Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова,
упис оцена, потписи
АРХИВА

 

УПИС НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о упису на трећу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о упису на другу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


КАНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23 (ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗНАД 8)


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Упис кандидата: од 28. септембра до 30 септембра 2022. године.

Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара, домаћи држављани ( прва рата школарине за школску 2022/2023. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041.
Страни држављани износ од 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС на жиро рачун 840-1226666-19 позив на број 03111ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23 (ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗНАД 8)


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 98 студената и то: - 6 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 92 самофинансирајућа студента

Услови за упис

У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима (мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).

Комплетан текст конкурса можете погледати овдеОстале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.