Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova,
upis ocena, potpisi
ARHIVA

 

OBAVESTENJE o overi zimskog semestra školske 2020/2021. godine, za studente prve godine Doktorskih studija-doktorska škola-medicinske nauke i prijavi ispita za predmete iz prve godine

Obaveštenje o overi zimskog semestra školske 2020/2021. godine, za studente prve godine Doktorskih studija-doktorska škola-medicinske nauke i prijavi ispita za predmete iz prve godine pogledajte ovde


OBAVESTENJE o terminu overe zimskog semestra školske 2020/2021. godine, za studente druge i treće godine Doktorskih studija-doktorska škola-medicinske nauke

Obaveštenje o overi zimskog semestra školske 2020/2021. godine, za studente prve godine Doktorskih studija-doktorska škola-medicinske nauke i prijavi ispita za predmete iz prve godine pogledajte ovde


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA, STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(januarski rok)

Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija, koji još uvek nisu položili predmete Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima i Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima, da će se ispiti iz navedenih predmeta održati u subotu 16.01.2020. u 10:00h u žutim salama.


OBAVESTENJE O OBNOVI TREĆE GODINE
doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini
(Studenti kojima nije isteklo šest godina od godine upisa na studije)

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini za studente kojima nije isteklo šest godina od godine upisa na studije pogledajte ovde


OBAVESTENJE O OBNOVI TREĆE GODINE
doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini
(Studenti koji studiraju, uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, duže od šest, a manje od 9 godina od godine upisa studija)

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini za studente koji studiraju, uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, duže od šest, a manje od 9 godina od godine upisa studija pogledajte ovde


OBAVESTENJE O OBNOVI TREĆE GODINE
doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini
(Studenti koji studiraju uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo 9 godina studiranja od godine upisa studija)

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini za studente koji studiraju uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo 9 godina studiranja od godine upisa studija pogledajte ovde


OBAVESTENJE O OBNOVI TREĆE GODINE
doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini
(Studenti koji ne studiraju uz rad, student koji nemaju invaliditet, student koji nisu upisani na studije po afirmativnoj meri i student koji nemaju status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo šest godina studiranja od godine upisa studija)

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini za studentekoji ne studiraju uz rad, student koji nemaju invaliditet, student koji nisu upisani na studije po afirmativnoj meri i student koji nemaju status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo šest godina studiranja od godine upisa studija pogledajte ovde


ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA
(oktobarski rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispit iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održati u subotu 17.10.2020. u 09:00h u žutim salama.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA, STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(oktobarski rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispit iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održati u subotu 17.10.2020. u 09:00h u žutim salama.


SVEČANA DODELA INDEKSA I PRVO PREDAVANJE

Zbog epidemioloških razloga svečana dodela idenksa i prvo predavanje podeljeno je u tri termina i to od 12 časova, 13 časova i 14 časova u subotu 10. oktobra 2020. godine.

Prvi termin 10.10.2020. od 12.00

Svečana dodela indeksa i prvo predavanja prof. dr Vladimira Jakovljevića održaće se u subotu 10.10.2020. godine sa početkom od 12 časova u amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu "Milosav Miša Kostić".
Spisak studenata za prvi termin možete videti ovde.


Drugi termin 10.10.2020. od 13.00

Svečana dodela indeksa i prvo predavanja prof. dr Vladimira Jakovljevića održaće se u subotu 10.10.2020. godine sa početkom od 13 časova u amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu "Milosav Miša Kostić".
Spisak studenata za drugi termin možete videti ovde.


Treći termin 10.10.2020. od 14.00

Svečana dodela indeksa i prvo predavanja prof. dr Vladimira Jakovljevića održaće se u subotu 10.10.2020. godine sa početkom od 14 časova u amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu "Milosav Miša Kostić".
Spisak studenata za treći terminmožete videti ovde.KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
za školsku 2020/2021.


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se od 28. septembra do 30. septembra 2020. godine.

Dokumentacija koju podnose kandidati koji ostvare pravo na upis:
1. dva popunjena obrasca SV-20
2. dve fotografije formata 3.5x4.5cm
3. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
4. dokaz o uplati iznosa od 50.000,00 dinara ( prva rata školarine za školsku 2020/2021. godinu)PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
za školsku 2020/2021.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.
Prigovor se dostavlja elektronskim putem na email adresu spn@medf.kg.ac.rs i na dekanat@medf.kg.ac.rsOBNOVA DRUGE GODINE DOKTORSKIH STUDIJA
u školskoj 2020/2021. godine

Obaveštenje o obnovi druge godine Doktorskih studija Doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2020/2021. godini možete pogledati ovde


UPIS NA DRUGU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA
u školskoj 2020/2021. godine

Obaveštenje o upisu na drugu godinu Doktorskih studija Doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2020/2021. godini možete pogledati ovde


UPIS NA TREĆU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA
u školskoj 2020/2021. godine

Obaveštenje o upisu na treću godinu Doktorskih studija Doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2020/2021. godini možete pogledati ovde


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE DOKTORSKA SKOLA MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2020/2021. godini

Doktorske akademske studije su studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor medicinskih nauka i realizuju se u okviru Doktorske škole. Studijski program doktorskih studija ostvaruje se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Broj studenata:

- Na prvu godinu doktorskih studija doktorska škola medicinske nauke Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata i to: - 6 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i
- 92 samofinansirajuća studenta

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija doktorska škola medicinske nauke može se upisati lice sa završenim fakultetom iz oblasti medicinskih nauka ( medicina, farmacija, stomatologija), završenim defektološkim fakultetima, prirodno-matematičkim fakultetima (master hemija, biologija), fakultetima fizičke kulture, filozofskim fakultetima ( master psihologije), biološkim fakultetima, veterinarskim fakultetima, univerzitetskim departmanima za biomedicinske nauke, koje je steklo najmanje 300, odnosno 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.