Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  - специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
 
О студијама
Документа за преузимање
Планови и програми студија
Информатори студија
Катедре (шефови катедри)
Информације из ст. службе
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
НА ПОСТДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

РБ

ШП

Назив специјалистичких грана

 Инфор
матор

1.
СП48
Болести зуба и ендодонција Информатор предмета(са распоредом наставе)
2.
СП52
Орална хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
3.
СП51
Ортопедија вилица Информатор предмета(са распоредом наставе)
4.
СП50
Парадонтологија и орална медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
5.
СП47
Превентивна и дечја стоматологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
6.
СП49
Стоматолошка протетика Информатор предмета(са распоредом наставе)