Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2023/2024. godine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA MASTER STUDIJE-
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE ZA SKOLSKU U TREĆEM KONKURSNOM ROKU 2023/2024.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA MASTER STUDIJE-
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE ZA SKOLSKU U TREĆEM KONKURSNOM ROKU 2023/2024.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


TREĆI KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE u školskoj 2023/2024. godini

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u drugom konkursnom roku može se upisati ukupno 70 samofinansirajućih studenata. .

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije, prirodno-matematičkog, tehničko-tehnološkog fakulteta).

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA MASTER STUDIJE-
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE ZA SKOLSKU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU 2023/2024.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA MASTER STUDIJE-
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE ZA SKOLSKU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU 2023/2024.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


DRUGI KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2023/2024. godini

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u drugom konkursnom roku može se upisati ukupno 72 samofinansirajućih studenata. .

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije, prirodno-matematičkog, tehničko-tehnološkog fakulteta).

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2023/2024.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2023/2024.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2023/2024. godini

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u drugom konkursnom roku može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata. .

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije, prirodno-matematičkog, tehničko-tehnološkog fakulteta).

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.