Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE (treći konkursni rok)
za školsku 2020/2021.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u trećem konkursnom roku) možete pogledati ovde.

Upis kandidata: 3. i 4.12.2020. godine.
Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
- dva popunjena obrasca SV-20
- dve fotografije formata 3.5x4.5cm
- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- dokaz o uplati iznosa od 17.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu) na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03131PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE (treći konkursni rok)
za školsku 2020/2021.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u trećem konkursnom roku) možete pogledati ovde.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.
Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru.
Prigovor na rezultat objavljen u ovoj rang listi dostavljate putem elektornske pošte na mas_menadzment@medf.kg.ac.rs. Prigovor mora biti potpisan i da sadrži razloge prigovora.KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2020/2021. godini (Treći konkursni rok)

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 57 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Prijava kandidata: od 06. novembra do 27. novembra 2020. godine
Objavljivanje preliminarne rang lista: 30. novembra 2020. godine
Objavljivanje konačna rang lista: 02. decembra 2020. godine
Upis studenata: 03. i 04. decembra 2020. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE (Drugi konkursni rok)
za školsku 2020/2021.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u drugom konkursnom roku) možete pogledati ovde.

Upis kandidata 12 i 13. novembra 2020. godine
Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
- dva popunjena obrasca SV-20
- dve fotografije formata 3.5x4.5cm
- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- dokaz o uplati iznosa od 17.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu) na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03131PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE (Drugi konkursni rok)
za školsku 2020/2021.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u drugom konkursnom roku) možete pogledati ovde.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. Kandidat može da podnese prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od sata objavljivanja preliminarne rang liste.
O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.
Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandidata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru.OBNOVA GODINE

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, da će se obnova godine realizovati u periodu od 15. do 17. oktobra 2020. godine u prostorijama Odeljenja za postdiplomske studije.

Dokumentacija potrebna za obnovu godine:
- Dva popunjena obrasca SV 20
- Indeks


KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2020/2021. godini (Drugi konkursni rok)

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Prijava kandidata: od 07. oktobra do 30. oktobra 2020. godine
Objavljivanje preliminarne rang lista: 04. novembra 2020. godine
Objavljivanje konačna rang lista: 06. novembra 2020. godine
Upis studenata: 12. i 13. novembra 2020. godine


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2020/2021.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.

UPIS KANDIDATA: 07. oktobra, 8. oktobra i 9. oktobra 2020. godine.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju:
1. dva popunjena SV-20 obrasca
2. dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
3. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
4. dokaz o uplati iznosa od 17.000,00 dinara (prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu)
Više informacija na: 036/306-800 lok 131 mas_menadzment@medf.kg.ac.rsPRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2020/2021.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.
Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na ovoj rang listi. O prigovoru kandidata odlučuje dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u roku od 24 sata od sata dostavljanja prigovora.
Na rešenje dekana Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu po prigovoru kandiata, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u roku od 24 sata od prijema rešenja o prigovoru.KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2020/2021. godini

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Konkursni rok: Prijava kandidata: do 30. septembra 2020. godine.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.