Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова,
упис оцена, потписи
АРХИВА

 

ИСТРАЖИВАЊА У БИОМЕДИЦИНСКИМ НАУКАМА

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испит из предмета Истраживања у биомедицинским наукама одржати у суботу 10.04.2021. у 09:00h у амфитеатру.


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА, СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испити из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима и Статистичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у суботу 10.04.2021. у 10:00h у амфитеатру.


ОБАВЕШТЕЊЕ о овери зимског семестра школске 2020/2021. године, за студенте прве године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке и пријави испита за предмете из прве године

Обавештење о овери зимског семестра школске 2020/2021. године, за студенте прве године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке и пријави испита за предмете из прве године погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ о термину овере зимског семестра школске 2020/2021. године, за студенте друге и треће године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке

Обавештење о овери зимског семестра школске 2020/2021. године, за студенте прве године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке и пријави испита за предмете из прве године погледајте овде


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА, СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
(јануарски рок)

Обавештавају се студенти докторских академских студија, који још увек нису положили предмете Информатичке методе у биомедицинским истраживањима и Статистичке методе у биомедицинским истраживањима, да ће се испити из наведених предмета одржати у суботу 16.01.2020. у 10:00h у жутим салама.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2020/21. години
(Студенти којима није истекло шест година од године уписа на студије)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2020/21. години за студенте којима није истекло шест година од године уписа на студије погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2020/21. години
(Студенти који студирају, уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, дуже од шест, а мање од 9 година од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2020/21. години за студенте који студирају, уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, дуже од шест, а мање од 9 година од године уписа студија погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2020/21. години
(Студенти који студирају уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло 9 година студирања од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2020/21. години за студенте који студирају уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло 9 година студирања од године уписа студија погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2020/21. години
(Студенти који не студирају уз рад, студент који немају инвалидитет, студент који нису уписани на студије по афирмативној мери и студент који немају статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло шест година студирања од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2020/21. години за студентекоји не студирају уз рад, студент који немају инвалидитет, студент који нису уписани на студије по афирмативној мери и студент који немају статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло шест година студирања од године уписа студија погледајте овде


ИСТРАЖИВАЊА У БИОМЕДИЦИНСКИМ НАУКАМА
(октобарски рок)

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испит из предмета Истраживања у биомедицинским наукама одржати у суботу 17.10.2020. у 09:00h у жутим салама.


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА, СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
(октобарски рок)

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испит из предмета Истраживања у биомедицинским наукама одржати у суботу 17.10.2020. у 09:00h у жутим салама.


СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА И ПРВО ПРЕДАВАЊЕ

Због епидемиолошких разлога свечана додела иденкса и прво предавање подељено је у три термина и то од 12 часова, 13 часова и 14 часова у суботу 10. октобра 2020. године.

Први термин 10.10.2020. од 12.00

Свечана додела индекса и прво предавања проф. др Владимира Јаковљевића одржаће се у суботу 10.10.2020. године са почетком од 12 часова у амфитеатру Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу "Милосав Миша Костић".
Списак студената за први термин можете видети овде.


Други термин 10.10.2020. од 13.00

Свечана додела индекса и прво предавања проф. др Владимира Јаковљевића одржаће се у суботу 10.10.2020. године са почетком од 13 часова у амфитеатру Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу "Милосав Миша Костић".
Списак студената за други термин можете видети овде.


Трећи термин 10.10.2020. од 14.00

Свечана додела индекса и прво предавања проф. др Владимира Јаковљевића одржаће се у суботу 10.10.2020. године са почетком од 14 часова у амфитеатру Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу "Милосав Миша Костић".
Списак студената за трећи терминможете видети овде.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2020/2021.


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Упис кандидата обавиће се од 28. септембра до 30. септембра 2020. године.

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара ( прва рата школарине за школску 2020/2021. годину)ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2020/2021.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Приговор се доставља електронским путем на email адресу spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rsОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2020/2021. године

Обавештење о обнови друге године Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2020/2021. години можете погледати овде


УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2020/2021. године

Обавештење о упису на другу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2020/2021. години можете погледати овде


УПИС НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2020/2021. године

Обавештење о упису на трећу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2020/2021. години можете погледати овде


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2020/2021. години

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 98 студената и то: - 6 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 92 самофинансирајућа студента

Услови за упис

У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима ( мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.