Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова,
упис оцена, потписи
АРХИВА

 

СПИСАК СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПОДРУЧЈИМА


Списак студената по изборним подручјима можете погледати овде.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2022/2023.
ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

Обавештење о овери зимског семестра школске 2022/2023. године, за студенте прве године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке можете погледати овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2022/2023.
ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

Обавештење о овери зимског семестра школске 2022/2023. године, за студенте друге и треће године Докторских студија-докторска школа-медицинске науке можете погледати овде


Обавештење за студенте I године докторских академских студија

Обавештавају се студенти докторских академских студија – медицинске науке који су уписани пре школске 2022/2023 године да ће се испити из прве године студија одржати у амфитеатру Факултета медицинских наука у следећим терминима:

• Истраживања у биомедицинским наукама – субота 03.12.2022. у 10 часова
• Информатичке методе у биомедицинским истраживањима - субота 03.12.2022. у 10 часова
• Статистичке методе у биомедицинским истраживањима - субота 03.12.2022. у 10 часова

Испите је потребно пријавити служби за постдипломску наставу најкасније до среде 30. новембра.


Обавештење за студенте I године докторских академских студија за предмет
ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМ

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија – медицинске науке да ће се предавања из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у суботу 26.новембра у 10 часова у амфитеатру Факултета медицинских наука. Након предавања, одржаће се вежбе.


Обавештење за студенте I године докторских академских студија за предмет
ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМ

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија – медицинске науке да ће се предавања из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у суботу 19.новембра у 10 часова у амфитеатру Факултета медицинских наука. Након предавања, одржаће се вежбе.


Обавештење за студенте I године докторских академских студија за предмет
ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМ

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија – медицинске науке да ће се предавања из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у недељу 13.новембра у 10 часова у великој сали Факултета медицинских наука. Након предавања, одржаће се вежбе.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23. У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ


Коначну ранг листу кандидата, са просечном оценом изнад осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Коначну ранг листу кандидата, са просечном оценом испод осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НАКОН УЛОШЕНОГ ПРИГОВОРА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23. У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ


Прелиминарну ранг листу након улошеног приговора кандидата, са просечном оценом изнад осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Прелиминарну ранг листу након улошеног приговора кандидата, са просечном оценом испод осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23. У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ


Прелиминарну ранг листу кандидата, са просечном оценом изнад осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Прелиминарну ранг листу кандидата, са просечном оценом испод осам, који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора. На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА
за упис на докторске студије-докторска школа-медицинске науке
у школској 2022/2023. години

Полагање квалификационог испита за упис на докторске студије-докторска школа-медицинске науке одржаће се преко „zoom-a“ 18.10.2022. године са почетком у 10 часова.

Детаљније погледајте овде


ОБНОВА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
(за студенте којима је истекло шест година од године уписа на студије, односно студенти који су уписани до школске 2017/18 године, не и студенти уписани у школској 2017/18. години)
у школској 2022/2023. године

Обавештење о обнови треће године докторских студија Докторска школа - медицинске науке у школској 2022/2023. години (за студенте којима није истекло шест година од године уписа на студије, студенти уписани од школске 2017/18. године закључно са њом) можете погледати овде


ОБНОВА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
(за студенте којима није истекло шест година од године уписа на студије, студенти уписани од школске 2017/18. године закључно са њом)
у школској 2022/2023. године

Обавештење о обнови треће године докторских студија Докторска школа - медицинске науке у школској 2022/2023. години (за студенте којима није истекло шест година од године уписа на студије, студенти уписани од школске 2017/18. године закључно са њом) можете погледати овде


ОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о обнови друге године докторских студија Докторска школа - медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


ОБНОВА ПРВЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о обнови прве године докторских студија Докторска школа - медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
– ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у другом конкурсном року може се уписати 17 студената и то: - 17 самофинансирајућих студената
- На трећу годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке могу се уписати магистри медицинских наука

Услови за упис

- У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима (мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама.
- Студенти који имају укупну просечну оцену мању од 8 (осам) уколико стекну услов за упис, односно буду рангирани у уписну квоту, полажу квалификациони испит.
- У трећу годину докторских студија уписију се магистри медицинских наука на изборно подручје најсродније одбрањеној теми магистарског рада.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


УПИС НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о упису на трећу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2022/2023. године

Обавештење о упису на другу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2022/2023. години можете погледати овде


СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА


Обавештамо вас да ће се Свечана додела индекса, коју ће обавити Декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, проф. др Владимир Јаковљевић, одржати у недељу 02.10.2022. године, на Факултету медицинских наука, у Амфитетру „проф. др Милосав Миша Костић“, са почетком у 12.00 часова.
После Свечане доделе индекса, декан проф. др Владимир Јаковљевић, одржаће уводно предавање.КАНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23 (ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗНАД 8)


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Упис кандидата: од 28. септембра до 30 септембра 2022. године.

Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара, домаћи држављани ( прва рата школарине за школску 2022/2023. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041.
Страни држављани износ од 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС на жиро рачун 840-1226666-19 позив на број 03111ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-ДОКТОРСКА ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23 (ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗНАД 8)


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 98 студената и то: - 6 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 92 самофинансирајућа студента

Услови за упис

У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима (мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).

Комплетан текст конкурса можете погледати овдеОстале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.