽNA OBAVESTENJA

15.3.2020. godine

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije SVI OBLICI NASTAVE na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu SE PREKIDAJU.

O modalitetima nastavnog procesa do kraja letnjeg semestra svi studenti, nastavnici i saradnici biće blagovremeno obavešteni u skladu sa epidemiološkom situacijom i uredbama Vlade Republike Srbije.

Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Prof. dr Vladimir Jakovljević


Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.